67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Pozycje dużych spekulantów według raportu COT na dzień 6/11/2020 r.

Łączne pozycje netto dużych spekulantów uległy dalszemu obniżeniu, co oznacza, że gracze zmniejszyli swoje pozycje  szósty tydzień z rzędu. Spadek pozycji netto ogółem nastąpił również w przypadku funta brytyjskiego, co jest prawdopodobnie efektem niepewności dotyczącej Brexitu z racji na fakt, że ostateczna umowa handlowa nadal nie została jeszcze zawarta. Zaskakująco gwałtowny spadek pozycji netto ogółem nastąpił w dolarze australijskim. Z drugiej strony, spekulanci nadal zwiększyli całkowite pozycje netto w jenach japońskich oraz w dolarze nowozelandzkim. 

1.    Pozycje spekulantów w poszczególnych walutach

Tabela 1: Łączne pozycje netto dużych spekulantów
  6.11.2020
30.10.2020
 

23.10.2020
 

16.10.2020
 

9.10.2020
 

2.10.2020
 
Indeks dolarowy
700
 
 -1 300  -1 700 450 -3 000 -5 500
EUR 140,300 155 600 166 000 168 600 174 300 188 100
GBP -11,200 -6 700 -2 000 -9 800 -11 300 -12 700
AUD -1,300 8 900 6 800 3 900 10 800 8 900
NZD 7 000 7 000 6 600 6 500 5 100 4 900
CAD -20,700 - 18 000 -19 100 -13 600 -18 000 -18 900
CHF 14,900 15 500 14 400 12 200 13 100 12 700
JPY 28,100 17 900 14 200 20 000 21 100    24 800

Komentarz:


Dużymi graczami określa się inwestorów, obracającymi znaczną ilością kontraktów terminowych, które jeśli przekroczą wskazany limit, muszą zostać zgłoszone do Commodity Futures Trading Commission. Zazwyczaj dotyczy to również inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze lub duże banki. Tacy traderzy skupiają się głównie na handlu w ujęciu długoterminowym. 

Łączne pozycje netto to różnica między liczbą kontraktów długich i krótkich. Dane są publikowane w każdy piątek, a odnoszą się do stanu na wtorek w danym tygodniu.

Sentyment dużych spekulantów pozwala ocenić jaką pozycję ta grupa zajmuje obecnie na rynku. Ważne jest, aby monitorować nie tylko ogólny trend całościowych pozycji netto, ale również oddzielnie trendy w ilości długich i krótkich pozycji. Istotne są również osiągane ekstremalne wartości wszystkich pozycji netto, ponieważ często służą one jako sygnały odwrócenia trendu.

Ważne jest również monitorowanie punktów zwrotnych, kiedy ogólne pozycje netto zmieniają się z na te z przewagą krótkich czy też długich. Takie momenty zostały wskazane w rozdziale trzecim.
 

Siła poszczególnych walut za okres ostatnich 3 lat

Grafika 1: Siła poszczególnych walut według raportu COT, źródło: www.countingpips.com.

Wykres porównuje obecną wartość całkowitej pozycji netto dużych spekulantów z wartością sprzed 3 lat. Wynik 0% oznacza, że spekulanci znajdują się na najniższym poziomie od 3 lat. Wynik 100% oznacza, że spekulanci znajdują się na najwyższym poziomie w ciągu ostatnich 3 lat. Wynik 80% lub więcej oznacza, że spekulanci są wyjątkowo byczy, a wynik 20% lub mniej oznacza, że spekulanci mają wyjątkowo niedźwiedzi nastrój. 

  
Szczegółowa analiza wybranych walut

Wyjaśnienie:
           
                   
  • Fioletowa linia w oknie wykresu: jest to informacja o ogólnej pozycji netto dużych spekulantów.
  • Zielona linia w oknie wskaźnika: są to pozycje długie dużych spekulantów.
  • Czerwona linia w oknie wskaźnika: wskazuje krótkie pozycje dużych spekulantów.

Jeśli zielona linia znajduje się nad linią czerwoną, oznacza to, że ogólne pozycje netto są dodatnie, tzn. że przeważają nastroje bycze. Jeśli natomiast zielona linia znajduje się poniżej czerwonej, wówczas przeważają niedźwiedzie sentymenty, a ogólna pozycja netto dużych spekulantów jest ujemna.

Wykresy sporządzane są z wykorzystaniem portalu www.tradingview.com. 
 

Euro

Grafika 2: Pozycje dużych graczy COT i kurs EUR/USD na wykresie tygodniowym

Całkowita pozycja netto spekulantów jest bycza od 23 marca 2020 roku. Najnowszy odczyt wskazuje na skrajne wartości,  co historycznie patrząc, zwiększa szansę na odwrócenie tendencji. W ciągu ostatnich 6 tygodni pozycje netto ogółem zmniejszały się i na dziś ich poziom jest najniższy od 15 tygodni. 

Łączna wartość pozycji netto zmniejszyła się w ubiegłym tygodniu o 15 300 kontraktów. Spadek ten jest prawdopodobnie spowodowany rozwojem pandemii koronawirusa w Europie, który stopniowo nabiera tempa. 


Długoterminowy opór: 1.1950 - 1.2000
Długoterminowe wsparcie: 1.1600 = 1.1650

 

Funt brytyjski

Grafika 3: Pozycje dużych graczy COT i kurs GBP/USD na wykresie tygodniowym

Całkowita pozycja netto dużych spekulantów znajdują się obecnie w strefie pro-spadkowej. Niedźwiedzie sentymenty są prawdopodobnie wynikiem niepewności co do umowy z Brexitem. Podażowa suma pozycji netto wzrosła w ubiegłym tygodniu o 4.500 kontraktów. Wynik ten jest jednak bardziej spowodowany spadkiem strony „długiej”, który był większy niż spadek po stronie „krótkiej”, co widać w oknie wskaźnika.  

Uwaga: na wykresie wykreśliliśmy punkty załamania i widać, że w niektórych przypadkach rozwój cen nie reagował zgodnie z sentymentem. Na przykład w segmencie D, gdzie możemy zauważyć, że mimo iż pozycje netto ogółem znajdowały się na terytorium byczym, tzn. że dominowały długie kontrakty, ale cena spadła. W tym przypadku zdarzyło się, że pozycje netto ogółem w tym czasie były w skrajnej wartości, dla których trend może się odwrócić. Ponadto, cena osiągnęła wcześniejszy opór.

Długoterminowy opór: 1.33-1.35. Poziom został już przetestowany 3 razy
Długoterminowe wsparcie: 1.2650-1.2750
 

Dolar australijski

Grafika 4: Pozycje dużych graczy COT i kurs AUD/USD na wykresie tygodniowym

Łączna wartość pozycji netto spadła w ubiegłym tygodniu o 10 200 kontraktów i osiągnęła wartość ujemną, pierwszy raz od 11 września tego roku. Jest to prawdopodobnie efekt niepewności co do rozstrzygnięcia amerykańskich wyborów, co powinno zostać już uwzględnione w kolejnym raporcie.

Sama cena  natomiast osiągnęła naruszyła pierwszy poziom wsparcia, a następnie stale gwałtownie ruszyła w górę kiedy stało się jasne, że nowym prezydentem USA będzie Joe Biden. 


 
Długotrwały opór: 0.7300-0.7400
Długoterminowe wsparcie: 0.7000-0.7020

 

Dolar nowozelandzki 

Grafika 5: Pozycje dużych graczy COT i kurs NZD/USD na wykresie tygodniowym

Całkowite pozycje netto dużych spekulantów nadal odzwierciedlają byczy nastrój, który trwa od 17 sierpnia 2020 roku. Łączna wartość pozycji netto wzrosła w ubiegłym tygodniu o 100 kontraktów. 

Cena dotarła do najbliższej strefy oporu. Po jej przebiciu, jest miejsce na to, aby cena mogła zweryfikować siłę kolejnego oporu.


Najbliższy długoterminowy opór: 0.6760-0.6800
Kolejny opór: 0,6920-0,6970
Najbliższe długoterminowe wsparcie: 0.6500-0.6550 
 
 

Handluj Forex już dziś!

Twój kapitał jest zagrożony 

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.