67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jaką rolę w Twoich zyskach odgrywa model infrastruktury brokera?

Układ infrastruktury tradingowej brokera zwykle nie jest czymś, co przyciąga uwagę wielu traderów. Jednak czy wiesz, że zaskakująco duża liczba brokerów nie wysyła zleceń handlowych swoich klientów na prawdziwy rynek, ale raczej sami tworzą sztucznego kontrahenta, są animatorami rynku? Stwarza to motywację do manipulacji zleceniami, co z drugiej strony jest rzeczywiście czymś, czym inwestorzy powinni się zainteresować.

Czym jest model infrastruktury brokera?

Model brokera odnosi się do sposobu, w jaki zbudowana jest infrastruktura tradingowa brokera w celu przetwarzania zleceń handlowych jego klientów. Podczas handlu na rynkach finansowych zlecenie wprowadzone przez Ciebiena platformę nie zawsze może trafić na rynek międzybankowy, gdzie oczekuje się, że zostanie ono połączone ze zleceniem od innego inwestora lub instytucji.

W rzeczywistości istnieją modele u brokerów, które nie wysyłają twoich zleceń handlowych na rynek międzybankowy. Zamiast tego natychmiast biorą drugą stronę Twojej transakcji.

Model Market Maker (MM)

Brokerzy tego typu(animatorzy rynku)są zwykle jednymi z większych w branży. Aby funkcjonowaćjako kontrahent we wszystkich transakcjach swoich klientów, taki brokermieć naprawdę wysoki poziom płynności. Może to jednak dać sporą motywację do ingerowania w wyniki handlowe swoich klientów. Jeśli jest to sprawdzony broker bez mrocznej przeszłości, prawdopodobnie nie ma powodów do zmartwień. Znane są jednak przypadki, w których nawet większe firmy maklerskie sztucznie zwiększały poślizgi, ustalały minimalne interwałydlastop lossówlub w inny podobny sposób wpływały na transakcje swoich klientów.

Przyczyna takiego zachowania jest dość jasna. W modelu MM wszystkie przegrane transakcje klientów wracają do brokera (nie na rynek międzybankowy), co oznacza dla niego zysk. W ten sposób brokerzy zbudowani na modelu MM mogą mieć żywotny interes w osiąganiu strat przez swoich własnych klientów.
 

Schéma fungování MM brokera
Rysunek 1: Schemat działania brokera MM

Model STP

Do„przetwarzania bezpośredniego”(straight-through processing)brokerzy tego typu mają swoją infrastrukturę skonfigurowaną w taki sposób, że mogą jedynie łączyćzlecenia swoich klientów ze zleceniami od tzw. dostawców płynności na rynku międzybankowym. Broker w tym przypadku pobiera prowizję od każdej transakcji w postaci nieco wyższego spreadu i dopasowuje klientów do innych podmiotów na realnymrynku.

Dostawcy płynności (LP)

Jakość brokera STP jest w dużej mierze kształtowana przez charakter dostawców płynności, z którymi współpracuje.
 

  1. Inny broker działający w modelu MMlub bank.

  2. MFT - rodzaj giełdy, na której powiązani są ze sobą różni uczestnicy.

  3. PoP (Prime of Primes) - ten ogromny dostawca zbiera ceny z rynku międzybankowego i łączy je z innymi ofertami instytucji finansowych. Ten LP ma zatem możliwość oferowania klientom brokera najlepszych cen.

Market maker vs. STP broker

Rysunek 2: Różnica między modelem brokera STP i MM​
 

Model hybrydowy

Połączenie modeli STP i MM. Broker oparty na modelu hybrydowym ma możliwość wysyłania pewnej części zleceń klientów na rynek międzybankowy i dla reszty występuje jako kontrahent. Broker ma więc możliwość „pozbywania się” dochodowych klientów poprzez wysyłanie ich zleceń do podmiotu zewnętrznego.

Jak dowiedzieć się, na jakim modelu zbudowany jest broker?

Rozpoznanie modelu brokera może na początku nie być łatwe, ponieważ wymaga przynajmniej częściowej orientacji postronie internetowej brokera. Bezpiecznym zakładem jest jednak sprawdzenie licencji brokera bezpośrednio na stronie odpowiedniego regulatora. Informacje o modelu infrastruktury są tamwypisaneczarnona białym. Wystarczy sprawdzić, czy broker jest upoważniony do „transakcji na własny rachunek”. Dom maklerski modelu STP nie będzie tego posiadał.

Ukázka typů služeb, které může podle své licence vykonávat Purple Trading
Rysunek 3: Przykładowe rodzaje usług, które Purple Trading może świadczyć na podstawie swojej licencji (źródło: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/72454/)

Jaką rolę w Twoich zyskach odgrywa model brokera?

Chociaż nie sposób bezpośrednio powiązaćmodelu brokera z rentownością jego klientów, są pewne rzeczy, których nie można przeoczyć. Podczas gdy broker STP ma taką samą stopę zarobków, niezależnie od tego, czy Twoja transakcja jest udana, czy nie (ponieważ czerpie zyski ze spreadów), modele MM i hybrydowe mogą już korzystać z potencjalnych strat klientów. Wspomnijmy również o tym, że będąc drugą stroną dla twoich transakcji, ci brokerzy potencjalnie mają motywację do manipulowania rynkiem na swoją korzyść. Więc jako trader logicznie musisz się zastanowić, czy broker, który ma w ręku takie narzędzia, nie nadużywa ich, by wzbogacić się Twoim kosztem.

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.