67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki portfeli ETF
w Purple Trading - I kwartał 2021

Proszę zauważyć, że żaden z naszych portfeli ETF nie jest aktywnie zarządzany i wszystkie one po prostu w sposób pasywny kopiują rozwój głównych indeksów giełdowych. Dlatego też jego wyniki dość dokładnie odzwierciedlają rozwój światowych rynków finansowych.

Regularnie informujemy Państwa o głównych wydarzeniach na rynkach finansowych w formie cotygodniowych filmów, artykułów i analiz, więc przyjrzyjmy się, jak wpłynęło to na wyniki portfeli w chwili obecnej.
 

Portfele mieszane

Mixed portfolios q1 2021
Tabela wyników na dzień 31 marca 2021 r.
Każdy z trzech mieszanych portfeli ETF zawiera te same bazowe instrumenty ETF, a różnice pomiędzy nimi polegają jedynie na alokacji zainwestowanych środków klienta pomiędzy obligacyjne i akcyjne ETF-y. Dlatego też wykresy każdego z trzech portfeli wyglądają bardzo podobnie i różnią się jedynie wartościami nominalnymi z odchyleniami pomiędzy zyskami i stratami.
 

Wyniki mieszanych portfeli ETF w % na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem opłat*:

 
  Obligacje / Akcje Q1 2021 YTD
(od 1.1.2021)
Od uruchomienia
(1.2.2019)
Konserwatywny 70 / 30 +2,20 % +2,20 % +14,84 %
Zrównoważony 50 / 50 +4,23 % +4,23 % +21,80 %
Dynamiczny 30 / 70 +5,45 % +5,45 % +28,73 %


* Informacje podane powyżej dotyczą przeszłości, jednakże rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika dla przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Państwa zysk netto może się różnić w zależności od czasu, w którym zainwestowali Państwo swoje środki, ze względu na opłaty związane z Państwa portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata za prowadzenie), ale także na podstawie potencjalnych różnic pomiędzy wynikami wersji EUR, CZK lub USD tego portfela.
 

Portfele akcji

 
Tabela wyników na dzień 31 marca 2021 r.


Portfele Akcyjne ETF składają się z instrumentów ETF, kopiujących wyłącznie indeksy giełdowe, jest to więc kategoria bardziej ryzykowna, ale i ciekawsza z punktu widzenia potencjalnych zysków.
 

Wyniki portfeli czysto akcyjnych funduszy ETF w % na dzień 31 marca 2020 r., z uwzględnieniem opłat*:

 
  Obligacje / Akcje Q1 2021 YTD
(od 1.1.2021)
Od uruchomienia
(1.2.2019)
Akcje światowe 0 / 100 +10,05 % +10,05 % +36,3 %
Akcje sektorowe 0 / 100 +2,25 % +2,25 % +35,51 %

* Informacje podane powyżej dotyczą przeszłości, jednakże rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika dla przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Państwa zysk netto może się różnić w zależności od czasu, w którym zainwestowali Państwo swoje środki, ze względu na opłaty związane z Państwa portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata za prowadzenie), ale także na podstawie potencjalnych różnic pomiędzy wynikami wersji EUR, CZK lub USD tego portfela.

Jak zawsze, dokładne wyniki wszystkich portfeli ETF możesz znaleźć w swojej PurpleZone.

Jeżeli w obecnej burzliwej sytuacji dostrzegasz raczej szansę i wierzysz, tak jak my, że światowe gospodarki, jak również akcje najbardziej cenionych spółek, jeszcze bardziej odbiją się po ostatnich spadkach, a nie chcesz analizować i wybierać ręcznie spośród setek pojedynczych akcji, ani wysyłać swoich inwestycji do drogich funduszy inwestycyjnych lub nierentownych produktów bankowych, nie wahaj się otworzyć rachunku inwestycyjnego ETF bezpośrednio w PurpleZone i spróbować inwestować w zdywersyfikowany i prosty sposób (regularnie lub jednorazowo), i to już od 20 EUR.

Otwórz rachunek i zacznij inwestować z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.