U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Rutina jakožto základ tradingového úspěchu

Když se řekne obchodní rutina, tak si snad každý obchodník vybaví, že se jedná o soubor určitých pravidel a postupů, které při svém tradingu využívá. Mít ovšem dobře zvládnutou denní rutinu nemusí hnedka znamenat být v tomto oboru úspěšným. Rutina je zde totiž pouze jakýmsi klíčem, který sice pomyslnou bránu k úspěchu otevírá, ale výsledek je vždy jen v rukou obchodníků. Hlavní otázkou však pro tuto chvíli není, jak moc nám rutina pomáhá docílit úspěchu, ale co vše je možné denně v rámci rutiny dělat, aby se nakonec nejednalo jen o zbytečně ztracený čas.
 

Obchodní strategie a rutina

Nejběžnějším místem, kde je v tradingu třeba rutinního chování, bývají bezesporu důležité obchodní analýzy trhů a dodržování postupů obchodních strategií. Pokud v těchto případech nedokáží obchodníci dodržovat předem stanovené postupy, tedy svou rutinu, pak se šance na úspěch značně snižuje.

Pokud má obchodník v rámci své obchodní strategie například stanoveno, že než dojde ke vstupu do obchodní pozice, tak je vždy třeba vše ještě jednou překontrolovat, pak i toto se má stát rutinou, která by neměla být nikdy opomenuta, a to ani za cenu, že obchodník z důvodu rychlé změny tržních podmínek o tuto příležitost nakonec přijde.

Rutina souvisí i s časovým plánem dne. Je potřeba, aby si obchodník osvojil určité každodenní návyky. Jestliže v rámci obchodní strategie dejme tomu počítáme s tím, že naše obchodní seance začíná ráno v 8:00, tak to tak musí za každou cenu být. I pár minut zpoždění může znamenat, že propásneme důležité obchodní příležitosti a obchodní strategie pak bude vykazovat při porovnání s přechozími analýzami velmi odlišné výsledky. Do práce se chodí v určitý čas a ani zde to není jiné!

Trading rutina

Konzistence a rutina

Bylo by velmi špatné myslet si, že úspěšní obchodníci dosahují svých výsledků bez rutiny a konzistence. Vlastně se dá říci, že bez rutiny lze jen stěží dosahovat konzistence. Pokud by chtěl v tuto chvíli někdo s tímto tvrzením nesouhlasit, pak by si měl uvědomit, že postup podle určité strategie je také takovou malou rutinou a neexistuje na světě obchodník, který by měl svůj trading založen na úplné náhodě. Tedy na tom, že by nečetl žádné nové události, neanalyzoval obchodní grafy, ale prostě by si náhodně řekl, že teď začne obchodovat, přičemž by nenásledovala žádná obchodní analýza.
 

Koncem obchodu to nekončí

Velkou chybou mnohých traderů bývá, že své rutinní chování po nějaké době vkládají spíše do té zajímavější, výše uvedené akční části tradingu, tedy do chvíle mezi počátkem „analyzování trhu“ a koncem obchodu. A na to, co je dále možné ještě dělat potom, na to už se pak nezaměřují.

Samozřejmě že i takto lze k obchodování přistupovat. Nicméně s tímto přístupem lze jen stěží předpokládat, že se stane daný jedinec tak dobrým obchodníkem, že bude schopen nakonec čelit i těm nejlepším. Profesionálové, kteří o svém tradingu promluvili, totiž často hovořili o tom, že jejich největší úspěch nepřišel s nalezením obchodní strategie, ale až později s jejím vyladěním. Defacto se jedná o to, že poté, co tito vysoce zkušení obchodníci ukončí své pozice, tak jejich rutina nekončí, ba naopak. Na rozdíl od ostatních oni v mnohých případech své ukončené pozice ještě navíc analyzují a hledají v rámci nich způsoby a místa, které by umožnily jejich již tak fungující strategie ještě více vylepšit.


Z praktického hlediska to znamená, že si obchodník po nějaké době například projde své obchody a koukne na pozice, kam byly při obchodování umístěny čekající pokyny. Na nich následně testuje, zda by jejich posunutím výše/níže nedošlo k vylepšení celkové obchodní bilance.

Podobně je pak samozřejmě možné postupovat i v případě vstupů a výstupů, kde však lze tuto problematiku zkoušet testovat na základě času (např. vyčkání na vstup do pozice o několik minut déle), nebo na základě jiných proměnných, třeba ceny (např. když cena vystoupí/sestoupí ještě o, pak teprve vstup).

Na závěr stojí uvést rutinu jednoho z nejznámějších obchodníků Warrena Buffeta, o kterém je známo, že je vášnivým čtenářem a on sám tvrdí, že za rok přečte v průměru přes 50 knih, což se prý významně podepisuje na jeho dlouhodobém úspěchu.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.