U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

5 + 2 nejčastější chyby v online tradingu a jak z nich ven

Ať už s obchodováním na finančních trzích začínáte, nebo chcete ještě více rozšířit své znalosti z tohoto oboru, je důležité zamyslet se nad vlastním přístupem k této nelehké disciplíně. Proto jsme pro vás rozepsali 7 nejčastějších traderských chyb a doplnili je o rady, jak se jich vyvarovat. Poznáváte se v některé z nich?
 

Příliš velký důraz na peníze

Trading lze velmi těžce vyhodnotit jinak než v nominální hodnotě. Přeci jen jde o obchodování změny ceny v čase. Úspěšný obchodník by se přeci měl poznat podle toho, kolik vydělal peněz. Jenže právě příliš velký důraz na peníze může být jednou z nejčastějších chyb, která může zaslepit vaše rozhodování. Trhu je úplně jedno, jestli jste zrovna v zisku či ztrátě. Ne nadarmo se říká, že by každý měl v životě dělat to, co ho doopravdy baví. A peníze? Ty už si najdou cestu.
 

Jak z toho ven

Začněte začít nad tradingem uvažovat jinak. Snažte se dělat “pěkné” obchody podle vašeho obchodního plánu. Každý den se těšte na nové příležitosti. Pokud budete dělat trading čistě jen pro peníze, nemůžete být dlouhodobě úspěšní.

Častá změna strategie

Každý ve svých začátcích hledá strategii, která by mu nejvíce vyhovovala. Při jejím výběru se většinou řídíme její úspěšností v minulosti, nicméně nám nedochází jedna věc. Obchodování na opravdovém trhu s reálnými penězi může být nevyzpytatelné a historický úspěch strategie nemusí na tomto hřišti nic znamenat. Stačí, aby přišel první neúspěch a obchodník začne vinu svalovat na strategii. Odtud už zbývá jen krůček k celkovému zpochybnění úspěšnosti strategie, jejímu zavržení a opětovnému hledání strategie nové. A takto se to děje neustále dokola.
 

Jak z toho ven

Mezi úspěšnými tradery panuje názor, že každá strategie je zisková, pouze obchodníci nejsou. Nic totiž není zadarmo a hned. Každou strategii musíte nejdříve "nakoukat". Co to znamená? Jednoduše se snažte vypozorovat, kdy si vámi zvolená strategie vede hůře a kdy naopak dostává vašemu očekávání či jej dokonce překonává. Ovšem nesoustřeďte se pouze na chybovost strategie, ale zameťte si také před vlastním prahem. Pouze v momentě, kdy budete znát veškeré slabé a silné stránky vámi zvolené strategie, ale také ty vaše, se budete moci posunout dále směrem ke stabilním obchodním výsledkům. Naopak, pokud to vzdáte a začnete koketovat s jinou strategií, budete se motat v začarovaném kruhu neziskovosti.

Je strategie příliš složitá? Zkuste Price Action pin bar strategii!

Univerzální obchodní strategie určená začátečníkům, na které lze navíc stavět další, pokročilejší obchodní strategie.

Strach z prohry

Každý jsme svým způsobem unikátní. Jeden trader může zvládnout udělat stovky obchodů za den, jiný neudělá jediný obchod po celý týden. Přitom oba mohou následovat stejnou strategii. Mnoha obchodníkům brání v rozhodnutí počáteční neúspěchy a pochyby, zda právě probíhající příležitost je ta správná. To následně vede k “přeanalyzování” trhu a neschopnosti vstoupit do jakéhokoliv obchodu. Strach z prohry je tak naprosto vyřadí ze hry. Zde se lze lecčemu přiučit od profesionálních sportovců. Myslíte si, že Michael Jordan před každým hodem na koš přemýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby náhodou trefil obruč?
 

Jak z toho ven

Strach je jenom iluze. Tu si sami vytváříme promítáním hypotetických budoucích scénářů, ke kterým ovšem v drtivé většině případů nakonec ani nedojde. Nebezpečí na trzích je velmi reálné, ovšem strach je pouhou volbou. Může nám jen ublížit, protože do každého obchodu pak vstupujeme s obavami z neúspěchu. Zkuste si strach vyložit jako nadšení z další příležitosti, kterou vám trh nabídl, a místo promítání hypotetických budoucích scénářů si představujte, jak realizujete zisk za ziskem.

Neschopnost zkrotit ego

Neexistuje snad nikdo, kdo by rád prohrával. Nejen v online tradingu, ale v životě jako takovém se musíte naučit akceptovat ztráty. Časem můžete přijít o vlasy, přátele, rodinu, práci, ale vždy jde jen o to, jak rychle se dokážete ze ztráty vzpamatovat a jít dál. Někdy nás navíc nepustí přes ztrátu naše vlastní ego, které mají především muži tendenci přiživovat. V tradingu však platí, že čím větší ego, tím menší zisky.
 

Nejčastějšími důsledky přebujelého ega v tradingu jsou:

  • neustálé “babrání” se ve ztrátových obchodech,
  • přehnaná snaha ukončit obchodní den jako ziskový,
  • předčasné uzavírání obchodů,
  • házení viny za své neúspěchy na obchodní strategii.
 

Jak z toho ven

Svatý grál je v každém z nás. Trhy fungují na základě mechanismů, které nemají nic společného s naším egem. Proto se od svého ega musíte co nejrychleji oprostit.
 

  • Soustřeďte se na konzistenci a dodržování obchodního plánu.

  • Buďte trpěliví.

  • Naučte se přiznat ztrátu.

  • Posuňte se k další příležitosti, až pokud vám dá vaše obchodní strategie signál.

  • Nesnažte se to trhu ihned vrátit zpět, protože vás znovu ztrestá.

 

Trénovat můžete například meditaci. Ta totiž pomáhá ukázat vám vaše ego z perspektivy. V ideálním případě tak zjistíte, že nejde o něco, co by vás mělo ovládat.

Opomíjení obchodního deníku

Nejen začátečníkům se doporučuje psát si obchodní deník. Do něj nepatří pouze datum, cena, za kterou jste do obchodu vstoupili, a výsledek. Měli byste si psát vaše pocity při otevření obchodu, během něj a po jeho uzavření. Jak jinak se chcete vyvarovat těch stejných chyb, které patrně opakujete neustále dokola? Už samotné psaní deníku je krokem k větší disciplíně, která časem dokáže eliminovat frustraci a strach.
 

Jak z toho ven

Mnoha obchodníkům pomáhá vykládat si své ztráty jako neoddělitelnou součást svého obchodního systému. Ostatně trading je v podstatě práce s pravděpodobností. Právě poučením se ze svých ztrát můžete svou pravděpodobnost úspěšného obchodu zvýšit. Špatný obchod tak bude pouze ten, ze kterého si neodnesete žádné peníze ani zkušenosti. Pokud máte horší období, můžete se kdykoliv vrátit k předchozím obchodům, kdy strategie fungovala. Takto se vám povede lépe najít vzorce, poukazující na příčinu nefunkčnosti strategie.

Záznam webináře: Money management v obchodování

Víte proč je money management v tradingu tak důležitý a jaké může mít jeho správné zvládnutí dopad na vaše obchodní výsledky? Získejte záznam webináře s Milanem Klebanem a zjistěte odpověď nejenom na tyto otázky.

Nedostatečná konzistence

Pravidelné dělání věcí je jednou z mála vlastností, která spojuje úspěšné lidi napříč všemi profesemi. Viděli jste snad někdy zemědělce zalévat pole, jen kdy se mu zachce? Problém s konzistencí v tradingu spočívá v zaslepenosti obchodníků každodenním ziskem. Neměli byste se snažit být tím typem obchodníka, kterému jde o to trefit jeden velký obchod a poté své zisky postupně odevzdávat trhu.
 

Jak z toho ven

Není nic špatného na tom, když zrovna nenajdete v trhu žádnou příležitost. Je však špatné, když realizujete pár ztrát a poté si dáte na měsíc pauzu. Taková jednání vedou pouze k tomu, že se vracíte k tradingu se strachem z promeškané příležitosti a s očekáváním horšího období. Říká se, že zvyk je železná košile a ačkoliv rutina může působit nudně, nezapomeňte, že trading by měl být především zábavou. Pokud to máte jinak, měli byste se možná zamyslet, jestli je to opravdu to, co chcete dělat.

Nedisciplinovanost

Disciplína je jednou ze základních vlastností, kterou by si měl každý obchodník osvojit hned v začátcích. Proto se vytváří obchodní plány a deníky, abychom měli fundamentální základ pro každodenní trading. Pokud jste si přečetli všechny předchozí body, možná vám dochází, jak je vše propojené. Změny strategie, ego, strach, deníky, konzistence, to vše nakonec stojí a padá na disciplíně. Úkolem disciplíny je tak všechny tyto vlastnosti ukočírovat, propojit a zavést pořádek v nestabilní mysli.

Teoreticky je hrozně jednoduché si říct, že se budu držet obchodního plánu a otevírat a zavírat obchody, jen když to dovolí strategie. V praxi však nedokážeme úplně eliminovat emoce a po sérii ztrátových obchodů se pouštíme do obchodů, které jsou proti plánu. Nepoužíváme stop-loss, volíme příliš velké pozice nebo se dostatečně nepřipravíme na veškeré možné scénáře.
 

Jak z toho ven

Pokud zůstanete disciplinovaní, nemůžete svést vinu na nikoho a nic jiného než na svou strategii, protože všechno ostatní děláte správně. Ztráta se totiž akceptuje mnohem jednodušeji, když jste schopni si říct, že jste udělali maximum.

Závěrem

Účelem tohoto článku bylo upozornit na nejčastější chyby v tradingu a dát vám tak možnost se jich vyvarovat (pokud je neděláte), nebo se z nich poučit (pokud je děláte). Jestli jste se poznali v některé ze zmíněných chyb, je to spíše důvod k oslavě než ke strasti. Identifikování vlastní chyby je totiž prvním krokem k jejímu překonání. Přejeme úspěšný trading!


 

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.