67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Zaskakująco pozytywne wyniki za trzeci kwartał 

W Stanach Zjednoczonych 2/3 spółek z S&P 500 opublikowało już swoje wyniki za 3Q. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że trzeci kwartał będzie jeszcze trudniejszy dla wielu firm i mimo, że część wyników jest jeszcze nieznana, tak w wielu przypadkach możemy mówić o pozytywnym zaskoczeniu. Choć gospodarka amerykańska została dotknięta drugą falą pandemii w miesiącach letnich, a stopa bezrobocia była bliska dwucyfrowej, to jednak aktywność biznesowa wspierała gospodarkę, która w 3 kwartale wzrosła o ponad 30%, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach.

 

Przekroczone oczekiwania

Kolejny raz okazało się, że rynki często dyskontują różne czynniki, które na pozór mogą wydawać się irracjonalne. Jednak niezależnie od tej pozytywnej wiadomości,  pandemia koronawirusa ponownie ma nadal istotnie negatywny wpływ na giełdy,  a rekordowy wzrost liczby pozytywnych przypadków poprzedzających lockdown w Europie jest znacznie większym katalizatorem dla rynków. Nie wolno nam zapominać, że spadek sprzedaży był widoczny u większości firm, ale w większości przypadków był on znacznie mniejszy, niż wcześniej przewidywano. 

 

Całkowity zysk na akcję (EPS), wśród spółek blue chips indeksu S&P 500 w USA był o około 20% lepszy niż oczekiwali analitycy. Był on jednak nadal o 10% niższy niż w roku ubiegłym. Sprzedaż, na którą w przeciwieństwie do EPS, nie wpływają wykupy akcji, była a o 2,8% wyższa niż oczekiwano, a porównaniu z rokiem 2019 zanotowano spadek o 2%. Dane pochodzą z serwisu FactSet, który porównuje wyniki firm, które do tej pory opublikowały swoje wyniki – jest to jak na razie 63% spółek z indeksu S&P 500. Warto zaznaczyć, że lepsze wyniki odnotował również sektor bankowy i sektor dóbr konsumpcyjnych.

 

Wykres: Różnica pomiędzy wynikami a oczekiwaniami analityków (Źródło: FT.com)

 

Koronawirus i wybory znów zyskują na znaczeniu.

Facebook, Amazon, czy Apple również zanotowały lepsze wyniki. Jest to kolejny kwartał, który zaskoczył stosunkowo negatywne oczekiwania analityków. Tym bardziej rozczarowująca była reakcja rynków, które od końca października znajdują się pod presją sprzedaży. Nerwowość związana z wyborami prezydenckimi w USA i obawy przed niedostateczną pomocą fiskalną przeważały dotychczas nad lepszymi wynikami. Liczba zachorowań na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 100 000 w ciągu jednego dnia w ubiegłym tygodniu, a tempo wzrostu pozostaje bliskie rekordowym. Wyżej wymienione kwestie mogą stanowić problem zwłaszcza w przypadku wyboru Joe Bidena, który prowadzi w sondażach, a jego stosunek do pandemii nie jest tak „luźny” jak w przypadku obecnego prezydenta Donalda Trumpa.

 

Jednak lepsze wyniki firm amerykańskich to generalnie bardzo dobra wiadomość, ponieważ pokazuje to, że większość firm jest w stanie generować zyski nawet w tak trudnym okresie, co oznacza, że na dłuższą metę rynki akcji nie powinny być znacząco spaść. W najbliższy piątek poznamy dane z rynku amerykańskiego za ostatni miesiąc i spodziewamy się, że stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie powyżej 7%, co nadal jest najwyższym poziomem od 7 lat. Dlatego tak wielki nacisk eksperci kładą na pakiet stymulacyjny, który pomógłby bezrobotnym i mniejszym przedsiębiorstwom. Szybkość jego zatwierdzenia i rozmiar byłyby zdecydowanie bardziej korzystne dla rynku jeśli stanowisko prezydenta obejmie Joe Biden.
 

Wyłączenie odpowiedzialności: Wszelkie opinie, raporty, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte w tym materiale mają charakter ogólnych komunikatów marketingowych wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień niniejszego zawiadomienia nie zawiera rekomendacji inwestycyjnych ani zachęty do kupna i sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wszystkie podane informacje pochodzą z renomowanych źródeł i żadne informacje zawierające informacje o wynikach w przeszłości nie stanowią gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek inwestycji dokonanych na podstawie informacji zawartych w niniejszym komunikacie. Niniejsza informacja nie może być powielana ani dalej rozpowszechniana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Wypróbuj handel z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.