71,65 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71,65 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

MFB Digger Basic

Strategia MFB Digger Basic opiera się na zasadzie Trend Following i działa w oparciu o półautomatyczny system opracowany specjalnie przez nasz zespół inwestycyjny. Strategia ta ma na celu generowanie alfa poprzez wykorzystanie kombinacji trzech różnych podejść, począwszy od breakout'u w wielu przedziałach czasowych, poprzez analizę fal i dyskrecjonalny trading. Zróżnicowane podejście ma na celu identyfikację punktów flekcyjnych i dywergencji w cenach, w połączeniu z wyłamywaniem się odpowiednich poziomów na różnych instrumentach.

 

71,65 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71,65 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.