U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Fyzické akcie, CFD akcie, opce - znáte rozdíl?

Obchodování na akciových trzích je pro širokou veřejnost patrně nejlépe teoreticky uchopitelnou disciplínou. Nakoupit levně a prodat draze, tomu rozumí asi každý. Méně lidí však ví, že obchodovat s akciemi lze i jinými, mnohdy zajímavějšími způsoby. Například jít proti trhu a vydělávat na propadu díky CFD akciím, či zajišťovat své portfolio akcií pomocí opcí. A přesně tomu se budeme věnovat v dnešním článku.

Co jsou to CFD

Zkratka CFD je pochází z anglického contract for difference (smlouva o rozdílu), jedná se o obchodní instrument typu finančního derivátu, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva. Podkladovým aktivem v případě CFD akcií je cena skutečné akcie, v případě CFD zlata zase cena skutečného zlata a tak dále.
 
Obchodováním s CFD zlatem se tak nestáváte vlastníkem tohoto cenného kovu, ale pouze spekulujete na vývoj jeho ceny v čase. Pokud tedy zadáte pokyn BUY, spekulujete na nárůst, v případě SELL zase na pokles. Velice zjednodušeně řečeno se tak jedná vlastně o jakousi formu odhadování směru vývoje tržní ceny vámi vybraného instrumentu a sázení si na svůj odhad.
 
CFD obchodní instrumenty se těší stále většímu zájmu investorů, a to hned z několika důvodů. Patrně tím největším lákadlem je potenciál, který tento druh instrumentů má v kombinaci s vysoce volatilními trhy jako jsou například ty akciové. Kde je pohyb, tam je totiž potenciál pro zisk a akciové trhy jsou známé tím, že cena u některých titulů zde dokáže během dne urazit více než například na trhu se zlatem či akciovými indexy. Zručnému obchodníkovi pak stačí správně určit směr, kterým se cena vydá, otevřít v tomto směru obchodní pozici a počítat zisky.


Obrázek č. 1: K obchodování na finančních trzích dnes stačí už pouze počítač či mobilní telefon
 

Rozdíl mezi CFD akciemi a fyzickými akciemi

Patrně tím nejdůležitějším rozdílem je fakt, že narozdíl od fyzických akcií, se nestáváte při obchodování s CFD akciemi jejich vlastníkem. Odpadají tím určitá práva, spjatá s rolí akcionáře. CFD akcionář se, narozdíl od standardního akcionáře, nemůže podílet například na chodu dané akciové společnosti. Spekulace na vývoj ceny CFD akcií má však také nezpochybnitelné výhody, k těm se však dostaneme později. Nyní si pojďme ukázat další z rozdílů mezi CFD a fyzickými akciemi.

 
  Fyzická akcie CFD akcie
Jste vlastníkem Ano Ne
Finanční páka Ne Ano
Dlouhodobější investice Ano Ne
Možnost vydělávat na propadu ceny Ne Ano
Swapové poplatky Ne Ano

 

Finanční páka

Někdy také nazývána jako pákový efekt, finanční páka umožňuje obchodníkům operovat s několikanásobně vyššími částkami, než je jejich počáteční vklad, čímž dělá z CFD akcií o něco dostupnější instrument oproti fyzickým akciím. Tzv. “napákováním” pozice se tak při úspěšném uzavření obchodu lze dostat k vyšším ziskům, avšak je třeba mít na paměti, že efekt funguje i opačným směrem. Nejeden začínající obchodník si tak neopatrným zacházením s pákou velmi rychle “vybílil” účet.
 


U Purple Trading nabízíme pákový efekt pro CFD akcie až do výše 1:5. To znamená, že při vkladu 1000 USD budete moci otevřít obchodní pozici v ekvivalentu 5000 USD.Naučte se obchodovat CFD akcie s naším nejnovějším ebookemDlouhodobější investice vs swapové poplatky

Obchodníci s fyzickými akciemi mají většinou jednoduchý cíl - nakoupit levně, prodat draze a mezitím čekat. Tento způsob obchodování u CFD akcií komplikují tzv. swapové poplatky. Ty jsou účtovány obchodníkům, kteří by se rozhodli držet otevřenou obchodní pozici na CFD instrumentu (v našem případě akciích) přes noc. CFD akcie jsou tedy vhodné spíše ke krátkodobějším spekulacím.
 

Možnost vydělávat na propadu ceny akcií

Jak jsme již zmínili, obchodováním s CFD akciemi se z vás sice akcionář nestane, máte však jinou výhodu. Protože CFD obchodování je ve své podstatě spekulováním na vývoj ceny, můžete u CFD akcií spekulovat i na jejich pokles (tzv. shortovat). Nejeden obchodník tak zbohatl v dobách, kdy se ceny na akciovém trhu propadaly na svá absolutní minima. O shortování ale bude řeč za chvilku. Teď si krátce nastíníme další ze zajímavých finančních instrumentů na bázi derivátu - jsou jimi opce.

 

Co jsou to OPCE

Podobně jako CFD jsou i OPCE další z finančních nástrojů ze skupiny derivátů, avšak fungují na diametrálně odlišném principu. Jedná se o smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím, která umožňuje kupujícímu nakoupit nebo prodat určité aktivum za předem dohodnutou cenu během předem dohodnutého období. Svým způsobem jsou OPCE velmi podobné futures kontraktům s jedním podstatným rozdílem - majitel opce není k následné koupi/prodeji zavázán a může od ní odstoupit v případě, že to pro něj není výhodné.
Tolik z teorie, pojďme si ale ukázat princip opcí na praktickém příkladu:
 
Váš soused dostavil dům a zůstalo mu nemalé množství stavebního materiálu. Příští rok plánujete menší rekonstrukci a materiál by se vám hodil. Soused vám je ochotný jej prodat za 50 000 Kč (tzv. strike price, tedy cena, na které se obě strany předem dohodnou), avšak vy momentálně nemáte kam všechny ty cihly, desky a pytle s cementem dát. A tak se s ním dohodnete, že za poplatek 10 000 Kč (opční prémie) vám materiál pohlídá do příštího roku (čas expirace opce) a nikomu jej neprodá. No a až přijde den zúčtování, koupíte to všechno od něj za 50 000 Kč.
 
Uplyne rok a vlivem pandemie koronaviru má nyní stavební materiál u souseda na dvorku cenu 150 000 Kč. Vaše dohoda však zněla, že po roce zaplatíte 50 000 Kč, a tak kupujete se ziskem 90 000 Kč (150 000 Kč aktuální cena - 50 000 strike price + 10 000 Kč opční prémie) a s chutí se pouštíte do zmíněné rekonstrukce.

V případě, že by cena materiálu naopak klesla hluboce pod 50 000 Kč, můžete jako poptávající od OPCE odstoupit s tím, že sousedovi zůstane opční prémie 10 000 Kč.

 
Jak vidíte na příkladu, postavení poptávajícího oproti prodávajícímu není zrovna vyrovnané. Důležitým faktorem je zde rozdíl mezi ztrátou a ziskem. Jako poptávající můžete přijít maximálně o opční prémii, zaplacenou na začátku, avšak váš zisk může růst teoreticky do nekonečna. Kdežto prodávající to má přesně naopak. Jeho maximální výše zisku je opční prémie, zatímco ztráta může růst a růst.
 

Výhody obchodování CFD akcií

Hlavní výhodou obchodování CFD akcií je již zmíněná finanční páka. I díky té jsou tak CFD ideálním nástrojem na intradenní a swingové obchodování akcií. Tradeři tak mohou realizovat zajímavé potenciální zisky při jen nepatrném pohybu dané akcie. Opět však musíme zmínit, že finanční páka je obousečná zbraň, její využití může přinést velké zisky, ale i ztráty.
 
Pomocí CFD mohou tradeři spekulovat na pohyb akcií do obou směrů - jít “long”, nebo naopak “shortovat”. Výhodou CFD je pak i větší transparence daného nástroje ve srovnání s opcemi. Ty mohou být skvělým nástrojem na obchodování, ne každý jim však rozumí. Narozdíl od opcí navíc CFD kontrakty neexpirují, investor tak může mít svou pozici otevřenou jak dlouho jen chce.

 

Naučte se obchodovat CFD akcie s naším nejnovějším ebookem

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.