67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki portfeli ETF 
w Purple Trading - II kwartał 2021 r.
 

Proszę miej na uwadze, że żaden z naszych portfeli ETF nie jest aktywnie zarządzany i wszystkie z nich pasywnie podążają za wynikami głównych indeksów giełdowych. Dlatego też ich wyniki dość dokładnie odzwierciedlają zachowanie globalnych rynków finansowych.

Sprawdźmy jak najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych wpłynęły na wyniki portfeli ETF. Regularnie informujemy Was o nich w formie cotygodniowych filmów, artykułów i analiz.
 

Portfele mieszane

Grafy výkonnosti ETF portfolií k 31. 3. 2021
Tabele wyników na dzień 30 czerwca 2021 r.


Każdy z trzech mieszanych portfeli ETF zawiera te same bazowe instrumenty ETF, ale różnice pomiędzy nimi polegają jedynie na alokacji zainwestowanych środków klienta pomiędzy obligacyjne i akcyjne ETF-y. Dlatego też wykresy każdego z tych trzech portfeli wyglądaką bardzo podobnie i różnią się jedynie wartościami nominalnymi z odchyleniami pomiędzy zyskami i stratami.

 

Wyniki mieszanych portfeli ETF w % na 30 czerwca 2021 r., z uwzględnieniem opłat*:

 
  Obligacje / Akcje Q2 2021 YTD (od 1.1.2021) Creazione (1.2.2019)
Konserwatywny 70 / 30 +2,86 % +5,39 % +18,23 %
Zrównoważony 50 / 50 +4,50 % +9,19 % +27,44 %
Dynamiczny 30 / 70 +5,96 % +12,72 % +36,61 %


* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości; jednakże, wyniki w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika dla przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Twój zysk netto może się różnić w zależności od czasu, w którym zainwestujesz swoje środki, z powodu opłat związanych z Twoim portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata za prowadzenie), ale także na podstawie potencjalnych różnic wynikających z wybranej waluty portfela: EUR, CZK lub USD.
 

Portfele akcji

 
Čistě akciová portfolia q1 2021
Tabele wyników na dzień 30 czerwca 2021 r.

 

Portfele Stock ETF składają się z instrumentów ETF, kopiujących wyłącznie indeksy giełdowe, jest to więc kategoria bardziej ryzykowna, ale i ciekawsza z punktu widzenia potencjalnych zysków.

 

Wyniki portfeli akcyjnych funduszy ETF w % na 30 czerwca 2021 r., z uwzględnieniem opłat*:

 
  Obligacje / Akcje Q2 2021 YTD (od 1.1.2021) Inception (1.2.2019)
Akcje światowe 0 / 100 +5,65 % +16,56 % +44,22 %
Akcje sektorowe 0 / 100 +6,52 % +9,18 % +44,57 %

* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości; jednakże, wyniki w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika dla przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Twój zysk netto może się różnić w zależności od czasu, w którym zainwestujesz swoje środki, z powodu opłat związanych z Twoim portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata za prowadzenie), ale także na podstawie potencjalnych różnic wynikających z wybranej waluty portfela: EUR, CZK lub USD.

Jak zawsze, możesz znaleźć aktualne wyniki wszystkich portfeli ETF w swoim PurpleZone.

Jeżeli w obecnej nerwowej sytuacji na rynkach, dostrzegasz raczej szansę i podobnie jak my wierzysz, że światowe gospodarki jak również akcje najbardziej cenionych spółek nadal będą rosły, a nie chcesz analizować i wybierać ręcznie spośród setek pojedynczych akcji czy też wpłacać swoich środków do drogich funduszy inwestycyjnych lub nierentownych produktów bankowych, nie wahaj się I otwórz rachunek inwestycyjny ETF bezpośrednio w PurpleZone. Wypróbuj proste i zdywersyfikowane metody inwestowania (regularnie lub jednorazowo), i to już od 20 EUR.

Otwórz rachunek i zacznij inwestować z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.