Market Scanner – Úvod a instalace


Zvládnutí technické analýzy je nezbytná dovednost, která je předpokladem k úspěšnému obchodování.  Naučit se tomuto řemeslu ovšem může trvat roky.  Proto nabízíme našim klientům zdarma nástroj, který může tento proces učení usnadnit.  Jedná se o nástroj Market Scanner, který automaticky filtruje obchodní příležitosti.  Tento nástroj je vyvinutý společností Autochartist. Článek o webové aplikaci Autochartist si můžete přečíst zde.
 

Jaké jsou základní charekteristiky Market Scanneru?


Market Scanner je nástroj, který vyhledává signály na různých časových rámcích.  Takže z tohoto pohledu může posloužit jednak intradenním obchodníkům, ale také swingovým obchodníkům.  Další podstatné charakteristiky nástroje jsou tyto:

 

 • Market Scanner identifikuje různé cenové formace na základě principů Price action, včetně Fibonacciho úrovní a supportů a resistencí.  
 • Market Scanner se dá automaticky připojit do platformy Metatrader.  Takže přímo v Metatraderu má trader přehled o aktuálních obchodních příležitostech.  
 • Market Scanner automaticky zakresluje identifikované signály přímo do grafu.  
 • Market Scanner je aplikace, která monitoruje trh 24 hodin každý obchodní den. 
 • Aplikace informuje o všech obchodních příležitostech bez ohledu na to, jaký graf právě sledujete.  
 • Market Scanner šetří spoustu času, protože informace o vzniklých příležitostech jsou soustředěny na jednom místě a není tedy potřeba procházet jednotlivé cenové grafy. 
 • Market Scanner umožňuje přednastavit, na jakých časových rámcích bude trader signály sledovat. 
 • Market Scanner pomáhá začátečníkům stanovit optimální velikost pozice ve vztahu ke zvolenému riziku.   

Instalace Market Scanneru 


V úvodu této části chceme upozornit na skutečnost, že nástroj Market Scanner je možné používat nejen na reálném účtě, ale také na demo účtě.  Funkčnosti Market Scanneru na demo účtě jsou stejné jako na reálném účtě, pouze signály na demo účtě jsou zpožděny o 5 svíček.
 
Existují dvě možnosti, jak Market Scanner používat.  Jedna možnost je, že Market Scanner lze instalovat přímo do vašeho obchodního účtu v platformě MetaTrader.  Druhou možností jak Market Scanner používat je webová aplikace.  

Instalace Market Scanneru do MetaTraderu  se  liší podle toho, zda používáte systém Windows nebo Apple (Mac).
 

Instalace Market Scanneru do platformy MetaTrader se systémem Windows


Prvním předpokladem je, že již máte otevřený účet u naší společnosti a máte stahnutou obchodní platformu Metatrader4


Postup pro instalaci Market Scanneru je pak tento:

 
 • Stáhněte si instalační soubor, který najdete na webových stránkách www.purple-trading.com  zde.   V sekci nástroje, kde je složka ke stažení, klikněte na Stáhnout Market Scanner pro Windows. ​
Obrázek č. 1:  Sekce pro stažení Market Scanneru

Po kliknutí na Stáhnout Market Scanner pro Windows se objeví obrazovka s podmínkami poskytování služeb, zásad ochrany osobních údajů a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.  Toto potvrdíte a pak si stáhnete Market Scanner.
 
 • Otevře se váš prohlížeč a vyberete adresář, kam si budete chtít Market Scanner uložit.  Může to být libovolný adresář, který si ve vašem počítači vytvoříte.   V našem případě jsme si vytvořili adresář Market Scanner.  Pokud jste postupovali správně, najdete instalační soubor Market Scanneru ve vybraném adresáři jako je například uvedeno zde:
Obrázek č. 2:  Adresář pro instalační soubor Market Scanneru    
 
 • V dalším kroku klikněte 2x na instalační soubor (upozornění: pokud kliknete pouze jednou, nic se neprovede).  Poté se vám pravděpodobně ukáže okno, ve kterém se Windows ptá, jestli souhlasíte s tím, aby software provedl změny na vašem počítači.  Klikněte na Ano (Yes) a  poté se vám objeví,  uvítací okno k instalaci Autochartistu.  Klikněte na Next.   
Obrázek č. 3:  Otevření instalačního souboru
 
 • Objeví se vám okno ve kterém zaškrtnete, že souhlasíte s licenční smlouvou a klikněte na Next.
Obrázek č. 4:  Souhlas s licenčními ujednáními
 
 • Nyní vyberete platformu MetaTraderu, do které chcete Market Scanner nainstalovat.  Je nutné vždy zvolit nabídku Purple Trading MT4.   Pokud máte v nabídce více možností tak, jako to je na obrázku níže, tak u ostatních brokerů nebude Market Scanner fungovat.   Pak klikněte na tlačítko Next. 
Obrázek č. 5:  Výběr platformy MetaTrader
 
 • V dalším kroku se vám objeví okno, které oznamuje, že váš MetaTrader terminál bude uzavřen aby mohl být nainstalován plugin pro Market Scanner.  Bez ohledu na to, jestli jste měli platformu MetaTrader otevřenou nebo nikoli, klikněte na tlačítko Next.    
 • Objeví se vám okno, které oznamuje připravenost k instalaci.  
Obrázek č. 6:  Okno pro instalaci Market Scanneru
 
 • Pokud tedy chcete Market Scanner instalovat, klikněte na tlačítko Install.  Pokud chcete provést nějaké změny, klikněte na tlačítko Back a pokud chcete instalaci zrušit, klikněte na Cancel.   Instalace bude trvat několik okamžiků.  Pravděpodobně na vás vyskočí okno, které bude vyžadovat souhlas s tím, že proběhne instalace programu do vašeho počítače.  Tento souhlas potvrdíte kliknutím na tlačítko Yes (Ano).  
 •  Nakonec se objeví okno, které potvrzuje že instalace proběhla a v tomto případě klikněte na tlačítko Finish.  
Obrázek č. 7:  Okno s potvrzením o úspěšné instalaci 
 
 • Nyní je potřeba otevřít platformu MetaTrader a nainstalovat tzv. Web requests.  To provedete tak, že v nabídce Nástroje (Tools) kliknete na Možnosti (Options) a otevře se vám okno, kde kliknete na kartu Expert Advisors: 
Obrázek č. 8:  Instalace tzv. web requests
 
 • Zaklikněte možnost Allow Web Request for listed URL.  Dále dvakrát klikněte na Add new URL a zkopírujte:
 https://mt4.autochartist.com/
http://mt4.autochartist.com/
https://direct.autochartist.com/
http://direct.autochartist.com/
https://purpletrading.autochartist.com/
http://purpletrading.autochartist.com/
 
 • Pak potvrďte kliknutím na OK.  Nyní by měl být Market Scanner připraven pro použití.  
 
 • V okně Navigátor v aplikaci Meta Trader uvidíte v části Expert Advisors položku Autochartist (na našem obrázku je to vidět v levém okně dole, kliknutím se označí modře).  
Obrázek č. 9:  Navigátor se záložkou pro Autochartist
 
 • Umístíte kurzor na Autochartist a přetáhnete do okna grafu, kde chcete Market Scanner mít.  Objeví se vám okno Expert Autochartist kde klikněte na OK.   
Obrázek č. 10:  Autochartist v okně grafu v Metatraderu
 
 • Poté se vám v grafu objeví okno Market Scanneru s přehledem vygenerovaných signálů, kde vidíte jednotlivé instrumenty a dále okno Pattern Details.  
Obrázek č. 11:  Market Scanner v okně grafu v MetaTraderu

V okně, kde je přehled signálů nám Market Scanner nabízí vygenerované obchodní příležitosti, které vznikly na konkrétních obchodních instrumentech. Obchodní příležitosti, které jsou zkompletované, tedy dokončené, jsou označeny buď červenou barvou anebo zelenou barvou. Červené příležitosti jsou identifikace spekulací na pokles, zelené na nárůst.  Signály, které jsou šedé, jsou ty signály, které se právě vyvíjí a nejsou ještě dokončeny.  Oba dva signály,  dokončené i právě se vyvíjející, se mohou obchodovat, ale s různým přístupem.  Více informací k tomu je zde. 
 
 • Okno Pattern Details lze rozkliknout a zde se ukáží detaily k vybranému instrumentu a formaci.   Podrobnější vysvětlení k jednotlivým položkám Pattern Details je v další části seriálu zde.  
Obrázek č. 12:  Okno Pattern Details
 • Součástí Market Scanneru je také možnost výpočtu rizika, tedy vzdálenosti stop losů respektive velikost pozice s ohledem na velikost účtu.  Pro tyto účely byste měli v Navigátoru v části Indikátory vidět nabídku Autochartist Risk Calculator (kliknutím se nabídka označí modře).
 • Přetažením do okna grafu se vám Autochartist Risk Calculator aktivuje a bude vypadat takto: 

Obrázek č. 14:  Autochartist Risk Calculator v MetaTraderu

Kompletní nástroj Market Scanner tedy tvoří tři okna a sice Přehled signálů,  Autochartist Risk Calculator a Pattern Details.  

Dále pak je v cenovém grafu daná formace automaticky zakreslena (na obrázku se jedná o formaci supportu, kterou Market Scanner označil vodorovnou modrou barvou) a pak jsou v cenovém grafu uvedeny cenové hladiny stop losu (oranžová čára) a vypočítané hodnoty volatility pro různé časové periody (zelené  popisky u modrých úrovní). 

Ve výše uvedeném případě jsme použili demoúčet, takže vidíte, že v okně se přehledem vygenerovaných signálů je nahoře uvedena poznámka Delayed, což znamená, že data jsou zpožděná.  
 

 • Pokud máte reálný účet, budou data reálná, jako je to na tomto obrázku: 
Obrázek č. 15:  Market Scanner na reálném účtě v MetaTraderu

V okně se seznamem instrumentů je vidět nabídka Minimum probability.  Tato funkce vám umožní filtrovat pouze takové signály, které mají určitou pravděpodobnost.  Pokud například chcete signály pouze s 80% pravděpodobností, v této nabídce máte možnost si je označit.  

Toto je prémiová funkce a tuto možnost uvidíte pouze tehdy, pokud máte na svém reálném účtě finanční prostředky ve výši alespoň ve výši 1000 EUR.  Tato funkce není přístupná pokud máte 1000 EUR rozděleno mezi vícero účtů. 
 

Instalace Market Scanneru do platformy Metatrader se systémem Mac 

 • Stáhnete si instalační soubor a uložíte si jej do libovolného adresáře ve svém počítači.
Obrázek č. 16:  Sekce pro stažení instalačního souboru Market Scanneru pro Mac OS
 
 1. Otevřete terminál (cmd + space - napište “Terminal”)​.
 2. Zkopírujte a vložte následující příkaz do terminálu a stiskněte “Enter”.
 3. Pokud je vaše verze OS 10.9 nebo novější:  “defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true ; killall Finder”.
 4. Pokud je vaše verze OS 10.8 nebo starší: “defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE ; killall Finder”.
 5. Nyní by se vám měly zobrazit soubory a složky.
 6. Otevřete “Macintosh HD” → “Users” → Vaše uživatelské jméno → “Library” (klikněte pravým a vyberte možnost “open in new tab”) → “Application support”. →“com.purpletrading.mt4_147925360315375" → “drive_c” → “Program Files” →“Purple Trading MT4”→ “MQL4”.
 7. Zkopírujte a vložte stažený indikátor do složky “MQL4”.
 8. Restartujte MT4 - nyní by mělo vše fungovat.
 9. Market Scanner najdete v navigačním okně MetatTaderu pod položkou “Expert advisors”.  Další kroky provedete podle bodů, které jsou uvedeny výše (pod obrázkem č. 7).


Závěr

Závěrem této části bychom chtěli připomenout, že i když je Market Scanner dobrý nástroj, který ušetří mnoho času, tak stále platí to, že to není nástroj, který by byl 100% spolehlivý, a který by zajistil konzistentní zisky.  Technická analýza je totiž disciplína, ve které existuje velký prostor pro subjektivitu.  Tuto subjektivitu nemůže žádná aplikace odfiltrovat, takže ani signály, které Market Scanner poskytne rozhodně nejsou vždy úspěšné.  

Používání tohoto nástroje  tedy vyžaduje určitou praxi a nadhled.  Proto  je vhodné na demo účtu zkoumat, které signály v minulosti fungovaly nejlépe a po určitou dobu si otestovat, jak nástroj funguje a za jakých podmínek.  
 
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.