66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Traderzy zmniejszają wielkość pozycji długich na rynku złota

Analizując regularnie raporty COT, można próbować wysnuć wnioski jak wielcy gracze postrzegają przyszłość poszczególnych aktywów. Najnowszy raport COT wydany w piątek pokazał, że najwięksi spekulanci na rynku złota zmniejszyli wielkość długich pozycji, a stagnacja cen sugeruje, że kolejny bodziec fiskalny w USA może nie pomóc złotu w najbliższej przyszłości. Na początku tygodnia cena złota wynosi nieco ponad 1900 dolarów za uncję.

 

Raport COT

Kontrakty na rynkach kontraktów terminowych od podmiotów niekomercyjnych spadły o 7 916 z zeszłego tygodnia do 240 671 kontraktów. Łączna liczba kontraktów w ubiegłym tygodniu wzrosła do niecałych 327 000 tygodniowo, podczas gdy ilość kontraktów długich wzrosła o 6 064, a krótkich o prawie 14 000.

Ogólnie rynek jest zdominowany przez podmioty spodziewające się spadku wartości złota, co można wytłumaczyć niedawnym wzrostem wartości dolara amerykańskiego lub niezdolnością rządu USA do zatwierdzenia pakietu fiskalnego.

Ogólnie rzecz biorąc, spekulanci na rynku złota po raz pierwszy w ciągu ostatnich 3 tygodni zredukowali swoje pozycje długie. W ciągu ostatnich 2 tygodni, krótkie pozycje również wzrosły o 30 000 kontraktów, osiągając 10-tygodniowe maksimum. Pomimo załamania w tym tygodniu, długie pozycje utrzymują się powyżej 200 000 kontraktów przez ponad siedemdziesiąt tygodni, co sugeruje, że spekulanci utrzymują pozycje od 2019 roku, a ich pozycje nie zostały zredukowane w istotnym stopniu.

 

Wykres: COT -Kontrakty dużych traderów (Źródło: countingpips.com)

 

Przyszłość złota

W ostatnich tygodniach złoto ustabilizowało się na poziomie około 1900 dolarów za uncję. Jednak jego przyszłość może zależeć od innych czynników niż pozycje spekulantów i innych podmiotów. Ważną rolę odegra też dolar amerykański, który w ostatnim czasie odpowiadał głównie na zmiany nastrojów na rynku ryzykownych aktywów, z uwagi na fakt, że inwestorzy przesuwają swoje środki w kierunku bezpieczniejszego dolara w miarę spadku cen ryzykownych aktywów, co sprzyja wzrostom jego wartości. Złoto jak na razie nie reaguje gwałtownie na pojawiające się na rynkach ryzyko, dlatego spada. Sytuację może odmienić przygotowywany przez rząd Stanów Zjednoczonych pakiet bodźców fiskalnych, natomiast najprawdopodobniej nie będzie on zatwierdzony do listopadowych wyborów, co oznacza, że decyzję w tej sprawie podejmie nowy prezydent.

 

Wykres: 4H Gold Chart (Źródło: PurpleTrading cTrader)

 

Wyłączenie odpowiedzialności: Wszelkie opinie, raporty, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte w tym materiale mają charakter ogólnych komunikatów marketingowych wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień niniejszego zawiadomienia nie zawiera rekomendacji inwestycyjnych ani zachęty do kupna i sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wszystkie podane informacje pochodzą z renomowanych źródeł i żadne informacje zawierające informacje o wynikach w przeszłości nie stanowią gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek inwestycji dokonanych na podstawie informacji zawartych w niniejszym komunikacie. Niniejsza informacja nie może być powielana ani dalej rozpowszechniana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Wypróbuj handel z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.