66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Pozycje dużych graczy według raportu COT na dzień 23/10/2020 r.

Pozycje dużych graczy według raportu COT na dzień 23/10/2020 r.

Suma pozycji netto w przypadku indeksu USD znów wskazuje na niedźwiedzi sentyment. Spadek pozycji netto ogółem kontynuowano zarówno w odniesieniu do euro, jena japońskiego i dolara kanadyjskiego. Z drugiej strony, spekulanci zwiększyli swoją ogólną pozycję netto w funcie brytyjskim, co może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę niepewność wokół Brexitu. Jeszcze większy wzrost ogólnej pozycji netto widać na dolarze australijskim i nowozelandzkim.

Pozycje spekulantów w poszczególnych walutach

Ogólne pozycje netto dużych spekulantów zostały przedstawione w tabeli 1:
Tabela 1: Łączne pozycje netto dużych graczy
  23.10.2020
16.10.2020
 

9.10.2020
 

2.10.2020
 

25.9.2020
 

18.9.2020
 
USD index
  -1 700
 
450 -3 000 -5 500 -9 100 -8 200
EUR 166 000 168 600 174 300 188 100 190 800 178 600
GBP -2 000 -9 800 -11 300 -12 700 3 000 2 300
AUD 6 800 3 900 10 800 8 900 16 300 16 200
NZD 6 600 6 500 5 100 4 900 4 900 3 200
CAD -19 100 -13 600 -18 000 -18 900 -18 900 -16 900
CHF 14 400 12 200 13 100 12 700 15 900 12 100
JPY 14 200 20 000 21 100 24 800 29 600 22 900

Komentarz:


Dużymi graczami określa się inwestorów, obracającymi znaczną ilością kontraktów terminowych, które jeśli przekroczą wskazany limit, muszą zostać zgłoszone do Commodity Futures Trading Commission. Zazwyczaj dotyczy to również inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze lub duże banki. Tacy traderzy skupiają się głównie na handlu w ujęciu długoterminowym. 

Łączne pozycje netto to różnica między liczbą kontraktów długich i krótkich. Dane są publikowane w każdy piątek, a odnoszą się do stanu na wtorek w danym tygodniu.

Sentyment dużych spekulantów pozwala ocenić jaką pozycję ta grupa zajmuje obecnie na rynku. Ważne jest, aby monitorować nie tylko ogólny trend całościowych pozycji netto, ale również oddzielnie trendy w ilości długich i krótkich pozycji. Istotne są również osiągane ekstremalne wartości wszystkich pozycji netto, ponieważ często służą one jako sygnały odwrócenia trendu.

Ważne jest również monitorowanie punktów zwrotnych, kiedy ogólne pozycje netto zmieniają się z na te z przewagą krótkich czy też długich. Takie momenty zostały wskazane w rozdziale trzecim. 
 

Siła poszczególnych walut na przestrzeni ostatnich 3 lat

Grafika 1: Siła poszczególnych walut według raportu COT, źródło: www.countingpips.com.

Wykres porównuje obecną wartość całkowitej pozycji netto dużych spekulantów z wartością sprzed 3 lat. Wynik 0% oznacza, że spekulanci znajdują się na najniższym poziomie od 3 lat. Wynik 100% oznacza, że spekulanci znajdują się na najwyższym poziomie w ciągu ostatnich 3 lat. Wynik 80% lub więcej oznacza, że spekulanci są wyjątkowo byczy, a wynik 20% lub mniej oznacza, że spekulanci mają wyjątkowo niedźwiedzi nastrój. 
 

Szczegółowa analiza wybranych walut

Wyjaśnienie:                             
  • Fioletowa linia w oknie wykresu: jest to informacja o ogólnej pozycji netto dużych spekulantów.
  • Zielona linia w oknie wskaźnika: są to pozycje długie dużych spekulantów.
  • Czerwona linia w oknie wskaźnika: wskazuje krótkie pozycje dużych spekulantów.

Jeśli zielona linia znajduje się nad linią czerwoną, oznacza to, że ogólne pozycje netto są dodatnie, tzn. że przeważają nastroje bycze. Jeśli natomiast zielona linia znajduje się poniżej czerwonej, wówczas przeważają niedźwiedzie sentymenty, a ogólna pozycja netto dużych spekulantów jest ujemna.

Wykresy sporządzane są z wykorzystaniem portalu www.tradingview.com. 

 

Euro

Grafika 2: Pozycje dużych graczy COT i kurs EUR/USD na wykresie tygodniowym

Całkowita pozycja netto spekulantów jest dodatnia od 23 marca 2020 roku, a obecnie zbliża się już do skrajnych wartości, co zwiększa szansę na odwrócenie tendencji. W ciągu ostatnich 4 tygodni pozycje netto ogółem zmniejszyły się i znajdują się obecnie na najniższym poziomie od 13 tygodni. Spadek ten jest prawdopodobnie spowodowany rozwojem pandemii koronawirusa w Europie, który stopniowo nabiera tempa.

Długoterminowy opór 1.1950 - 1.2000
Długoterminowe wsparcie:  1.1600 = 1.1650

 

Funt brytyjski

Grafika 3: Pozycje dużych graczy COT i kurs GBP/USD na wykresie tygodniowym

Ogólne pozycje netto dużych graczy znajdują się na terytorium niedźwiedzi, ale ich ogólna wielkość wzrosła w przeciągu ostatnich 3 tygodni- w ubiegłym tygodniu nastąpił wzrost o 7 800 kontraktów. Rozwój ten jest zaskakujący, biorąc pod uwagę wciąż niejasną sytuację wokół Brexitu i realne ryzyko, że dojdzie do tzw. twardego Brexitu – czyli bez osiągniętego porozumienia.

Uwaga: na wykresie zaznaczyliśmy punkty zwrotne, i na nich podstawie można dostrzec że w niektórych przypadkach rozwój cen nie reagował zgodnie z nastrojami. Na przykład w strefie D, pomimo faktu, że całkowite pozycje netto były dodatnie, tzn. że dominowały długie kontrakty, to jednak cena spadła. W tym przypadku doszło do sytuacji, w której ogólna liczba pozycji netto była na ekstremalnych poziomach – co mogło wskazywać na odwrócenie trendu, a cena dodatkowo znajdowała się na poprzednim oporze.

Długoterminowy opór: 1.33-1.35. Poziom został już przetestowany 3 razy
Długoterminowe wsparcie: 1.2650-1.2750
 

Dolar australijski

Grafika 4: Pozycje dużych graczy COT i kurs AUD/USD na wykresie tygodniowym

Ogólne pozycje netto nadal pozostają w strefie byków. W zeszłym tygodniu liczba pozycji netto ogółem wzrosła o 2.900. 
 
Długoterminowy opór: 0.7300-0.7400
Długoterminowe wsparcie:  0.7000-0.7020

 

Dolar nowozelandzki 

Grafika5: Pozycje dużych graczy COT i kurs NZD/USD na wykresie tygodniowym

Również w przypadku dolara nowozelandzkiego, ogólne pozycje netto wskazują na byczy nastrój, który trwa od 17 sierpnia 2020 roku. Sentyment byczy nadal jest w trendzie wzrostowym.Długoterminowy opór: 0.6760-0.6800
Długoterminowe wsparcie: 0.6500-0.6550
 

Handluj Forex już dziś!

Twój kapitał jest zagrożony 

66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.