U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Obchodujeme ropu II: Intradenní price action strategie

Druhý díl z naší minisérie článků vám ukáže, jak obchodovat s ropou intradením způsobem. Jedná se o pokročilejší přístup obchodování s ropou, který se však mohou naučit i začínající obchodníci.

Při price action se v grafu v podstatě nepoužívají žádné indikátory technické analýzy. Obchodník se spoléhá pouze na čistý graf. Pokud nějakých indikátorů obchodník přece jen využije, pak jsou to výjimečně klouzavé průměry, které pomáhají určit směrování trhu. To je vše. Pomocí price action se dají obchodovat nejen swingové strategie, ale také intradenní nebo i případně scalpingové strategie. Ty se navíc hodí pro všechny instrumenty.

V tomto článku si ukážeme, jak na obchodování s ropou za pomocí price action, a to intradenním stylem. Intradenní obchodování znamená, že obchody jsou otevírány a uzavírány v rámci téhož dne, trvají tedy maximálně několik hodin. Tento styl je rizikovější než swingové obchodování, ale při správném zvládnutí může být také ziskovější. Hodí se jak pro obchodování ropy brent tak obchodování ropy wti.

Intradenní price action strategie pro obchodování s ropou

Metod, jak obchodovat intradenně je celá řada. Dnes se podíváme na to, jak při intradenním obchodování používat tzv. gapy.

 

Obchodování ropy za pomoci gapů

Existuje několik typů gapů. V rámci tohoto článku se zaměříme na gapy, které tvoří skupina tří svíček. V traderských kruzích je tato formace známa pod názvem 123 gap, single, fair value gap atd. My budeme používat pro naše účely pouze název gap a budeme rozlišovat býčí gap a medvědí gap.

Medvědí gap na ceně ropy vznikne, když mezi low první svíčky a high třetí svíčky je mezera.

Medvědí gap


Býčí gap je situace opačná, tedy je to vzdálenost, která je na ceně ropy mezi high první svíčky a low třetí svíčky.
 

Býčí gap

 

Jaké časové rámce budeme používat?

Pro intradenní obchodování s ropou je možné vycházet z těchto časových rámců:

 
  • H1 - hodinový rámec slouží pro určení klíčových supportů a rezistencí.
  • 15 min nebo případně 5 min - bude sloužit pro určení okamžiku ke vstupu do obchodu.

 

Obchodní myšlenka je postavena na supportech a rezistencích stanovených podle high a low předchozích dnů. Gapy nám budou sloužit jako důležitý indikátor potvrzení signálu na 15 min nebo na 5 min grafu. Cena ropy se musí dané oblasti alespoň dotknout (ideálně ji nepatrně překonat a pak se během několika minut vrátit zpět do stanovené oblasti).

Obchodovat budeme pouze první test dané oblasti. Pokud dojde k breaku rezistence, tak se z ní stává support. Nový support bude platit pouze pro první test. Pokud dojde k breaku supportu, tak se z něj stává rezistence a tato rezistence bude rovněž platit pouze do doby prvního testu.

Na grafu č. 1 máme ropu WTI na hodinovém grafu. Jednotlivé denní seance ropy WTI jsou odděleny svislou čarou. U každého dne je znázorněno denní high a low vodorovnou čarou. Jakmile došlo k prvnímu testu, je tato linie ukončena. Test je proveden na souboru 10 obchodních dní.
 


Cena ropy WTI na hodinovém časovém rámciPodle uvedených pravidel jsme identifikovali 5 signálů:

 

  1. Den č. 2: zde je signál long poté, kdy cena ropy dosáhla low předchozího dne.

  2. Den č. 3: zde je signál short, když support z předchozího dne byl proražen, takže se stal rezistencí. Po návratu k této rezistenci vznikl signál short.

  3. Den č. 7: zde máme dva signály. Signál long vznikl poté, kdy rezistence z předchozího dne byla proražena a cena se vrátila k tomuto nově vzniklému supportu. Signál short vznikl při dosažení rezistence, které je vrcholem dne č.2 a také dne č.1.

  4. Den č. 9: zde je signál long, který vznikl po návratu k supportu, který vznikl z překonané rezistence na high předchozího dne.

  5. Den č. 10: zde je signál long, který vznikl poté, kdy cena dosáhla low ze dne č.8. Cena překonala také low ze dne č.7, ale jak uvidíme dále, v tomto okamžiku nebyl signál potvrzen.

 

Rozbor jednotlivých obchodů na 5 min grafu

Vstup do obchodu je pouze tehdy, pokud se u daného suportu nebo rezistence vytvoří gap, který potvrdí očekávaný odraz od dané zóny. Vstup do obchodu byl vždy na horní hraně býčího gapu nebo na spodní hraně medvědího gapu. Cena tedy musela provést určitý návrat k daným gapům. Stop loss je pod low formace v případě obchodu long a nad high formace v případě obchodu short. Profit směrujeme k high, nebo low dané seance nebo identifikovanému supportu, či rezistenci z H1 grafu.

V případě obchodu v 2. dni by při spekulaci k high tohoto dne byl maximální zisk přibližně 3R. Tedy pokud by jednotka risku byla 1 %, pak by možný zisk byl 3 %.
 

Obchod long na 5 min grafu ropy WTI, který byl proveden 2. testovací den

Obchod long na 5 min grafu ropy WTI, který byl proveden 2. testovací den


V případě obchodu ve 3. dni, kdy vznikl signál short, by k nejbližšímu supportu, což je low dané obchodní seance, obchod měl potenciál přibližně 1 R, tedy by byl zisk 1 %.
 

Obchod short na 5 min grafu, který byl proveden 3. testovací den

Obchod short na 5 min grafu, který byl proveden 3. testovací den


 

7. den nám vznikly dva signály. Signál long by dosáhl k nejbližší rezistenci, což je high z 2. dne. Obchod short by dosáhl 2R zisku, pokud by také profit byl směrován k low této obchodní seance. Celkem tedy by tento den přinesl 4 %.

Obchod long a short na 5 min grafu provedený 7. testovací den
Obchod long a short na 5 min grafu provedený 7. testovací den


9. den by obchod nevyšel a byl by zasažen stop loss. Přijmout bychom museli ztrátu 1 %.

Obchod long na 5 min grafu provedený 9. testovací den
Obchod long na 5 min grafu provedený 9. testovací den


Tento obchod by sice také dosáhl na profit alespoň 1R při spekulaci k high dané obchodní seance. Problém je v tom, že dříve, než by tohoto cíle dosáhnul, tak by transakce skončila na stop lossu.

10. den by při spekulaci k rezistenci, která vznikla z high této obchodní seance, byl zisk 2R.

Obchod long na 5 min grafu provedený 10. obchodní den
Obchod long na 5 min grafu provedený 10. obchodní den


Na závěr se znovu podívejme, jak všechny zakreslené obchody s poměrem risku a zisku vypadají na H1 grafu.

Ropa WTI na H1 grafu se zakreslenými provedenými obchody
Ropa WTI na H1 grafu se zakreslenými provedenými obchody.


Když to shrneme, celkově jsme tedy měli 6 obchodů během 10 dnů. 5 obchodů bylo ziskových, jeden ztrátový. Pokud bychom si pro intradenní trading stanovili poměr risku a zisku 1:1 a zároveň jedna jednotka rizika by byla 1 %, pak bychom měli za toto období celkový zisk 4 procenta. Tento poměr byl dosažen u všech ziskových obchodů. Maximální možný zisk, pokud bychom spekulovali s profitem k nejbližšímu swingu, by byl za toto období přibližně 9R tedy 9 % při jednotce rizika 1 %.

Než začnete s intradenním obchodováním ropy:

Pozor na silné trendy

Především byste si měli uvědomit, že v případě silných rostoucích trendů je riskantní spekulovat u high předchozího dne na pokles ceny ropy. To samé platí pro situaci, kdy jsou silné klesající trendy, kde naopak je riskantní spekulovat long u doteku supportu předchozího dne. Obchodovat byste proto měli nejlépe ty obchody, které jsou ve směru trendu.

 

Méně je někdy více

V článku jsme používali supporty a rezistence, které vycházely z high a low předchozích dnů. Samozřejmě je možné použít i další možnosti, například high a low předchozího týdne, předchozího měsíce, pivoty, fibonacciho úrovně atd. Problém je, že pokud těch supportů a rezistencí je příliš mnoho, pak v konečném důsledku si trader může připadat jako pes, který honí mnoho zajíců. Méně je proto někdy více.

 

Sledujte fundamenty

Protože ropa dokáže být velice volatilní v případě publikace zpráv, měli byste vždy zkontrolovat kalendář daného obchodního dne. Zejména významné ekonomické zprávy anebo informace o zásobách ropy atd. mají velký potenciál cenou ropy v horizontu několik minut nebo hodin významně pohnout.

 

Tato metoda není pro úplné začátečníky

Na závěr k intradennímu tradingu bychom rádi uvedli upozornění týkající se psychologie intradenního tradingu. Jak jste si všimli, signály podle stanovených pravidel nám nevznikly každý den, ale vyskytují se nepravidelně. Toto bývá tvrdou zkouškou psychické odolnosti tradera. Na jedné straně trader chce obchodovat každý den, na druhé straně očekávaný signál nemusí daný den vzniknout.
 

To že signál vznikne v daném dni, kdy jej trader očekává a na dané cenové hladině, je v podstatě náhoda. Toto lze částečně řešit tím, že trader má k dispozici například dvě intradenní strategie, které kombinuje. V každém případě platí, že intradenní trading patří mezi náročné styly, a proto tento způsob obchodování není určen pro úplné začátečníky.

Výhoda intradenního obchodování ropy:

Vysoká přesnost

Metody price action s využitím gapů pro potvrzení obchodů při intradenním obchodování jsou v oblibě zejména z toho důvodu, že dokážou poměrně přesně stanovit okamžik, kdy se cena vydá očekávaným směrem. Tuto metodu potvrzení je možné použít u jakýchkoli horizontálních supportů a rezistencí.
 

Čas pro rozvahu

Pokud si nastavíte v platformě alert, který se spustí při dosažení daného supportu nebo rezistence, tak víte, že máte stále spoustu času (v našem případě minimálně 15 min) na to, než vznikne potvrzení k obchodu na 5 min grafech. Není tedy důvod k panice a unáhleným rozhodnutím, které tak často působí traderům škody.
 

Přesné stanovení stop lossu a vstupu

Potvrzení formou gapů přesně určí cenovou hladinu, na které je možné do obchodu vstoupit a také stanoví úroveň pro stop loss.


 

Nenechte si uniknout předchozí článek o obchodování ropy

Důležité termíny

Co je ropa Brent a jaký je rozdíl mezi ropou Brent a WTI?
Ukázat odpověď
Existují různé druhy ropy, které můžeme dělit podle původu, hustoty, případně je rozdělit na sladkou, kyselou, či s obsahem síry. Detailnější informace naleznete v semináři s Jardou Tupým, který byl před čtrnácti dny. Záznam můžete najít v sekci články.
Nicméně WTI je směs ropy z Texasu z jižní Oklahomy a tvoří cenu pro ropu ze zemí severní Ameriky.
A Brent je směs ropy ze Severního moře. Za její cenu se prodává většina ropy z blízkého východu a Afriky, která je určena pro západní trhy. Zajímavostí je, že ropa z Blízkého východu se na asijských trzích prodává za úplné jiné ceny. Při posledním zasedání OPECu došlo k rozhodnutí, že cenu za ropu pro západní trhy nechají vysoké, ale na asijských trzích nechají nízké. Je to dáno i tím, že asijské země jsou čistými dovozci ropy a předpokládá se, že zde bude daleko větší poptávka.
 
Medvědí trh
Ukázat odpověď
Je to označení pro klesající trh.
Býčí trh
Ukázat odpověď
Je to označení pro rostoucí trh.
Intradenní trading
Ukázat odpověď
Je to strategie, kdy obchodník vstoupí do obchodu v jeden den a tentýž den obchod ukončí.
Fundamentální analýza
Ukázat odpověď
Při fundamentální analýze se forexový trh analyzuje s využitím makroekonomických dat, sociálních nebo politických vlivů, které mohou ovlivnit poptávku po daném instrumentu.
Gap
Ukázat odpověď
Rozdíl mezi uzavírací cenou předchozí a otevírací cenou aktuální svíce.
Price action
Ukázat odpověď
Price action je metoda technické analýzy, která je založená na sledování cenového grafu bez jakýchkoli indikátorů. Využívá svíčkové a cenové formace, strukturu trhu, horizontální supporty a rezistence a případně také trendové linie.
Rezistence
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Support
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Technická analýza
Ukázat odpověď
Technická analýza je forma analýzy, kdy trader zkoumá cenu. K analýze jsou využívány grafy, které znázorňují pohyb ceny. Předpoklad je, že všechny informace jsou již v ceně obsažené.
U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.