66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Uzyskaj dźwignię finansową 1:100 dzięki statusowi doświadczonego klienta detalicznego

Nowa kategoria klienta detalicznego wprowadzona przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zapewnia inwestorom z określonym doświadczeniem możliwość uzyskania dźwigni finansowej na poziomie 1:100. Obowiązkowe 50 godzin szkoleń dotyczących handlu instrumentami pochodnymi wymagane do uzyskania statusu doświadczonego klienta detalicznego można odbyć bezpłatnie na Comparic.pl – największym polskim portalu poświęconym rynkowi Forex.

Warunki handlowe dla doświadczonych klientów detalicznych

 • Maksymalna dźwignia finansowa: 1:100

 • Reguła automatycznego zamknięcia z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego: 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego

 • Ochrona przed ujemnym saldem

 • Kontynuacja zakwalifikowania do Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów

 • Kontynuacja dostępu do Rzecznika ds. Usług Finansowych i Świadczeń Emerytalno-Rentowych

 • Kontynuacja odrębnego przechowywania środków klienta

Kryteria uzyskania statusu doświadczonego klienta detalicznego

Kraj zamieszkania – Polska

Wymagana wiedza (co najmniej jedno z poniższych w ciągu ostatnich 24 miesięcy)

 • Otwarcie co najmniej 10 transakcji w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 EUR każda w kwartale w ciągu co najmniej czterech kwartałów;

 • otwarcie co najmniej 50 transakcji w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 EUR każda na kwartał w ciągu co najmniej czterech kwartałów;

 • otwarcie co najmniej 40 transakcji w zakresie CFD w kwartale w ciągu co najmniej czterech kwartałów, przy czym łączna wartość wszystkich otwartych transakcji w ocenianym okresie 24 miesięcy stanowi co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 EUR.

Wiedza dotycząca instrumentów pochodnych (dowolne z trzech kryteriów)

 • Klient posiada odpowiednie certyfikaty zawodowe (CFA, FRM, PRM, ACI, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych) lub odpowiednie wykształcenie kierunkowe;

 • *Klient odbył co najmniej 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy;

 • Co najmniej rok pracy na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

*Wymóg ten może zostać zrealizowany na portalu Comparic.pl.

Możesz odbyć 50 godzin szkoleń dotyczących CFD już teraz i spełnić jeden z wymogów uzyskania statusu DKD.

 

Jak złożyć wniosek o nadanie statusu doświadczonego klienta detalicznego?


Klienci, którzy chcieliby uzyskać status doświadczonego klienta detalicznego, muszą złożyć pisemny wniosek do naszego zespołu obsługi klienta. Następnie zbierzemy wszystkie wymagane dowody i rozpatrzymy wniosek.

Klienci posiadający status doświadczonego klienta detalicznego, których okoliczności uległy zmianie i którzy chcą powrócić do statusu zwykłego klienta detalicznego, powinni niezwłocznie wysłać wiadomość e-mail do naszego zespołu obsługi klienta.


Status doświadczonego klienta detalicznego dotyczy wyłącznie dla klientów z Polski.

66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.