67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Brytyjskie akcje – szansa na inwestycję dekady?

Przyszłość Wielkiej Brytanii, choć naznaczona kryzysem negocjacji brexitowych i pandemii, zaczyna malować się w jasnych barwach. Brytyjski rynek powoli się podnosi, jednak wartość akcji wciąż daleka jest szczytów sprzed krachu. W tym czasie, na innych światowych rynkach, przyśpieszył proces odchodzenia od akcji spółek wzrostowych i technologicznych, a kapitał skierował się ku akcjom cyklicznym i typu value, które dominują w Wielkiej Brytanii. Z tego właśnie powodu perspektywy długoterminowe stają się coraz jaśniejsze, a brytyjskie akcje mogą być rynkową szansą tej dekady.
 

Brak brandów technologicznych

W ostatnich latach brytyjska giełda borykała się z brakiem „sexy” technologii i spółek wzrostowych, co nie pomogło głównemu indeksowi FTSE zbliżyć się do poprzednich szczytów. Jednak wraz z rozstrzygnięciem kwestii Brexitu, brytyjskie akcje, które w głównej mierze są spółkami typu „value”, cykliczne i ze stabilną dywidendą, pokazują, że są stosunkowo tanie, a nawet niedowartościowane w porównaniu do innych benchmarków.

Brytyjskie akcje najtańsze na rynku

Przez lata Brexit wywierał presję na cenę brytyjskich akcji, które spadły do znacznie niższych poziomów niż w innych krajach rozwiniętych. Oliwy do ognia dolały również problemy związane z wybuchem pandemii, i przez to akcje value w porównaniu ze spółkami growth spadły do ekstremalnie niskich poziomów. W pewnym momencie ceny akcji value były nawet niższe niż w 2000 roku, kiedy w USA trwała bańka techologiczna. Ostatecznie lockdowny spowodowane pandemią, nie doprowadziły do ​​bankructwa brytyjskich firm, a dzięki temu, że Wielka Brytania jest jednym z najszybciej szczepiących państw na świecie, obawy dotyczące bankructwa raczej się nie urzeczywistnią. Jednocześnie dzięki zakończeniu sprawy Brexitu, brytyjskie firmy mogą działać ze znacznie mniejszym stopniem niepewności.

Jest bardzo mało prawdopodobne, że z powodu Brexitu Wielka Brytania zostanie odcięta od reszty świata. W rzeczywistości pozostanie dynamiczną i konkurencyjną gospodarką, która będzie zawierać umowy handlowe z innymi globalnymi partnerami. Tym samym OECD szacuje, że brytyjska gospodarka wzrośnie w tym roku o 5,1% i o 4,2% w 2022 roku.

Wykres: Interwał dzienny FTSE, Źródło PT cTrader
FTSE


Najlepszy stosunek zysku do ryzyka

Jak ryzykowne są więc brytyjskie akcje? Są ryzykowne, ale nie bardziej niż akcje innych rozwiniętych gospodarek. Na początku roku, spółki value były najtańsze w szerokim zestawieniu i wypadałby najkorzystniej z punktu widzenia popularnych wskaźników, takich jak cena do sprzedaży, cena do dywidendy czy cena do przepływów pieniężnych. Mimo wzrostu cen od początku roku są one jednak nadal bardzo tanie i w dłuższej perspektywie wydają się być ciekawą okazją. Dlatego też brytyjskie akcje oferują obecnie najlepszy stosunek ryzyka do zysku. Potencjalny wzrost w ujęciu rok do roku szacowany jest na 8%, co jest bardzo dobrym wynikiem w świecie zerowych rentowności obligacji.

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.