67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Który sektor giełdowy jest obecnie interesujący ze względu na jego zmienność?

Podczas gdy długoterminowi inwestorzy w akcje fizyczne nie są zbytnio zainteresowani zmiennością, traderzy CFD mogą na tym potencjalnie osiągnąć bardzo dobre zyski. Rynki akcji są jednak ogromne i może się zdarzyć, że ciekawa okazja prześlizgnie się przez palce. Ten artykuł sprawi, że tak się nie stanie.

Czym jest zmienność i jak powstaje

Gdybyś miał zrównać słowa zmienność i nerwowość nie byłbyś daleko od prawy. Rzeczywiście, zmienność jest tak naprawdę miarą nerwowości na rynkach, a tam, gdzie jest nerwowość, jest też niepewność. Niepewność na rynkach może powstać z wielu różnych powodów, ale zwykle dzieje się to przed publikacją ważnych wiadomości makroekonomicznych (w naszym kalendarzu ekonomicznym można je rozpoznać po symbolach trzech głów byka) lub podczas nieoczekiwanych wydarzeń mających duży wpływ na określony sektor rynku lub porządek geopolityczny świata (klęski żywiołowe, wojny).

Na wykresach platform transakcyjnych można rozpoznać bardzo zmienny rynek po dynamicznie zmieniającej się cenie instrumentu, mówi się, że rynek idzie w górę lub w dół, a jeśli przejdziesz na wykres świecowy, możesz zauważyć duże świece. I odwrotnie, niezmienne, spokojne rynki poruszają się w bok bez znaczących spadków lub wzrostów. Zmienność może być również historyczna lub implikowana, ale o tym napiszemy innym razem. Porozmawiajmy teraz o tym, jak można potencjalnie zyskać na zmienności i gdzie znaleźć odpowiednie rynki, aby to zrobić.

 

Jak potencjalnie zyskać na zmienności?

Dla traderów intraday i swingowych zmienność jest kluczem do ich potencjalnego sukcesu. Dla traderów często najgorszą sytuacją jest tak zwany „boczny” ruch na rynku, w którym aktywa poruszają się w konsolidacji bez znaczących ruchów w górę lub w dół. Przy większych wahaniach cen inwestorzy mogą potencjalnie generować interesujące zyski. Jednym z najbardziej niestabilnych rynków jest giełda, na której niektóre wiadomości mogą wywołać bardzo znaczące ruchy cenowe. Zdarzenia, takie jak ważne raporty ekonomiczne, podział akcji lub ogłoszenie o przejęciu, mogą na przykład zmienić cenę danej akcji. Ponadto inwestorzy wykorzystujący kontrakty CFD do handlu akcjami mogą również użyć dźwigni, aby pomnożyć wszelkie zyski (i straty) przy danej zmienności.

Kluczem do potencjalnego sukcesu jest wybór odpowiednich akcji. Niektóre akcje i sektory można uznać za bardziej niestabilne, podczas gdy inne mogą trwać przez dłuższy czas bez znaczących wahań. Jak więc szukać zmienności? Kilka wskaźników mierzy ruchy cen akcji, być może najbardziej znanym jest beta, który mierzy zmienność danej akcji w porównaniu z referencyjnym indeksem giełdowym (zazwyczaj S&P 500 dla akcji amerykańskich). Wskaźnik beta znajduje się na większości znanych serwisów giełdowych, ale możemy go obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Wspolczynnik beta Purple Trading


Gdzie:
βi - współczynnik beta i-tej akcji i-tej spółki,
Cov (ri, rm) - kowariancja stóp zwrotu i-tej spółki i stóp zwrotu portfela rynkowego,
var (rm) - wariancja stóp zwrotu portfela rynkowego.
 
 
Beta = 1
W tym przypadku kurs jest silnie skorelowany z rynkiem i możemy spodziewać się bardzo podobnych ruchów do indeksu benchmarkowego.
 
Beta < 1
Jeśli beta wynosi mniej niż 1, możemy uznać, że akcje są potencjalnie mniej zmienne niż giełda.
 
Beta > 1
Akcje o wartości beta większej niż 1 są teoretycznie bardziej zmienne niż indeks referencyjny. Na przykład, jeśli beta akcji wynosi 1,1, uważamy, że są o 10% bardziej zmienne.
 

To właśnie akcje z betą powyżej 1 powinny być najbardziej interesujące dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać zmienność. Jednak samo monitorowanie tego wskaźnika nie wystarczy, inwestorzy nie powinni zapominać o monitorowaniu ważnych wiadomości i fundamentów związanych z firmą i rynkiem w ogóle. Dlatego warto wybrać kilka spółek, których akcje wykazywały w przeszłości znaczne wahania i spodziewamy się kontynuacji silnych ruchów ze względu na pozytywne i negatywne wiadomości. Które sektory warto śledzić?

 

W jakich sektorach możesz potencjalnie skorzystać na dużej zmienności?

Sektor energetyczny

Sektor firm energetycznych historycznie należy do najbardziej zmiennych, co potwierdza dotychczasowy przebieg 2022 roku. Rozwój cen przedsiębiorstw energetycznych jest oczywiście silnie powiązany z cenami surowców energetycznych. To był wspaniały rok – zarówno gaz ziemny, jak i ropa naftowa od początku roku zyskały kilkadziesiąt procent. Jednak wzrost ten nie przebiegał bez znacznych wahań, często o kilkanaście procent dziennie. Obecna sytuacja geopolityczna i coraz częstsze rozmowy o recesji zapowiadają kontynuację zmienności w sektorze. Na poniższym wykresie widać ruch akcji Exxon Mobil Corp w ostatnich tygodniach.
 

XOM Purple Trading Graph
Wykres 1: Akcje Exxon Mobil na platformie MT4 w przedziale czasowym H1 wraz z 50-dniowymi i 100-dniowymi średnimi kroczącymi


Branża turystyczna

Akcje spółek związanych z branżą turystyczną zawsze były bardzo zmienne. Według danych z początku roku (NYU Stern) nawet firmy klasyfikowane jako hotele i kasyna były najbardziej zmienne, gdy były mierzone przez betę. Biorąc pod uwagę pandemię koronawirusa, nie jest to zaskakujące. Jednak zagrożenie koronawirusem nadal utrzymuje się i obecnie mówi się o kolejnej fali. Jednak globalny popyt na podróże znów jest silny. Linie lotnicze i hotele zaczynają podnosić się po poprzednich dwóch trudnych latach, doświadczamy dosłownego odrodzenia sektora turystycznego. W rezultacie zarówno pozytywne, jak i negatywne wiadomości obiecują potencjalną zmienność w przyszłości. Na poniższym wykresie widać ruchy akcji Hilton Hotels Corp w ostatnich tygodniach.
 

HLT Graph Purple Trading
Wykres 2: Akcje Hilton Hotels na platformie MT4 w przedziale czasowym H1 wraz z 50-dniowymi i 100-dniowymi średnimi kroczącymi


Technologia

Technologia to bardzo szerokie pojęcie – niektóre spółki z danego sektora można uznać za akcje „blue chipów”, które generalnie mogą być mniej zmienne i mogą w miarę upływu czasu solidnie wzrastać. Należą do nich na przykład Apple czy Microsoft. Jednak nawet one nie unikną stosunkowo dużej zmienności w 2022 roku. Traderzy poszukujący jeszcze silniejszych ruchów będą jednak bardziej zainteresowani mniejszymi firmami, takimi jak Uber, Zoom Technologies, Palantir czy PayPal. Na poniższym wykresie widzimy ewolucję akcji Twittera, która w ostatnich tygodniach przeszła znaczną zmienność. Wiązało się to z ogłoszeniem przejęcia i jej niedawnym zainteresowaniem przez Elona Muska. Ponieważ obie przeciwne strony stoją w obliczu bitwy sądowej, podobnie dzikie wiadomości to tylko więcej mąki na młynie zmienności.
 

TWTR Graph Purple Trading
Wykres 3: Akcje Twittera na platformie MT4 w przedziale czasowym H1 wraz z 50 i 100-dniowymi średnimi kroczącymi


Oczywiście istnieje więcej sektorów, które są również bardzo niestabilne. Traderzy mogą na przykład śledzić firmy z sektora opieki zdrowotnej, gdzie firmy produkujące szczepionki na koronawirusa należą do najciekawszych. Warto przyjrzeć się także restauracjom lub firmom lotniczym i chemicznym. Ale niewiele rzeczy może poruszyć rynki akcji tak znacząco, jak cykl gospodarczy. W następnym artykule przyjrzymy się wpływowi ekspansji i recesji na akcje.
 

Dowiedz się, jak handlować na zmiennych rynkach

Ebook: Jak handlować indeksami giełdowymi

 

Ebook: Jak handlować akcjami CFD

Kluczowe terminy

Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
VIX lub indeks zmienności
Pokaż odpowiedź
Indeks VIX mierzy zmienność indeksu SP 500. Indeks ten jest również czasami nazywany wskaźnikiem strachu, ponieważ wskazuje na aktualną nerwowość na rynkach. Jeśli indeks giełdowy SP 500 spada, indeks VIX zwykle zyskuje na wartości. I odwrotnie jeśli rynek rośnie, VIX spada.
Zmienność
Pokaż odpowiedź
Zmienność wskazuje na zmienność ceny danego aktywa. Pokazuje, jak bardzo i jak często zmienia się cena. Wysoka zmienność zwiększa ryzyko, a niska zmienność zmniejsza ryzyko.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.