MFB Digger Basic

Strategia MFB Digger Basic opiera się na zasadzie Trend Following i działa w oparciu o półautomatyczny system opracowany specjalnie przez nasz zespół inwestycyjny. Strategia ta ma na celu generowanie alfa poprzez wykorzystanie kombinacji trzech różnych podejść, począwszy od breakout'u w wielu przedziałach czasowych, poprzez analizę fal i dyskrecjonalny trading. Zróżnicowane podejście ma na celu identyfikację punktów flekcyjnych i dywergencji w cenach, w połączeniu z wyłamywaniem się odpowiednich poziomów na różnych instrumentach.

 

Polityka dotycząca plików cookie: Strona internetowa Purple Trading używa plików cookie i kontynuując korzystanie z niej, użytkownik wyraża na nie zgodę. Ostrzeżenie przed ryzykiem: Produkty wykorzystujące dźwignię handlową, takie jak Forex i CFD, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału. Proszę przeczytać pełne Ostrzeżenia o ryzyku.