67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Analiza techniczna - podstawowe metody i zasady

 

Opublikowany: 17.10.2023

Analiza techniczna pozwala uzyskać lepszy wgląd w to, co dzieje się na wykresie cenowym i zidentyfikować pojawiającą się okazję handlową w odpowiednim czasie. Ponadto jest stosunkowo prosta do nauczenia, co czyni ją niezbędną dla każdego początkującego tradera. W tym artykule omówimy jej podstawy.

Chociaż podstawy tego podejścia do analizy rynków sięgają ponad 100 lat wstecz, analiza techniczna jest nadal nieodzowną częścią dzisiejszego handlu. Chociaż analiza techniczna nie zapewnia gwarantowanego przepisu na sukces (nic nie zapewnia), to jednak znacząco przechyla szalę statystycznego prawdopodobieństwa zysku na korzyść tradera.

Dziś przyjrzymy się podstawowym metodom i zasadom analizy technicznej, które pomogą ci nauczyć się znajdować potencjalne okazje handlowe na wykresach, a także omówimy podstawowe narzędzia, z których korzysta analiza techniczna.
 

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to metoda badania rynków finansowych i szacowania potencjalnych ruchów cen w ich obrębie. Opiera się ona na historycznych danych rynkowych i próbuje przewidzieć przyszłe ruchy cen. Inwestorzy korzystający z analizy technicznej mogą handlować akcjami, Forex, towarami i innymi instrumentami handlowymi i mogą skorzystać w tym celu z różnych strategii.

W rzeczywistości analiza techniczna może być przeprowadzana zarówno na czystym wykresie przy użyciu tak zwanej akcji cenowej, jak i przy pomocy różnych wskaźników i programów pomocniczych. Chociaż nie jest to jedyny sposób analizy rynków finansowych, analiza techniczna jest w pewnym stopniu wykorzystywana przez traderów detalicznych i rekreacyjnych, a także pełnoetatowych traderów i profesjonalistów. Dlatego też znajomość analizy technicznej powinna być częścią umiejętności każdego tradera.
 

Dlaczego warto handlować z analizą techniczną?

Istnieje kilka powodów, dla których warto rozpocząć handel z analizą techniczną, ale najważniejsze z nich są następujące:
 

Względna prostota

W porównaniu z innymi podejściami analitycznymi do rynków finansowych, analiza techniczna jest stosunkowo prosta i szybka do nauczenia. Często nie wymaga żadnych płatnych programów ani zasobów informacyjnych, a w Internecie można znaleźć wiele bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Dzięki analizie technicznej można rozpocząć handel w ciągu zaledwie kilku tygodni i stopniowo doskonalić swoje umiejętności.
 

Wszechstronność

Analiza techniczna może być wykorzystywana do praktycznie każdego rodzaju rynku, od Forex, indeksów giełdowych, akcji i towarów po kryptowaluty. Można jej również używać do strategii skalpowania, intraday lub swing tradingu.
 

Łagodzenie emocji podczas handlu

Handel jest psychologicznie bardzo wymagającą dyscypliną. Emocje, takie jak chciwość lub strach, mogą znacznie pogorszyć wyniki handlowe traderów, a inwestorzy, którzy otwierają coraz więcej transakcji, próbując złagodzić rosnące straty, często kończą z pustym kontem handlowym. Analiza techniczna pomaga w tym względzie, ponieważ jest zorientowana na obiektywne dane liczbowe, a w połączeniu z odpowiednimi narzędziami może zapewnić prawdziwy obiektywizm w handlu.
 

Analiza techniczna a analiza fundamentalna

Podczas gdy analiza techniczna koncentruje się na danych historycznych z rynków w celu przewidywania możliwych przyszłych zmian, analiza fundamentalna koncentruje się na różnych raportach finansowych, gospodarczych i biznesowych, a także na bieżących wydarzeniach geopolitycznych, a nawet pogodzie. Analiza fundamentalna przyjmuje bardziej holistyczne podejście do rynków. Bada tak zwane podstawowe czynniki i wskaźniki. Wpływają one na możliwą przyszłą cenę aktywów będących przedmiotem obrotu.
 
Kalendarz ekonomiczny jest niezbędnym narzędziem dla traderów fundamentalnych. Pokazuje chronologicznie uporządkowane wydarzenia (fundamenty), które mogą mieć pewien wpływ na rynki.

 
Jeśli więc handlujesz ropą naftową, wśród wskaźników fundamentalnych znajdziesz wspomnianą wyżej pogodę (sezonowe huragany w USA mają tendencję do uszkadzania tamtejszych szybów naftowych, co następnie przekłada się na cenę amerykańskiej ropy WTI). Analiza fundamentalna jest bardziej zaawansowanym narzędziem, do którego większość traderów dochodzi stopniowo.
 
Dla początkującego tradera, który chce specjalizować się w analizie technicznej, opłaca się śledzić fundamenty w takim stopniu, aby wiedzieć, kiedy na przykład odbędą się posiedzenia banków centralnych lub inne ważne wydarzenia rynkowe, podczas których rynki mogą być wysoce nieprzewidywalne.

 

Co analiza techniczna śledzi na wykresach

 

Trendy

Jest to długoterminowy kierunek ruchu danego instrumentu lub rynku. Może on być wzrostowy (byczy) lub spadkowy (niedźwiedzi). Trendy wzrostowe możemy rozpoznać po tym, że cena na wykresie osiąga serię wyższych szczytów i niższych dołków. Jedną z najbardziej podstawowych lekcji tradingu jest to, że trend jest twoim przyjacielem. Wynika to z faktu, że skuteczna identyfikacja pojawienia się trendu, a następnie handel nim jest celem prawdopodobnie każdego tradera.  Zasadą jest, aby zawsze handlować zgodnie z kierunkiem trendu.Wykres 1: Przykład gwałtownego trendu wzrostowego, trendu bocznego i wyprzedaży na parze EURUSD
 

Strefy S/R

Strefy wsparcia/oporu to znaczące poziomy cenowe na wykresie cenowym, na których oczekuje się, że cena zareaguje w określony sposób. W przypadku stref wsparcia lub poziomów (strefa zawiera większy zakres cen, poziom to konkretna cena), spadający wykres zazwyczaj ma tendencję do zatrzymywania się, a następnie zazwyczaj odbija się. Czasami jednak dochodzi do wybicia. Z drugiej strony, strefy/poziomy oporu mają tendencję do spowalniania lub odwracania spadającej ceny.
 
Strefy S/R są bardzo przydatnym narzędziem dla traderów, ponieważ pomagają im zidentyfikować odpowiednie miejsca do wejścia na rynek, tj. otwarcia pozycji handlowej. Kształtowanie się stref S/R zależy w dużej mierze od psychologii rynku i rozkładu sił pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.
 

Wykres 2: Przykład stref S/R na parze walutowej EURUSD
 

Formacje świecowe

Platformy transakcyjne, za pośrednictwem których inwestorzy oglądają wykresy, a następnie wykonują transakcje, umożliwiają wyświetlanie wykresów na kilka różnych sposobów. Jednym z najpopularniejszych jest jednak tak zwany wykres świecowy. Pokazuje on cenę w formie świec, gdzie każda świeca reprezentuje ruch ceny instrumentu w jednostce czasu (na wykresie 30-minutowym 1 świeca będzie odpowiadać ruchowi ceny w ciągu 30 minut itd.)
W zależności od koloru świecy lub wielkości jej korpusu lub knota, inwestorzy mogą następnie określić, czy rynek był zdominowany przez sprzedających lub kupujących w danym okresie czasu, jaka była maksymalna i minimalna cena instrumentu lub jaka była odległość między ceną otwarcia i zamknięcia.
Świece tworzą tak zwane formacje świecowe. Formacja świecowa to ruch cenowy wyrażony graficznie za pomocą świec, na podstawie którego można z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszły rozwój sytuacji.  Niektóre formacje są tworzone przez jedną świecę, inne przez dwie lub więcej świec. Formacje świecowe mogą być formacjami odwrócenia, tj. sygnalizują odwrócenie trendu, lub formacjami ciągłymi, gdzie będą wskazywać na kontynuację trendu.  Istnieje wiele formacji, a poniżej znajdziesz co najmniej kilka z nich.
 


Rysunek 1: Formacje świecowe mogą składać się z jednej, dwóch, trzech lub więcej świec (od lewej do prawej: doji; niedźwiedzie harami; trzech białych żołnierzy). W tym przypadku biała świeca wskazuje na rosnącą cenę, a czarna na spadającą.
 
 

Price Action - integralna część analizy technicznej

 

Price Action działa głównie z liniami trendu, strefami S/R i formacjami świecowymi. Jest to bardzo popularna dyscyplina w ramach analizy technicznej. Price action koncentruje się wyłącznie na cenie instrumentu będącego przedmiotem obrotu i formacjach (lub formacjach), które tworzy cena - wyświetlana przez różne typy wykresów. W związku z tym inwestorzy korzystający ze strategii price action nie używają żadnych programów pomocniczych ani wskaźników technicznych. Z tego powodu handel price action odbywa się wyłącznie na czystym wykresie.
 
Price action, podobnie jak analiza techniczna, może być stosowana dla każdego rodzaju rynku i jest doskonałym narzędziem, zwłaszcza w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, które teraz omówimy.
 

Narzędzia analizy technicznej

Chociaż analiza techniczna może być wykorzystywana tylko na czystym wykresie przy użyciu price action, duża liczba traderów lubi opierać swoje decyzje na narzędziach analizy technicznej. Są to narzędzia matematyczne i statystyczne, które wykorzystują historyczne ceny, wolumeny i inne informacje rynkowe. Narzędzia analizy technicznej wizualizują dane na wykresie cenowym, co może pomóc doświadczonym traderom uzyskać lepszy wgląd w trendy rynkowe lub ważne poziomy S/R, a tym samym lepiej zaplanować wejście na rynek.
 
Narzędzia analizy technicznej obejmują niezliczone rodzaje wskaźników, oscylatorów i innych modeli, dziś krótko wspomnimy o tych 4:
 

  • Średnie kroczące
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence - dywergencja średniej ruchomej)
  • RSI (wskaźnik siły względnej)
  • Zniesienie FibonacciegoŚrednie kroczące

Jeden z najczęściej używanych wskaźników analizy technicznej. Służy do "wygładzania" ceny instrumentu - uśrednia ceny z ostatnich X okresów. Na poniższym obrazku widać, że podczas gdy cena pokazana przez wykres liniowy (czarny) jest niestabilna, zielona średnia krocząca pokazuje to wyraźniej. Średnie kroczące mogą być arytmetyczne (proste) i wykładnicze.
 

Wykres 3: Arytmetyczna średnia krocząca na parze walutowej EURUSD
 

MACD

Ten wskaźnik techniczny mierzy różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi, którą następnie wyświetla za pomocą histogramu w dolnej części wykresu cenowego. MACD jest doskonałym narzędziem do sygnalizowania zmiany trendu. Na przykład, bardzo sprawdzoną strategią jest MACD w połączeniu z akcją cenową.
 

RSI (wskaźnik siły względnej)

Pomaga zidentyfikować obszary wykupienia i wyprzedania wybranego instrumentu. Wskaźnik waha się od 0 do 100. Jeśli wartość wskaźnika osiągnie 70 lub więcej, rynek jest wykupiony i możliwe jest, że zacznie spadać. Jeśli wartość wskaźnika jest niższa niż 30, rynek jest wyprzedany i może nastąpić odwrócenie w górę. Nasz wskaźnik Purple Bands również działa podobnie do RSI, ale z tą różnicą, że jest znacznie bardziej przyjazny dla użytkownika i odpowiedni dla początkujących traderów.
 

Zniesienie Fibonacciego

Narzędzie to opiera się na założeniu, że ceny często powtarzają przewidywalną część ruchu, po czym kontynuują ruch w pierwotnym kierunku. Poziomy zniesienia Fibonacciego są obliczane przy użyciu współczynników sekwencji Fibonacciego. Najczęściej stosowane współczynniki to 3,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%.


 

Doświadcz korzyści płynących z handlu z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.

Kluczowe terminy

Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
Forex
Pokaż odpowiedź
„Forex to globalny rynek, na którym handluje się parami walutowymi. Nazwa Forex pochodzi od Foreign Exchange.
Rynek Forex jest największym i tym samym jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie. "
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Odwrócone wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Odwrócone formacje sygnalizują odwrócenie obecnego trendu. Dany trend po pewnym czasie zatrzymuje się, następuje konsolidacja, a następnie rozpoczyna się nowy trend. Formacja odwrócenia, która tworzy się na szczycie ruchu, nazywana jest dystrybucją, w której następuje aktywna sprzedaż instrumentu. Z drugiej strony formacją, która tworzy się na niższych poziomach jest akumulacja, czyli obszar, w którym będą miały miejsce aktywne zakupy.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.