U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Jak využít ekonomického cyklu u akcií?

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují finanční trhy, je ekonomický cyklus. Ten se dělí na několik fází, přičemž každá z nich má vliv na nárůst či propad určitých skupin či typů akcií a akciových indexů. V tomto článku se společně podíváme na to, jak správně načasovat investování do těchto typů akcií tak, abyste mohli potenciálně profitovat na globálním růstu, ale také v případě krize.
Z historie víme, že v dobách ekonomického rozmachu mají akciové indexy tendenci postupně růst, v dobách recese naopak můžeme spíše očekávat vyšší volatilitu a pokles hodnoty globálních akcií. Pro příklad nemusíme chodit nijak daleko - většina investorů si zajisté pamatuje výrazné poklesy akciových trhů po propuknutí koronavirové pandemie. A zatímco v současnosti opět sílí hlasy předpovídající blížící se globální recesi, nekteré ukazatele dokonce tvrdí, že v recesi možná už i jsme. Tomu by napovídala výrazná korekce na globálních akciových trzích.
 

Jak se dělí ekonomický cyklus

Ekonomický cyklus můžeme rozdělit na následující fáze:
 
  • Expanze
  • Vrchol (peak)
  • Recese
  • Návrat do “normálu”
 
 
Fáze expanze je pro mnohé investory tou nejpříjemnější a zpravidla také tou nejlépe předvídatelnou. Jedná se o situaci, kdy má globální hospodářský růst progresivní tendenci - tedy HDP většiny ekonomik vykazují pozitivní vývoj, inflace u hlavních ekonomik dosahuje nižších jednotek procent a úrokové sazby jsou také velmi nízké. To je dále doprovázeno velmi silným trhem práce a geopolitickým klidem. Ne vždy však nastane tak výjimečná konstelace všech zmíněných faktorů. Ekonomický cyklus se tak neustále pohybuje v různých vlnách a recese je jeho nedílnou součástí.


Obrázek č. 1: Jednotlivé fáze ekonomického cyklu. Zdroj: corporatefinanceinstitute.com

 
Globální recese je nepochybně velkou hrozbou, pro obchodníky však může znamenat také velkou příležitost. Akciové trhy jsou v takové situaci zpravidla volatilnější než při ekonomickém růstu. Při správné volbě akcií ve spojení s výhodami obchodování CFD (přečtěte si celý článek o výhodách CFD akcií) může být i ekonomická deprese potenciálně velmi profitabilním obdobím.
 
Dle předmětu podnikání a chování společností v různých dobách ekonomického cyklu rozdělujeme akcie na cyklické, necyklické a proticyklické. Jenže co to přesně znamená, a které společnosti můžeme kam zařadit? A hlavně - jak přesně načasovat investování do těch správných akcií? Pojďme si to rozebrat.
 

Cyklické akcie

 
Jak již vypovídá název, tak společnosti zařazené mezi ty cyklické rostou a padají s ekonomickým cyklem - těží z ekonomického růstu a naopak trpí v dobách krize. Výrobky daných společností nejsou pro náš život naprosto nutné, spíše si je dopřáváme, pokud máme nějaké ty prostředky navíc.
 
Typicky se mezi cyklické společnosti řadí automobilky, luxusní móda, aerolinky, hotely nebo restaurace. Dané společnosti v dobách ekonomického růstu zpravidla navyšují své tržby a zisky, v dobách ekonomické deprese naopak spotřebitelé vyhledávají levnější substituty, nebo si danou spotřebu odpustí úplně. Dlouhá ekonomická krize tak může být pro některé společnosti v cyklických odvětvích až likvidační.
 
 

Jak obchodovat cyklické akcie?

 
Cyklické akcie často provází vyšší volatilita, což je pro obchodníky vyhledávající častější výkyvy cen klíčové. Ti se tak snaží “načasovat trh” a dané akcie buď nakoupit v okamžiku, kdy dochází k obratu ekonomického cyklu směrem k opětovnému růstu a dané akcie jsou tak zpravidla levnější, nebo je mohou tradeři naopak “shortovat” v okamžiku ekonomické recese a spekulovat tak na pokles cen akcií.
 
Na grafu níže je vývoj ceny akcií společnosti Starbucks - tedy americký prodejce kávy, kterou jedni kritizují a jiní na ni nedají dopustit. Produkty společnosti Starbucks se však dají označit spíše za dražší a rozhodně se nejedná o nutnou spotřebu. Po propuknutí koronaviru a v posledním roce tak můžeme vidět výrazný pokles ceny akcií.


Graf č. 1: Akcie společnosti Starbucks v platformě MT4 na časovém rámci W1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem
 

Necyklické akcie

 
Dle názvu by se nabízelo vysvětlení, že necyklické akcie jsou opakem těch cyklických. Není tomu však úplně pravda. Zatímco cyklické akcie zpravidla padají a rostou spolu s ekonomickým cyklem, u necyklických očekáváme nižší volatilitu. Ani necyklické akcie se však nemusí vyhnout větším korekcím. Do necyklických odvětví patří společnosti produkující statky, jejichž spotřeba je pro nás esenciální - tedy statky, kterých spotřebováváme za každé situace přibližně stejně. Nehledě na ekonomický cyklus si tak bez daných statků těžko dokážeme představit svůj každodenní život. Jedná se například o energie (elektřina, plyn), telekomunikace, farmaceutické společnosti, společnosti produkující zubní pastu nebo například toaletní papír.
 

Jak obchodovat necyklické akcie?

 
Necyklické akcie se někdy označují také jako defenzivní - tedy pro investory se může jednat o zajímavou složku portfolia při negativním vývoji na trzích. Necyklické akcie zpravidla v dobách nejistoty překonávají výnos trhu. I akcie společností z necyklických odvětví mohou v dobách recese poklesnout, očekáváme u nich však menší volatilitu než u těch cyklických. V dobách ekonomické expanze zase necyklické akcie zpravidla svým výnosem zaostávají za trhem a za cyklickými společnostmi.
 
Na grafu níže je vývoj akcií společnosti T-Mobile US, tedy americká telekomunikační společnost. Pád akcií po propuknutí koronaviru byl u akcií T-Mobile výrazně nižší než u některých cyklických společností. Od začátku roku 2022 navíc dané akcie výrazně překonávají celý americký akciový trh. Ani některé necyklické akcie se však nevyhnou výrazným cenovým pohybům - u společnosti T-Mobile US bylo druhé pololetí minulého roku velmi slabé. To však bylo způsobeno faktory nesouvisejícími s ekonomickým cyklem (konkurenční boj o 5G sítě a únik dat).


Graf č. 2: Akcie společnosti T-Mobile US v platformě MT4 na časovém rámci W1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem
 

Proticyklické akcie

 
O necyklických a cyklických akciích slyšela pravděpodobně většina investorů. Proticyklické akcie však až tak známé nejsou a na trhu jich mnoho nenajdeme. Právě proticyklické akcie jsou pravděpodobně nejblíže opaku těch cyklických. Jedná se tedy o společnosti, u kterých očekáváme v dobách ekonomické deprese růst ceny akcií a dané společnosti tak na trhu v daný okamžik zpravidla výrazně překonávají cyklické a necyklické akcie. V dobách ekonomické expanze pak akcie proticyklických společností padají. Není tedy třeba příliš představivosti k dedukci zaměření daných společností. Jedná se o společnosti, které produkují levnější substituty k neesenciálním statkům, které lidé spotřebovávají v dobách expanze.
 

Jak obchodovat proticyklické akcie?

Proticyklické akcie mohou být zajímavou složkou portfolia nebo spekulací díky jejich negativní korelaci k ekonomickému cyklu. Může se tak jednat víceméně o zvláštní formu hedgingu (přečtěte si celý článek, který jsme o hedgingu napsali). Pro obchodníky snažící se využít vývoje cen akcií proticyklických společností je však velmi důležité načasování trhu.
 
Proticyklické společnosti mohou mít v případech dlouhodobého ekonomického růstu vážné finanční potíže a dokonce i zbankrotovat. Takové akcie jsou pak výrazně volatilní a i krátkodobý pozitivní výkyv trhu v recesi může výrazně ovlivnit jejich cenu. Příkladem může být americký retailer Dollar Tree, který prodává různé zboží v ceně jednoho dolaru. Jeho akcie za posledních 12 měsíců posílily o více než 70 %, zatímco index S&P 500 oslabil přibližně o 10 %.


Podle jakých ukazatelů rozeznat potenciálně ziskové akciové tituly od těch neziskových?

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.