67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

 Saudyjczycy po raz kolejny obniżają ceny ropy. WTI poniżej 39 dolarów

Spadek cen ropy naftowej, którego byliśmy świadkami pod koniec ubiegłego tygodnia, nasilił się jeszcze bardziej, począwszy od nowego tygodnia, z prawie takimi samymi wynikami. Ceny ropy nadal spadają ze względu na niższy popyt na pochodne produkty ropy, niestabilną podaż, a także z powodu dalszych obniżek cen ropy, które lider OPEC zaoferował azjatyckim nabywcom (który jest kluczowym rynkiem). Podobne zachowania po stronie saudyjskiej doprowadziły do wojny cenowej ropy w marcu i wszyscy wiemy, co to oznaczało dla cen ropy.

 

Powolne ożywienie popytu

Z racji na ogromny spadek cen ropy od początku pandemii, OPEC wraz z Rosją zdecydowały się na rygorystyczne cięcia w produkcji. W ogólnej ocenie okazało się, że nie były one aż tak drastyczne, ponieważ rynek stopniowo dopasował się do światowego zapotrzebowania na ropę.. Jakkolwiek by nie było, dane z rynku amerykańskiego z ostatniego tygodnia wskazują, że proces odbudowy popytu rynkowego może być bardziej żmudny niż wcześniej oczekiwano. Jedną z takich oznak może być mniejsze zapotrzebowanie na benzynę i presja na niższe ceny. Kolejną czynnikiem podażowy dla  ceny ropy jest fakt, że Irak poprosił o przedłużenie terminu realizacji kompensat w ramach porozumienia OPEC+. Problemy pojawiają się również po stronie rosnącej podaży – w sierpniu OPEC+ obniżył cięcia do 7,7 mln baryłek. Większą aktywność wydobywczą można zaobserwować również w USA. 

 

Początek kolejnej wojny cenowej? 

Wszyscy pamiętamy wojnę cenową pomiędzy Arabią Saudyjską a Rosją. Rozpoczęła się ona, gdy Rosja odmówiła zmniejszenia wydobycia ropy, na co Saudyjczycy zareagowali zwiększeniem wydobycia i znacznym obniżeniem cen ropy dla swoich nabywców. I również teraz Arabia Saudyjska zdecydowała się obniżyć ceny za lekkie gatunki ropy, tym razem dla kupców z Azji. W tym samym czasie państwowa spółka Saudi Aramco po raz pierwszy w ciągu ostatnich 6 miesięcy obniżyła cenę ropy dla amerykańskich nabywców. Dodatkowo w sierpniu import ropy do Chin zmniejszył się drugi miesiąc z rzędu, a we wrześniu prawdopodobnie ten trend będzie kontynuowany. Amerykańska ropa naftowa WTI reaguje na tę wiadomość osłabieniem do poniżej 39 dolarów za baryłkę, podczas gdy Brent spada poniżej 42 dolarów.

 

Obrazek2: 12H WTI wykres ropy (źródło: cTrader PurpleTrading)

Odnowienie wzrostu cen ropy może potrwać kilka miesięcy

Zapotrzebowanie na ropę naftową nie powróci do poziomu sprzed pandemii przez kolejne dwa do trzech lat. Samo wznowienie popytu wydaje się jednak nieco wolniejsze niż oczekiwano, a Saudyjskie Aramco musiało zareagować obniżeniem cen ropy. Z technicznego punktu widzenia korekta cen jest od dłuższego czasu wydawała się czymś oczywistym. Mimo to nadal oczekuje się stopniowego powrotu ceny do poziomu 45 dolarów za baryłkę. Ale zajmie to trochę czasu. 

Obecnie kończy się sezon letni, co zazwyczaj oznacza, że możemy spodziewać się większego popytu na ropę. Wraz z nadejściem jesiennej pogody możemy spodziewać się wzrostu liczby przypadków COVID, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że firmy będą pozwalały swoim pracownikom pracować w domu. Ropa naftowa może zatem przez kilka tygodni kontynuować stopniową korektę, ale cięcia produkcji uchronią ją przed dalszym spadkiem. Kolejna tendencja wzrostowa może pojawić się dopiero po opracowaniu szczepionki, jednak światowa gospodarka nadal jest w złym stanie i odzyskanie dawnego stanu zajmie kilka lat. 

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności: Wszelkie opinie, raporty, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte w tym materiale mają charakter ogólnych komunikatów marketingowych wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień niniejszego zawiadomienia nie zawiera rekomendacji inwestycyjnych ani zachęty do kupna i sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Wszystkie podane informacje pochodzą z renomowanych źródeł i żadne informacje zawierające informacje o wynikach w przeszłości nie stanowią gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek inwestycji dokonanych na podstawie informacji zawartych w niniejszym komunikacie. Niniejsza informacja nie może być powielana ani dalej rozpowszechniana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Wypróbuj handel z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.