66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki portfeli
ETF w Purple Trading - IV kwartał 2020 r.

Proszę mieć na uwadze, że żaden z naszych portfeli ETF nie jest aktywnie zarządzany i każdy z nich w sposób pasywny kopiuje zachowanie głównych indeksów giełdowych. Dlatego też jego wyniki dość dokładnie odzwierciedlają rozwój światowych rynków finansowych.

Regularnie informujemy Państwa o głównych wydarzeniach na rynkach finansowych w formie cotygodniowych filmów, artykułów i analiz. Przyjrzyjmy się więc teraz, jak wpłynęło to na wyniki portfeli.
 

Portfele mieszane

Wykresy wyników na dzień 31 grudnia 2020 r.

Każdy z trzech mieszanych portfeli ETF zawiera te same instrumenty bazowe ETF, a różnice między nimi polegają jedynie na alokacji zainwestowanych środków klienta między ETF oparte na obligacjach i akcjach. Dlatego też wykresy każdego z trzech portfeli wyglądają bardzo podobnie i różnią się jedynie wartością nominalną I odchyleniami między zyskami i stratami.
 

Wyniki mieszanych portfeli ETF w % na dzień 31 grudnia 2020 r., w tym opłaty*:

 
  Obligacje / akcje Q4 2020 YTD (od 1.1.2020) Powstanie (1.2.2019)
Conservative (Konserwatywny) 70 / 30 +3,47 % +2,29 % +12,28 %
Balanced (Zbalansowany) 50 / 50 +4,49 % +2,65 % +16,73 %
Dynamic (Dynamiczny) 30 / 70 +5,45 % +2,99 % +21,14 %


* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości, jednak rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Państwa zysk netto może się różnić w zależności od czasu zainwestowania środków, ze względu na opłaty związane z Państwa portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata z góry), ale również na podstawie potencjalnych różnic między wynikami wersji tego portfela w EUR, CZK lub USD.
 

Portfele akcji

 
Wykresy wyników na dzień 31 grudnia 2020 r.


Portfele czysto akcyjne ETF składają się z instrumentów ETF, kopiujących wyłącznie indeksy giełdowe. Jest to więc kategoria bardziej ryzykowna, ale i ciekawsza z punktu widzenia potencjalnych zysków.
 

Wyniki portfeli akcyjnych ETF w % na dzień 30 grudnia 2020 r., w tym opłaty*:

 
  Obligacje / akcje Q4 2020 YTD (od 1.1.2020) Powstanie (1.2.2019)
Global stocks (akcje globalne) 0 / 100 +9,22 % +2,99 % +23,61 %
Sector based stocks (akcje sektorowe) 0 / 100 +15,5 % +21,60 % +32,4 %

* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości, jednak rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Państwa zysk netto może się różnić w zależności od czasu zainwestowania środków, ze względu na opłaty związane z korzystaniem z portfela (opłata za zarządzanie i/lub opłata z góry), ale również na podstawie potencjalnych różnic między wynikami wersji tego portfela w EUR, CZK lub USD.

Jak zawsze, aktualne wyniki wszystkich portfeli ETF możesz znaleźć w swoim PurpleZone.

Jeśli w obecnej burzliwej sytuacji widzisz raczej szansę i uważasz podobnie jak my, że światowe gospodarki, jak i akcje najbardziej cenionych spółek będą jeszcze mocniej rosnąć po ostatnich spadkach, a nie chcesz analizować i wybierać z setek pojedynczych akcji, ani oddawać swoich inwestycji drogim funduszom inwestycyjnym, nie wahaj się i otwórz rachunek inwestycyjny ETF bezpośrednio w PurpleZone. Inwestuj w zdywersyfikowany i prosty sposób (regularnie lub jednorazowo), już od 20 EUR.

Otwórz rachunek i zacznij inwestować z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.