U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Tři nejběžnější metody forexové arbitráže

Když se začne mluvit o cenových arbitrážích, tak si mnozí pod tímto pojmem obvykle představí tradingový způsob, který umožňuje docílit okamžitého zisku, aniž by obchodník musel jakkoliv riskovat. V obecné rovině si však pod arbitráží lze představit každý obchod, jehož základ je postaven nejen na využívání cenové neefektivity s „okamžitým“ ziskem, ale také se může jednat i o využívání obchodů v kombinaci s dalšími faktory, které v čase zisku pomohou docílit.

Jak jsme již uvedli, arbitráže nemusí mít vždy jednu a tu samou podobu. V dnešním článku jsme pro vás sepsali hned 3 způsoby arbitráže, které podle nás bývají mezi obchodníky značně oblíbené.

Metoda 1 - vícesměnný obchod

První arbitrážní metodou, jejímž výsledkem je v případě úspěchu dosažení okamžitého zisku, je rychlé zrealizování vícepárového obchodu. Je to právě tento způsob, který těží z výše zmíněné cenové neefektivity, ke které dochází tehdy, když trh není schopen dostatečně rychle „vyrovnat“ kurzové rozdíly do optimálního/rovnovážného stavu.
 

Měnový pár

Směnný kurz

Nákup

Prodej

EUR/USD 1,20 12000 USD 10000 EUR
GBP/USD 1,00 12000 GBP 12000 USD
EUR/GBP 1,19 10084 EUR 12000 GBP

Příklad vícesměnného obchodu


V tabulce uvedené výše je znázorněn vícesměnný arbitrážní obchod, kdy došlo nejdříve na prvním měnovém páru EUR/USD k prodeji 10000 EUR a nákupu 12000 USD. Následně bylo nakoupených 12000 USD prodáno za 12000 GBP a nakonec byly všechny libry prodány za 10084 EUR. Z tabulky by mělo být nyní i patrné, že poslední obchod ve výsledku vynesl více EUR, než kolik bylo třeba k prvnímu nákupu, čímž došlo k naplnění arbitráže.

Metoda 2 - Arbitráže podhodnocených a nadhodnocených trhů

Tento způsob arbitráže je mnohem složitější, než předchozí typ. Od traderů totiž vyžaduje značné obchodní zkušenosti, jelikož je založen na vyhledávání obchodních příležitostí, které plynou z relativní podhodnocenosti, či nadhodnocenosti některého z trhů. Znamená to tedy, že více než o technickou arbitráž se v tomto případě jedná o arbitráž fundamentální, tedy založenou na důležitých obchodních zprávách, analýzách a predikcích.

Příklad:

Na trzích podle ekonomických zpráv panuje přesvědčení, že britská libra (GBP) je o cca 10 % podhodnocena oproti japonskému jenu (JPY). Takové informace se dá v praxi využít právě k „arbitráži“, při které dojde na měnovém páru GBP JPY k nákupu, protože je zde předpoklad, že libra bude sílit a cenový kurz růst.

 

Osvojte si základy poctivého tradingu s těmito e-booky

Ebook: Jak obchodovat Forex

Ebook: Forex s malým kapitálem

 

Metoda 3 - Arbitráže pozitivních swapů

Posledním velmi častým způsobem arbitráže je trading pozitivních swapů. Snad každý i z méně pokročilejších obchodníků již dobře ví, že při tradingu lze narazit na pozitivní a negativní swapy, které jsou obchodníkům účtovány v případě držení pozice přes noc.

Tento typ arbitráže spočívá v tom, že v jeden okamžik dochází k obchodování konkrétního měnového páru, přesněji nákupu, či prodeji ve směru pozitivního swapu a zároveň je ve stejném objemu například ve směnárně zakoupena fiat měna, která slouží k vyrovnávání kurzové změny. Ziskem jsou zde tedy výnosy z pozitivních swapů, od kterých je navíc třeba odečíst všechny poplatky.
 

Příklad:

  1. Při kurzu 1.00000 dojde na EURUSD k prodeji (100 000 EUR), protože z této pozice plyne pozitivní swap
  2. Dojde k nákupu EUR (100 000 EUR - například ve směnárně), jakožto fiat měny

Vzhledem k tomu, že jde de facto o protichůdné pozice, tak se zde trader nemusí zabývat kurzovými změnami a je třeba pouze hlídat, aby nedošlo ke změně v kalkulaci swapů, které plynou z tradingu s měnovými páry.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.