U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

3 obchodní strategie pro rok 2024

Publikováno: 22.12.2023

Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které vám v roce 2024 mohou výrazně pomoci. A vhodné jsou jak pro začínající tak i pokročilé obchodníky.

Začátek roku je vždy šancí k novým začátkům a příležitostí naučit se něco nového. Svět tradingu se totiž neustále vyvíjí, objevují se další neotřelé přístupy a pokud chcete v tomto náročném oboru uspět a mít náskok před ostatními, měli byste opustit svoji komfortní zónu a neustále posouvat svoje limity. Vzdělávání je zkrátka celoživotním procesem a v tradingu to platí dvojnásob. Úspěšný trader zkrátka nesmí zakrnět.

V tomto článku vám proto rozepíšeme hned 3 unikátní smart money strategie, se kterými posunete své obchodování na novou úroveň. K jejich pochopení budete potřebovat znát základní principy price action a konceptu vybírání likvidity. Smart Money strategie zcela mění způsob, jakým obchodníci nahlížejí na dynamiku trhu a ukazuje jim tak nové obchodní příležitosti. Není tedy divu, že Smart Money strategie jsou momentálně jedněmi z nejpoužívanějších obchodních přístupů mezi začínajícími i zkušenými obchodníky.

Smart Money strategie č. 1: Pullback hlavního trendu

U této Smart Money strategie se zaměříme na rostoucí a klesající trend. Pro rostou trend je typické vytváření vyšších high a vyšších low. V případě klesajícího pak trh vytváří nižší high a nižší low. Jak to konkrétně vypadá, vidíme na obrázku č. 1:
 

Rostoucí a klesající trend (HH vyšší high; HL vyšší low; BOS break struktury; LL nižší low; LH nižší high; CHOCH změna charakteru trhu)
Rostoucí a klesající trend (HH vyšší high; HL vyšší low; BOS break struktury; LL nižší low; LH nižší high; CHOCH změna charakteru trhu)


Když dojde k překonání předchozího vyššího high, tak dojde k breaku struktury, trh vytvoří další vyšší high a rostoucí trend je stále v platnosti. To platí až do momentu, kdy dojde ke změně charakteru (CHOCH) a trh vytvoří nižší low. Když pak dojde k vytvoření nižšího high a pak při breaku nižšího low se vytvoří další nižší high, tak vznikne klesající trend.

Výše uvedený příklad je učebnicový, každý trader toto zná, a proto umísťuje příkazy na předem jasné úrovně, jakou jsou úrovně BOS. Ty ovšem představují likviditu, kterou smart money vyhledávají. Dalo by se proto říci, že tyto úrovně slouží pro retailové tradery jako určité pasti, které je mají nalákat, jen proto, aby je pak chytré peníze vybrali.

Proto je dobré při retestu BOS nepodléhat chamtivosti a být připraven i na variantu, že trh může otestovat předchozí swingové low nebo high, kde je rovněž likvidita. To by pak vypadalo takto:
 

Rostoucí trend s retestem předchozího vyššího low
Rostoucí trend s retestem předchozího vyššího low


V rámci rostoucího trendu trh vytvořil vyšší high (HH), ale retest BOS, kde mělo vzniknout vyšší low (HL) byl “projetý” a cena šla až k poslednímu vyššímu low (HL), kde se pak vytvořilo equal low (EL, rovnocenné low). Často se stane, že tato úroveň bývá také částečně “projeta”, což vyvolá dojem, že dochází ke změně charakteru trhu (CHOCH) a trend se začíná otáčet. Toto “projetí” levelu můžeme nazvat falešným breakem. Tato ukázka je typickým příkladem vlákání do pasti (anglicky “inducement”), kdy:
 

  1. Ti, kteří v bodě (HL) očekávali další směr nahoru, tak umístili příkazy stop loss (SL) pod toto (HL) a tyto SL pak byly vybrány.

  2. Ti, kteří pak v bodě EL očekávají, že dochází ke změně trendu, tak umístili příkazy stop loss (SL) nad toto EL, která pak byly také vybrány.


Stop losy představují likviditu pro smart money, takže je zřejmé, proč trh v bodě (HL) směroval dolů a proč v bodě EL se trh otáčí směrem nahoru.

V případě klesajícího trendu je pak situace analogická. Úroveň, kde by mělo vzniknout nové nižší high po breaku BOS, je „projetá“ (LH), pak dojde k retestu předchozího nižšího high (ideálně s falešným breakem, bod EH) a trh se teprve pak rozjede ve směru klesajícího trendu.
 

Klesající trend s retestem předchozího nižšího high
Klesající trend s retestem předchozího nižšího high

Jak Smart Money pullback hlavního trendu vypadá v praxi

 

Klesající trend

Máme jasný klesající trend, který vznikl v momentě změny charakteru trhu (CHOCH), kdy se po proražení posledního vyššího low (HL) vytvořilo první nižší low (LL). Prorážením nižších low (LL) pak vznikal break struktury (BOS) a šance se vytvářely při retestech těchto BOS. To jsou body 1, 2 a 3. Zde by samozřejmě bylo možné spekulovat short, ovšem měli bychom relativně nízký poměr risk reward ratio (byl by sotva 1:1,5), pokud bychom spekulovali k nejbližšímu supportu.

Do grafu jsme proto zakreslili jen ty obchody, které by nabídly mnohem zajímavější výnos.


Klesající trend a vstupy obchodů při pullbacku
Klesající trend a vstupy obchodů při pullbacku


Situace 4, 5 a 6 jsou retesty předchozích nižších high (LH). Při dosažení těchto úrovní pak vzniklo stejné (equal) high (EH). Tyto obchody měly mnohem vyšší potenciál rizika a zisku při spekulaci k nejbližšímu supportu (což je poslední předchozí nižší low (LL). V případě obchodu číslo 4 by zisk byl 4,5R, u obchodu 5 přibližně 2R a u obchodu 6 téměř 5R.

Situace 7 je retest breaku struktury BOS, který v tomto případě by dal zisk asi 4R.

V tomto případě by za období jednoho měsíce vznikly příležitosti o celkovém potenciálu 15,5R. Pokud by 1R, což je jednotka rizika, bylo 0,5 %, byl by zisk téměř 8 %.
 

Rostoucí trend

 
Rostoucí trend a vstupy obchodů při pullbacku
Rostoucí trend a vstupy obchodů při pullbacku
 

Index SP500 vytváří vyšší vrcholy (HH) a vyšší low (HL). Při breaku HH vznikne break struktury (BOS). Jeden ze vstupů je tedy pullback při retestu BOS. Tato situace nastala v podstatě jen v bodě 1. Pokud bychom spekulovali k nejbližšímu vrcholu, tak by vznikl obchod s potenciálem 1R.

Další retest BOS pak byl až v bodě 2, kde by transakce skončila na stop lossu (pokud by trader vstoupil do obchodu bez jakéhokoli potvrzení.

Retest předchozího vyššího low (HL) by vznikl až v bodě 3. Zde by se teoreticky dalo vstoupit ve směru long, ovšem později by transakce skončila na stop losu (bod 4).

Zatímco předchozí příklad vypadal téměř ukázkově, tak tento příklad naopak ukazuje, že ne vždy je v reálu vše tak růžové. Zatímco někdy přijde vlna příležitostí, tak jindy nastane období půstu.

Co přinesou trhy v roce 2024?

Stáhněte si zdarma ebook Velký makroekonomický výhled pro rok 2024 a zjistěte, kde vidí tržní příležitosti analytik Purple Trading, Petr Lajsek. Nebo se podívejte na velký webinářový speciál, kde se o tom samém bude Petr Lajsek bavit společně s Jardou Tupým.

Smart Money strategie č. 2: Akumulace, manipulace, distribuce

Akumulace, manipulace a distribuce jsou důležité pojmy v obchodování smart money konceptu, které se v poslední době velice hojně skloňují díky youtube videím od tradera, který je znám pod iniciálami ICT. Pro ty z vás, kteří nevládnou anglickým jazykem přinášíme základní principy této metody, kterou si pak podle potřeb můžete sami modifikovat.

Akumulace je fáze konsolidace a shromažďování likvidity, manipulace je vybrání likvidity, které vyvolá dojem, že trh půjde v opačném směru proti trendu, říkat tomu můžeme také falešný break, a poslední fází je distribuce, což je pohyb ve směru původního trendu.

Zjednodušeně si to můžeme ukázat na následujícím obrázku:
 

Akumulace, manipulace a distribuce v rámci medvědího trendu (A) a v rámci býčího trendu (B)
Akumulace, manipulace a distribuce v rámci medvědího trendu (A) a v rámci býčího trendu (B)


V rámci medvědího trendu se vytvoří konsolidace a pak dojde k vybrání likvidity nad touto konsolidací. Výběr likvidity vyvolá dojem, že se trend otáčí. To přiláká tradery ke vstupům ve směru long a příkazy stop loss dají pod spodní úroveň této konsolidace. Tyto stop lossy ovšem představují likviditu, takže po vytvoření falešného breaku (FB) se stávají cílem “chytrých peněz” právě tyto nové úrovně likvidity.

V rámci býčího trendu je to analogické, vznikne konsolidace, pak nastane výběr likvidity (falešný break) a poté se cena vydá původním směrem v rámci býčího trendu.

Klíčem této Smart Money strategie je identifikace trendu.
 

Ukázka na klesajícím trendu

 

Medvědí trend a výběr likvidity
Medvědí trend a výběr likvidity


Ve fázi 1 je akumulace. Ve fázi 2 pak dojde k výběru likvidity těch traderů, kteří spekulovali na break ve směru long. Cena bude hledat nějaký logický bod, kde se tento výběr likvidity zastaví. Může to být nějaký nevyplněný Price Value Gap, order blok atd. Zde je první možnost, kde hledat vstupy ve směru short (bod I.).

Jakmile je likvidita vybrána, dojde k distribuci, což je fáze 3, a cena pokračuje v původním trendu. Někdy ale může dojít k tomu, že se vytvoří falešný break spodní trendové linie a cena dá poslední pohyb nahoru, aby došlo k vybrání stop losů (v bodě II.) těch traderů, kteří již dříve spekulovali short. Po vybrání této likvidty se trpělivým traderům otevře další možnost ve směru short (bod II.).
 

Ukázka na rostoucím trendu

V případě rostoucího býčího trendu je to analogické. Vytvoří se konsolidace (1), dojde k falešnému breaku (2) a zde je první možnost vstupu long (I.). Druhá možnost vstupu long je pak v případě, že se ve fázi distribuce (3) vytvořil falešný break a “chytré peníze” ještě jednou vyberou stop losy (v bodě II.) těch traderů, kteří již dříve spekulovali long, aby vyvolali dojem, že se trh obrací a začíná klesat. Definitivní vstup long pak je právě v bodě II., když už zde byla likvidita vybrána.
 

Býčí trend a výběr likvidity
Býčí trend a výběr likvidity
 

Jak Smart Money akumulace, manipulace a distribuce vypadají v praxi


Long na EURUSD na 30minutovém grafu
Long na EURUSD na 30minutovém grafu
 

Na 30minutovém grafu máme jasný rostoucí trend. V rámci trendu došlo k akumulaci ve fázi 1. Pak došlo k falešnému breaku, viz fáze 2. Cena se pak odrazila a pokračovala směrem vzhůru (fáze 3).

Při spekulaci k nejbližšímu vrcholu z fáze akumulace by obchod dal zisk 3R.

Při této metodě je vhodné optimalizovat vstup na nižším časovém rámci. To je možné provést například na 5minutovém grafu:
 

Potvrzení vstupu pomocí engulf a order bloku na 5minutovém grafu
Potvrzení vstupu pomocí engulf a order bloku na 5minutovém grafu


V našem případě je zajímavé, že cena se zastavila na order bloku, ze kterého předtím prudce stoupala. Vstup pak je při nějakém signálu, kterým může být reverzní svíčková formace typu engulf (jako je na obrázku), pin bar nebo Price Value Gap.

Na dalším obrázku máme ukázku klesajícího trendu na H4 grafu. Opět vznikla akumulace (1), ve fázi manipulace (2) se cena dostala až k předchozímu swingu, kde byla vybrána likvidita, což je signalizováno tím, že cena tuto horizontální rezistenci nepatrně překonala. Poté došlo k distribuci (3). Obchod by při spekulaci k nejbližšímu supportu dal výsledek 3,5 R.


Short na EURUSD na H4 grafu
Short na EURUSD na H4 grafu


Pro optimalizaci vstupu přejdeme na nižší rámec, v tomto případě například na H1.
 

Potvrzení vstupu na H1 grafu pomocí platného průrazu support
Potvrzení vstupu na H1 grafu pomocí platného průrazu support


Vidíme, že silná medvědí svíčka prorazila support, což je indikace, že se trh otáčí směrem dolů.

Sledujte obchodování v praxi

Každé úterý od 8:55 členové Purple Trading Clubu obchodují na opravdových trzích přímo před vašimi zraky. Sledujte je a získejte novou inspiraci pro vlastní trading!

Smart Money strategie č. 3: korelace mezi americkými akciovými indexy

Obchodníci by neměli opomíjet korelaci mezi SP500 a NASDAQ (případně DJ30). Tyto korelace lze využít pro potvrzení obchodů nebo jako indikátor pro určení dalšího směru indexu.

Platnost korelací si ukážeme na týdenním grafu:
 

Korelace mezi NASDAQ a SP500 na týdenním grafu
Korelace mezi NASDAQ a SP500 na týdenním grafu


Oba indexy, SP500 i NASDAQ vytváří prakticky stejné formace. V případě supportů a rezistencí je ale někdy rozdíl. Například zatímco jeden index se může odrazit od supportu, tak druhý jej prorazí, ale později se vrátí nad support, pokud ten první index stále roste atd. Rozdíly mezi indexy se často objevují zejména na nižších časových rámcích. Na dalším obrázku máme konkrétní příklad 15minutového grafu.
 

NASDAQ a SP500 na 15minutovém grafu
NASDAQ a SP500 na 15minutovém grafu


V bodě 2 vznikl na indexu SP500 falešný break rezistence, zatímco NASDAQ se pohyboval pod rezistencí. Falešné breaky jsou silné signály, které indikují vybranou likviditu. Šlo by tedy vstoupit short. Take profit by byl k nejbližšímu supportu. I v tom se oba indexy lišily. Zatímco u indexu NASDAQ byl nejbližší support určený pinbarem (1) tak u SP500 byl support určený order blokem (1).

S cílováním k uvedeným take profitům by obchod u indexu SP500 dal zisk 3R, u NASDAQ 2R, to vše během několika minut obchodování.

Přečtěte si také

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.