67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki portfeli ETF Purple Trading - trzeci kwartał 2020

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, żaden z naszych portfeli ETF nie jest aktywnie zarządzany i w zasadzie tylko biernie kopiuje rozwój na głównych indeksach giełdowych. Dlatego też jego wyniki dość dokładnie odzwierciedlają rozwój światowych rynków finansowych.

W poprzednim rozdziale opisaliśmy już główne wydarzenia na rynkach finansowych, przyjrzyjmy się więc, jak wpłynęły one na wyniki portfeli.


Portfele mieszane

ETF portfolios performance charts - Q3 2020 - mixed portfolios
(Wykresy wyników na dzień 30 września 2020 r., bez opłat)


Każdy z trzech mieszanych portfeli ETF zawiera te same instrumenty bazowe ETF, ale różnice między nimi polegają jedynie na alokacji zainwestowanych środków klienta między ETF oparte na obligacjach i akcjach. Dlatego też wykresy każdego z trzech portfeli wyglądają bardzo podobnie i różnią się jedynie wartościami nominalnymi z odchyleniami pomiędzy zyskami i stratami.

Wyniki mieszanych portfeli ETF w % na dzień 30 września 2020 r., w tym opłaty*:
 

  Obligacje / akcje Q3 2020 Od początku roku

Od powstania (1.2.2019)

Konserwatywny 70 / 30 + 2.27% - 1.16% + 8.36%
Zrównoważony 50 / 50 + 2.80% - 1.79% + 11.53%
Dynamiczny 30 / 70 + 3.33% - 2.37% +14.68%


* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości, jednak rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Twój zysk netto może się różnić w zależności od czasu zainwestowania środków, ze względu na opłaty związane z Twoim portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata z góry), ale również na podstawie potencjalnych różnic między wynikami wersji tego portfela w EUR, CZK lub USD.
 

Portfele akcyjne

ETF portfolios performance charts - Q3 2020 - Purely stock portfolios 
(Wykresy wyników na dzień 30 września 2020 r., bez opłat)

Portfele czysto akcyjne ETF składają się z instrumentów ETF kopiujących wyłącznie indeksy giełdowe, a więc jest to kategoria bardziej ryzykowna, ale i ciekawa z punktu widzenia potencjalnych zysków.

Wyniki portfeli ETF akcyjnych w % na dzień 30 września 2020 r., w tym opłaty*:

  Obligacje / akcje Q3 2020 OD POCZĄTKU ROKU

OD POWSTANIA (1.2.2019)

Akcje globalne 0 / 100 + 3.06% - 5.76% 12.92%
Akcje sektorowe 0 / 100 + 4.86% + 5.17% + 14.30%

* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości, jednak rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Twój zysk netto może się różnić w zależności od czasu zainwestowania środków, ze względu na opłaty związane z korzystaniem z portfela (opłata za zarządzanie i/lub opłata z góry), ale również na podstawie potencjalnych różnic między wynikami wersji tego portfela w EUR, CZK lub USD.

Jak zawsze, możesz znaleźć rzeczywistą wydajność wszystkich portfeli ETF w swojej PurpleZone.

Jeśli w obecnej burzliwej sytuacji widzisz raczej szansę i uważasz, podobnie jak my, że światowe gospodarki, jak i akcje najbardziej cenionych spółek, będą się jeszcze bardziej ożywiać po ostatnich spadkach, a nie chcesz analizować i wybierać z setek pojedynczych akcji, ani wysyłać swoich inwestycji do drogich funduszy inwestycyjnych lub nierentownych produktów bankowych, nie wahaj się otworzyć konta inwestycyjnego ETF bezpośrednio w PurpleZone i spróbuj inwestować w sposób zdywersyfikowany i prosty (regularnie lub jednorazowo), już od 20 EUR.

Handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.