U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Co se děje na trhu s ropou?

Trh s ropou, jako by si dal posledních pár dní za úkol svým chováním zmást kohokoli, kdo jej sleduje. Média chrlí jednu zprávu za druhou, jenže znáte to, přemíra informací málokdy vede k lepší informovanosti.

Ve čtvrtek 23. 4. od 17:30 jsme živě vysílali webinář, ve kterém Adam Dulovec a Štěpán Hájek odpovídali na otázky diváků ohledně aktuální situace na trhu s ropou a jejího dopadu na obchodování této komodity.

Řeč byla také o tom:

 
  • Co způsobilo pokles cen ropy
  • Jak se ropa dostala do mínusu
  • Co jsou to futures kontrakty a jaká je naše cenotvorba


A na co jste se nejčastěji ptali?

Je STP lepší než market maker? Jak mi může maket maker (MM) škodit? A co znamená, že si MM vytváří protistranu?
Ukázat odpověď
Purple Trading je STP broker bez Market Maker licence. To znamená, že jakýkoliv obchodní příkaz našich klientů posíláme dál na mezibankovní trh, kde je poté spárován s protistranou. Tou protistranou však nejsme nikdy my sami. Naopak, v případě Market Makera tomu je jinak. Takže pokud si otevřete obchod na long u MM brokera, tak vám to prodá přímo ten MM broker.

Určitě netvrdíme, že MM brokeři jsou apriori špatní, to vůbec ne. U některých můžete dosáhnout opravdu na kvalitní obchodní podmínky ve smyslu nižších spreadů, nákladů a swapů. Avšak v minulosti bylo spoustu případů, kdy se MM brokeři chovali dost neeticky a manipulovali s cenou na pozicích proti svým klientům. Tímto způsobem se MM může chovat i díky samotnému MM modelu, kdy takto licencovaní brokeři hedgují pozice svých klientů na futures burze, avšak nemusí. V praxi to totiž funguje tak, že se broker může rozhodnout, jestli zahedguje, nebo ne.

MM brokeři často přihlíží k tomu, jestli má klient potenciál vydělat, nebo ne. Pokud tedy vyhodnotí, že klient šanci na zisk nemá (to udělají podle způsobu, jakým se chová při obchodování), tak se mohou rozhodnout nehedgovat. No a to co tento klient poté prodělá, připadne MM brokerovi jako zisk.

Na tom samozřejmě není nic špatného, ostatně za neúspěšný obchod si může klient sám. Avšak v minulosti už došlo k několika případům, kdy klient začal vydělávat ve velkém a zčistajasna došlo ke zhoršení obchodních podmínek. Ke skluzům latence, prodloužení doby potřebné k uzavření obchodů, nabízení rozdílných cen, atp.
V Purple Trading chceme všechno dělat transparentně a férově a nebýt protistranou k příkazům našich klientů. Proto nám přijde logické být STP (Straight Through Processing) brokerem. To znamená, že veškeré vaše příkazy párujeme u zprostředkovatelů likvidity, přičemž se snažíme najít ty, kteří jsou podle nás nejlepší. Máme jich více a cenu mezi nimi se snažíme rozdělovat.
Kdy nastane další rollover? Proč může být v některých případech rollover a swap podstatně vyšší oproti jiným?
Ukázat odpověď
Rollover se většinou určuje několik dní dopředu, aby se předešlo vysoké a divoké volatilitě, která nastává na trzích s blížící se expirací. My, jakožto broker, víme dopředu právě datum expirace, tedy kdy vyprší cena.
Ceny v platformě jsou spotové a jako takové jsou navázány na určitý kontrakt. V případě, že dochází k vyrovnání cen mezi kontrakty (například květnovým a červnovým), dochází k vyrovnání cen i na spotu, což vykompenzuje taky cenu swapů.
 
Co je ropa Brent a jaký je rozdíl mezi ropou Brent a WTI?
Ukázat odpověď
Existují různé druhy ropy, které můžeme dělit podle původu, hustoty, případně je rozdělit na sladkou, kyselou, či s obsahem síry.

WTI je směs ropy z Texasu z jižní Oklahomy a tvoří cenu pro ropu ze zemí severní Ameriky. Brent je směs ropy ze Severního moře.
 
Dojde u vás k exekuci buy limitu WTI na ceně 0,01 USD, pokud by se tam cena dostala?
Ukázat odpověď
Pokud se cena dostane na 0,01 USD tak se všechny obchody budou postupně uzavírat. Již dříve jsme zmínili, že se chceme vyvarovat zavírání na nule, což by pro nás znamenalo ztrátu. Pokud chcete buy limit tak ho nastavte alespoň na 0,05. Jestliže ta cena poletí dolů, bude to tak rychle,že se dostanete do skluzu, nebo se zastaví obchodování.
 
Jak funguje ropa Brent, když se u ní rolujou kontrakty? Nehrozí stejná situace jako u WTI? Nehrozí víkendové gapy nebo reject v platformě?
Ukázat odpověď
Ropa Brent bude v platformě fungovat stejně jak WTI. Jedná se o cash based spotovou cenu ropy. Ta je vypočítána z nejbližších cen futures kontraktů.
 
Jak lze předem vypočítat kolik mě budou stát swapy na Ropě při delším držení, když se swap mění?
Ukázat odpověď
Přesně vypočítat to nelze. Ani my nevíme, jaký ten swap bude na další den, protože vždy přichází od LP. Můžete jen tušit, jestli bude menší nebo vetší a to podle toho, jak jsou od sebe vzdálené nejbližší future kontakty.
 
Jak se tvoří cena ropy. Podkladové aktivum je Cl1 nebo nějaké jiné?
Ukázat odpověď
U spotové ceny je CL1 nebo CL2 v určitém proměnlivém poměru. To se mění podle vzdálenosti data expirace, kde dochází k zohlednění odhadu spotové ceny.
 
Jak to funguje se swapy rozdílu obchodování s WTI u market makera oproti STP?
Ukázat odpověď
U swapu záleží, jaký budete mít kontrakt u market makera. Jakým způsobem bude hedgovat na nějakém konkrétním future kontraktu bez swapu a následně udělá rollover, který vám naúčtuje, nebo to bude mít spotové a vypočítávat z vícera a průběžně bude vyrovnávat rozdíl.
U toho STP to může být úplně stejné. STP broker teoreticky může zařadit future based CFD jako ty, které jsou navázány na konkrétní měsíc
My můžeme teoreticky zařadit future based CFD ty které jsou navázany na konkrétní měsíc ale rollover které se musí dělat je to dost náročné a zadruhé si tam moc nepomůžete protože je tam ta expirace. Není to tak jednoduché, že by jste nakoupil ropu za 3 dolary a držel ji 10 let. A na tom vydělal ranec peněz. Takhle to nefunguje. Teoreticky by to šlo, ale pouze pokud byste měl skladovací kapacity ideálně tanker.
Jaké jsou swapy za ropě Brent?
Ukázat odpověď
Swapy najdete v platformě ve specifikaci symbolu. Bohužel tohle nejde vidět úplně dopředu. Nicméně slap vyrovnává rozdíl mezi jednotlivými future kontrakty. Určitým vodítkem může být rozdíl cen mezi futures kontrakty (např. mezi květnovým a červnovým) na Brent. Čím bude rozdíl vyšší, tím vyšší můžete očekávat také swap.
 
Co je to swap na ropě?
Ukázat odpověď
Swap vyrovnává rozdíl mezi jednotlivými future kontrakty. Vodítkem k odhadnutí výšky swapu například u ropy Brent tak může být rozdíl mezi květnovým a červencovým futures na tomto symbolu. Čím vyšší tento rozdíl bude, tím vyšší swap lze očekávat.
Výška swapu závisí také na poskytovateli likvidity u STP brokerů.

 
Je možné, aby si Broker svévolně vyhlásil rollover na ropě předem?
Ukázat odpověď
To, jestli si to broker může dovoli, je spíše filozofická otázka. Nicméně poskytovatel kontraktu si toho může dovolit docela hodně. Jestli je to morální a fér záleží na posouzení.  V případě, že se jedná o future CFD konkrétního kontraktu, tak k rolloveru dochází pravidelně většinou v předem určené době. Nicméně někteří brokeři mají rollover i předčasně a jejich klienti o tom často ani nemusí vědět.
 
Je možné, že cena ropy klesne pod nulu. Pokud ano, co to bude znamenat pro moje prostředky na účtu?
Ukázat odpověď
Ano možné to je, dokonce se tak stalo a ropa se v ten moment obchodovala za -37 dolarů. To bylo způsobeno tím, že investoři koupili volné zásoby a producenti neměli kam ropu uskladnit a komu ji prodat. Byli tak doruceni, ji prodat za jakoukoliv cenu.
Pokud vás zajímá to, jestli cena může klesnout pod nulu i v naší platformě, tak to technicky možné není. Je to jednoduše kvůli tomu, že v autoři platformy MetaTrader s tímto stavem zkrátka nepočítali a nepředpokládali tak, že by se někdy cena ropy mohla dostat do záporných hodnot.
Je zde nastavený ochranný mechanismus, a v případě, že by se cena blížila k nule (například u ropy, což se klidně ještě může stát) tak by došlo k automatickému uzavření obchodu při ceně 0,1 dolarů. Nedojde k tomu však hned. Bude docházet k postupnému uzavírání pozic, protože ať už platforma metatrader nebo citrader neumí pracovat se zápornou cenou.
Je swap poplatek za kontrakt přímo od těžařů komodit (např. zlata či stříbra?)
Ukázat odpověď
Není. Swap je účtován poskytovatelem likvidity. Jeho účel je vyrovnávat rozdíly mezi futures kontrakty, na kterých se hedguje. Když je cena budoucí kontraktu výše, jako je spotová cena, vyrovnává se rozdíl postupně a swap je účtován každý den. Pokud se jedná o future based, který se roluje tak ten může být bez swapu. V momentě kdy ten rollover nastane, tak se započítává i hodnota rolloveru ve swapu, který je skokový.
 
Jedná se u CL kontraktu na WTI v platformě o zprůměrovanou cena několika nejbližších kontraktů ve WTI?
Ukázat odpověď
Cena vychází z těch nejbližších futures kontraktů na WTI, ale není to úplně jejich průměr. Nějakým způsobem jsou diskontované a z toho se vypočítána spotová cena. Jde o to, že poskytovatel likvidity na futures trzích hedguje = otevírá pozice proti tomu CFD a činí tak na prvních dvou nejbližších kontraktech.    
 
Kde koupit ropu za zápornou cenu?
Ukázat odpověď

Nově jsem zavedli do nabídky dva nové instrumenty, a to CL.i a BRENT.i. Jedná se o spotovou cenu ropy, kterou můžete vidět standardně v platformě pod symboly CL a BRENT, navýšenou o 100 dolarů. Což vám dává možnost spekulovat na pokles ropy i do záporných cen. Navíc se nemusíte bát automatického uzavření obchodů.

Kdo je aktuální poskytovatel likvidity pro ropu u Purple Trading?
Ukázat odpověď
Nový LP na ropu je společnost ISPrime. Jedná se o poskytovatele likvidity, kterého běžně používáme i na další operace. Dříve jsme exekuovali ropu u Lmaxu, což je jeden z největších broker CFD. Nicméně, podmínky na ropu u ISPrime byly lepší, co se týče nižších swapů.
 
Kde zjistím detailnější informace o poskytovatelích likvidity daného brokera?
Ukázat odpověď
Pokud vás zajímají poskytovatelé likvidity, tak každý broker v evropské unii musí vydávat tzv. RTS28 dokument. Najdete ho v právních dokumentech na webu každého brokera. Někteří se ji však snaží schovat. V tomto dokumentu vidíte kam chodily jeho exekuce. Většinou zde naleznete top 5 exekučních center, kam broker posílal příkazy svých klientů za uplynulý rok.
Pokud tedy máte brokera, regulovaného v EU, tento report na jeho stránkách jednoduše dohledáte. Naopak, u offshorových brokerů tato informace většinou ani nebude dohledatelná. Dohledatelnost RTS28 dokumentu je tedy jedna z cest, jak zjistit regulační orgán, kterému se broker zodpovídá.
Dalším dokumentem, kde můžete u EU regulovaných brokerů najít informace o jejich poskytovatelech likvidity, jsou pravidla o vykonávání příkazů.
 
Může u volatilní ropy dojít k nastavení ceny na CLOSE ONLY? Pokud ano, čím to je způsobeno a jak se pak chová platforma?
Ukázat odpověď
Ano, může. Konkrétně k tomu už u nás jednou došlo a to v reakci na negativní cenu WTI ropy, se kterou jsme se setkali v polovině dubna 2020. V praxi to znamená, že platforma je nastavená pouze na uzavírání pozic a tím pádem nelze otevřít žádné nové pozice. Nicméně, ti, kteří mají obchodní pozice otevřené už z dřívějška, je mohou nadále držet, nebo uzavírat. Tyto pozice však nelze navyšovat.
K této situaci došlo díky tomu, že ropa WTI byla v polovině dubna 2020 na spotovém trhu hrozně nestabilní. Došlo k propadům před expirací květnového kontraktu, která způsobila, že  volatilita byla ohromná. Při enormní volatilitě existuje vysoké riziko zasažení tzv. „Secret breaker“ což je limit down nebo limit up na futures trzích. Znamená to, že pokud se cena pohne o více než nějaké určité procento tak se zastaví obchodování na určitou dobu.
Pokud k tomuto zastavení dojde, nelze realizovat žádné obchody na futures trhu, potažmo ani na klasickém STP CFD modelu. Všechny CFD obchody jsou totiž hedgované poskytovatelem likvidity přímo na futures burze. A to v případě zasažení “Secret breakeru” nadále není možné.
Tím se dostáváme do situace, kdy my, jakožto broker, nemůžeme exekuovat váš obchodní příkaz (v tomto případě uzavření otevřené pozice), protože ho my sami nemůžeme exekuovat u našeho zprostředkovatele likvidity, protože on sám jej nemůže exekuovat na burze.
Dalším důvodem pro CLOSE ONLY situaci pak může být situace, kdy je na velice volatilním trhu malá likvidita, a je tak velmi těžké exekuovat obchody.
Může se i s BRENTEM stát, že se cena bude propadat tak jako na WTI i na ostatních trzích s ropou?
Ukázat odpověď
Teoretické se to stát může. I na WTI se nepředpokládalo, že by k podobným propadům mohlo dojít a přesto k nim došlo. Vyloučit tak nelze vůbec nic.
 
Můžou se ceny ropy dostat na -200 dolarů?
Ukázat odpověď
Ano mohou. Stejně, tak, jak se dostaly na -40. Kdyby tohle někdo zmínil ještě v březnu 2020, tak jej budou mít za blázna. Avšak dnes už víme, že když nebude poptávka na trhu, tak se to na těch -200 klidně dostat může.
 
Proč je odlišná cena ropy v naší platformě, na burze, na Bloombergu nebo někde jinde v médiích?
Ukázat odpověď
Je to tím, že se díváte na jinou cenu ropy, respektivě na jiný kontrakt.
Například cena ropy v našem případě (a v případě většiny derivátových brokerů) je vypočítána z tzv. SFD, které pracují s podkladovým aktivem. Podkladové aktivum je většinou futures kontrakt. Záleží jestli je to nějaký konkrétní futures kontrakt (např. květnový, který, pokud se na cenu díváte v dubnu, vypršel, nebo červnový atd.) nebo cash based, což je spotová cena ropy.
Spotová cena ropy je vypočítávána z nejbližších dvou kontraktů (aktuálně z červnového a červencového). Vypočítává se modelem, který diskontuje futures cenu, kterou platíte za budoucí dodávku v konkrétním měsíci. Diskontuje to od nákladu z potenciálního zisku, ze skladování atd. Cena je většinou nižší, ale může být i vyšší.
To je ten důvod proč je cena v platformě odlišná než vidíte někde jinde. V podstatě záleží kam se díváte. Jiný broker může mít cenu navázanou na konkrétní kontrakt nebo může mít spotovou cenu stejnou jako my, ale může ji mít vypočítanou nějakou jinou formulí. Důležitou roli vždy hraje poskytovatel likvidity - vydavatel SDE kontraktu, který se hedguje na futures trzích a vytváří cenu pro konkrétní derivát.
 
V MT4 ropu Brent nemám, jak ji najdu?
Ukázat odpověď
Jestliže ho tam nemáte, tak vypněte platformu, případně klikněte pravým tlačítkem a dejte zobrazit všechny symboly. Brent by se měl přidat.
 
V případě, že by u ropy došlo k nastavení cen na CLOSE ONLY, kdy lze očekávat návrat do normálu? Kdy bude možné zase otevírat a zavírat pozice?
Ukázat odpověď
Jakmile dojde ke stabilizaci na trhu. V případě ropy v polovině dubna 2020 se čekalo na stabilizaci na spotovém trhu s ropou. Což byl stav, který nešel předpovědět, jelikož na něm záviselo hodně proměnných, kromě trhu s ropou také cena akciových indexů i jakýchkoliv jiných komodit. Pokud zkrátka není likvidita na burze, nemohou spolehlivě fungovat ani derivátové trhy.
 
Ve specifikaci ropy je napsané, že velikost kontraktu je 100. Co to znamená?
Ukázat odpověď
Velikost kontraktu neznamená, že v jednom lotu je 100 barelů. Jedná se pouze o interní hodnotu, která se používá pro výpočet v metatraderu, aby seděl CFD s poskytovatelem likvidity. Jinými slovy, aby to co nejlépe odpovídalo futures kontraktům obchodovaných na burze a byl simulován pohyb v reálném burzovním prostředí.
Co je důležité si zapamatovat je, že reálná velikost kontraktu, když si otevřete jeden lot na ropě bude 1000 barelů. To platí pro WTI i Brent.
 
Kdo tvoří cenu ropy? Určujete ji vy?
Ukázat odpověď
My, jakožto STP broker, ceny neurčujeme, ale pouze ji přijímáme od poskytovatelů likvidity. Těm jsou přeposílány také veškeré obchodní příkazy našich zákazníků, které poskytovatelé likvidity podle uvážení buď exekuují a následně hedžují, nebo posílají dále do trhu. Cenu spotové ropy vytvářejí na základě již zmíněných futures kontraktů a diskontují ji se svým modelem tak, aby se co nejvíc přiblížili spotové ceně, za kterou se instrument (například WTI ropa) obchoduje na spotovém trhu.
Každý poskytovatel likvidity přitom může mít tento model trochu jiný. Například hedguje na jiných kontraktech nebo jinak odhaduje cenu ve spotovém trhu.
 Založ si účet a obchoduj ještě dnes!

Váš kapitál je vystaven riziku.

U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.