67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czołowy europejski indeks DAX30 powiększył się o kolejne 10 spółek

Poznaj DAX40

Niemiecka spółka Deutsche Boerse, a konkretnie jej spółka zależna Qontigo, ogłosiła, że od poniedziałku, 20 września 2021 roku, główny europejski indeks DAX30 powiększy się z 30 do 40 spółek. Powodem tego kroku jest chęć uzyskania większej dywersyfikacji, która ma zapewnić większą stabilizację indeksu DAX. Jednym z impulsów do zmiany był upadek firmy Wirecard w 2020 roku.
 

Rozszerzenie liczby spółek wchodzących w skład indeksu DAX pomoże zdobyć większą uwagę międzynarodowych inwestorów. Indeks zyska większą różnorodność poprzez dodanie takich branż jak e-commerce i technologia medyczna.

Indeks DAX i kontekst ogólny

Jest to największa zmiana indeksu od 1988 roku. Indeks DAX30 jest niemieckim indeksem giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie i został wprowadzony 30 grudnia 1987 roku. Jego wartość początkowa została ustalona na 1.000 punktów. Dane historyczne zostały przeliczone wstecz do 1959 roku.

Do tej pory akcje były włączane do indeksu na podstawie dwóch czynników - wielkości obrotów i kapitalizacji rynkowej. Dane początkowe do obliczenia wartości indeksu DAX pochodzą z cen rynkowych akcji XETRA e-commerce.

W poniedziałek, 20 września, do indeksu DAX dołączyło 10 spółek:

  • Airbus SE
  • Zalando SE
  • Siemens Healthineers AG
  • Symrise AG
  • HelloFresh SE
  • Sartorius AG Vz
  • Porsche Automobil Holding
  • Brenntag SE
  • Puma SE
  • Qiagen N.V.
 

Nowe zasady obowiązują dla spółek z indeksu DAX40

Zmiana niektórych zasad dla spółek z indeksu DAX wynika z wspomnianego wcześniej upadku firmy fintech - Wirecard, która sfałszowała swoje wyniki finansowe.

Zasady dopuszczania spółek do indeksu DAX

Pierwsza ze zmienianych zasad dotyczy kryteriów, jakie muszą spełniać spółki, aby znaleźć się w indeksie. Od tej pory pod uwagę będzie brana jedynie kapitalizacja rynkowa spółki. Tym samym zlikwidowane zostaje kryterium związane z wielkością zawieranych transakcji. Potencjalni kandydaci do wejścia w skład DAX będą musieli również wykazać się przez 2 kolejne lata rentownością, określaną na bazie wskaźnika EBITDA.

Czego inwestorzy mogą oczekiwać od indeksu DAX?

W najbliższym czasie nie należy się spodziewać szalonych sesji wzrostów lub spadków wywołanych rozszerzeniem indeksu. Rynek jest raczej spokojny w kontekście nowych spóek.

Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ jest to dość istotna zmiana i można się spodziewać bardziej znaczących ruchów intraday. Okres ten może przynieść nowe okazje  dla traderów, którzy szukają wysokiej zmienności i są skłonni zaakceptować zwiększone ryzyko.

Jeśli chodzi o długoterminowe konsekwencje tej zmiany to jest prawie pewne, że zwiększenie liczby akcji w indeksie DAX spowoduje zmniejszenie zmienności całego indeksu. Wynika to z faktu, że jeśli do indeksu, który jest na pewnym poziomie korelacji, dodamy inne, mniej skorelowane spółki, to siłą rzeczy doprowadzi to do uspokojenia całego instrumentu i zmniejszenia zmienności intraday.

W dłuższej perspektywie może to być atrakcyjne dla inwestorów, którzy wcześniej ignorowali indeks DAX ze względu na jego wysoką zmienność intraday i często agresywne ruchy.

Otwórz rachunek i zacznij inwestować z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.