U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Legendy tradingu (3. díl): Experimentátor, který změnil pohled na obchodování

Publikováno: 03.07.2023

Třetí díl z našeho nepravidelného cyklu o nejúspěšnějších obchodnících a obchodnicích v historii je tady! Tentokrát se podíváme na génia, který se trhům věnoval už od útlého věku a později v rámci revolučního experimentu vychoval celou generaci legendárních burziánů.

Ve světě profesionálního tradingu existuje jen několik málo osobností, které v tomto odvětví zanechaly nesmazatelnou stopu a staly se doslova legendami. Jedním z nich je bezesporu i Richard Dennis - legendární obchodník a popularizátor tradingu, o kterém jste však možná zatím ani neslyšeli.

 

Richard Dennis se narodil v roce 1949 v Chicagu a pro úspěšnou kariéru v tradingu měl všechny předpoklady - již od útlého věku ho totiž fascinovala čísla a vzorce. Dennisova kariéra začala velmi brzo, již jako teenager totiž experimentoval s komoditními futures. Své schopnosti postupně zdokonaloval pečlivým studiem chování trhu a zkoušením různých obchodních technik. Přestože se na své cestě setkával s neúspěchy, jeho vytrvalost a touha po vědomostech ho hnaly kupředu. Ve své kariéře dosáhl Dennis nebývalých úspěchů. V 70. letech si půjčil do začátku obchodování 1600 dolarů, za pouhých 6 let údajně tuto částku rozmnožil na těžko uvěřitelných 350 milionů dolarů. Takové úspěchy v tradingu jsou sice naprosto ojedinělé, Dennisova strategie a nejlepší obchody by vás však mohly inspirovat.
 

Richard Dennis v osmdesátých letech
Richard Dennis v osmdesátých letech


Obchodní strategie

Obchodní strategie Richarda Dennise využívala technické a fundamentální analýzy v kombinaci s disciplinovaným řízením rizik. Věřil v systematický přístup k obchodování a spoléhal se na předem stanovená pravidla a pokyny, nikoli na impulzivní rozhodování založené na emocích nebo subjektivních úsudcích. Jeho strategie se zaměřovala především na sledování trendů. Cílem tak bylo identifikovat a následovat hlavní tržní trendy, ať už se týkaly měn, komodit nebo jiných finančních nástrojů. Věřil, že trendy v sobě skrývají potenciál značných zisků, a snažil se na těchto trendech co nejdéle vydržet. Jeho strategii tak můžeme označit spíše za poziční a swingovou.

 

Při určování okamžiku, kdy vstoupit do obchodu, používal Richard Dennis kombinaci technické a fundamentální analýzy. Analyzoval cenové grafy, určoval klíčové úrovně supportu a rezistence a používal různé technické ukazatele k posouzení pohybu trhu a načasování. Tato technická analýza mu pomáhala identifikovat potenciální vstupní body a potvrdit platnost trendu. Kromě technické analýzy Dennis do svých obchodních rozhodnutí zahrnoval také fundamentální analýzu. Studoval makroekonomické faktory, základní údaje o trhu a události, které mohly trhy ovlivnit. Dennisova obchodní strategie také kladla velký důraz na disciplinované řízení rizik. Chápal, že je důležité chránit kapitál a omezovat ztráty. V každém obchodu nastavoval stop-loss, aby řídil své riziko a vyvaroval se přílišným ztrátám za volatilních tržních podmínek.

Velikost pozice je klíčová

Klíčovým prvkem Dennisovy obchodní strategie byla velikost pozic. Na každý obchod vyčlenil určité procento svého obchodního kapitálu podle míry rizika s ním spojeného. Přesné procento se měnilo v závislosti na tržních podmínkách a jeho hodnocení potenciálu obchodu. Dennis používal koncept známý jako "position sizing založený na volatilitě". K určení velikosti svých pozic používal ukazatel ATR (Average True Range), který je měřítkem volatility trhu. Ukazatel ATR poskytoval odhad průměrného cenového rozpětí trhu za určité období, což mu umožňovalo upravovat velikost pozice v závislosti na volatilitě trhu. V obdobích vyšší volatility snižoval velikost pozice, aby řídil riziko, zatímco v obdobích nižší volatility velikost pozice zvyšoval, aby využil potenciálních větších pohybů.
 

Dlouhodobá volatilita na XAU/USD dle indikátoru ATR
Dlouhodobá volatilita na XAU/USD dle indikátoru ATR (14). Růst ATR indikuje zvýšenou volatilitu na trhu. Obrat ceny s nárůstem ATR by naznačoval sílu, která za tímto pohybem stojí. ATR však neukazuje směr, takže rostoucí ATR může indikovat prodejní nebo nákupní tlak. Čím vyšší je hodnota ATR, tím vyšší tak může být pravděpodobnost změny trendu. Nízké hodnoty ukazatele jsou typické pro období dlouhého pohybu do strany, ke kterému dochází na vrcholu trhu a během konsolidace.


Pokud jde o výši kapitálu, který riskoval při každém obchodu, Richard Dennis prosazoval kontrolovaný a konzervativní přístup. Věřil v omezení rizika na jeden obchod na malé procento svého celkového obchodního kapitálu - obvykle v rozmezí 1 % až 2 % na obchod. Cílem tohoto přístupu bylo ochránit kapitál a zabránit katastrofálním ztrátám v případě, že obchod neproběhl podle plánu. Níže je pak pár tipů pro začínající tradery od Riche Dennise.

Co radil Richard Dennis začínajícím traderům?

 1. Emoce musí stranou

  Dennis zdůrazňoval význam rozvoje systematického obchodního přístupu založeného na pravidlech a disciplíně. Emoce a impulzivní rozhodnutí nemají v úspěšném obchodování místo.

 2. Řízení rizik je klíčové

  Ochrana kapitálu je prvořadá. Dennis zdůraznil potřebu efektivně řídit riziko nastavením stop-loss příkazů a omezením velikosti pozic, aby se chránil kapitál v období volatility.

 3. Sledujte trendy

  Dennis věřil v sílu sledování trendů. Identifikace převládajících trendů a obchodování s nimi mu umožňovalo řídit se dynamikou trhu a dosahovat značných zisků.

 4. Schopnost přizpůsobit se je důležitá

  Trhy jsou dynamické a obchodníci se musí přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Flexibilita a schopnost upravovat strategie v případě potřeby byly pro Dennisův přístup klíčové.

 5. Neustále se učte

  Dennisova nenasytná touha po vědomostech byla pro jeho úspěch klíčová. Podporoval obchodníky, aby neustále vyhledávali nové informace, studovali tržní vzorce a zdokonalovali své obchodní strategie.

Nejvýznamnější obchody Richarda Dennise

Obchod na americkém dolaru

Richard Dennis na počátku 80. let 20. století vyslovil odvážnou předpověď týkající se posilování amerického dolaru. USA se zrovna zotavovaly ze “ztracené dekády”, kdy obrovská inflace a vysoké úrokové sazby výrazně zatlačily na ekonomický růst a akciové trhy. Následky krize doznívaly i na začátku 80. let. Dennis však předpokládal výrazný boom americké ekonomiky a růst dolaru, na trhu tak zaujal velkou long pozici. Když se globální ekonomické podmínky přizpůsobily jeho předpovědi, dolar skutečně zaznamenal výrazný růst.
 

Obchod s japonským jenem

V polovině 80. let 20. století Richard Dennis zaměřil svou pozornost na japonský jen a identifikoval zajímavou příležitost. Předpokládal, že hodnota jenu bude klesat, a to především v důsledku rozhodnutí Bank of Japan o měnové politice. Dennis zaujal short pozici na futures na japonský jen a využil tak klesající trajektorie měny. Jeho obchod se ukázal jako neuvěřitelně ziskový.
 

Výrazné oslabení JPY na páru s USD v polovině 80. let. Zdroj: Macrotrends
Výrazné oslabení JPY na páru s USD v polovině 80. let. Zdroj: Macrotrends
 

Obchod s kávou

Další z pozoruhodných obchodů Richarda Dennise se týkal futures na kávu. Na počátku 80. let 20. století pozoroval v kávovém průmyslu nedostatek nabídky v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek a neúrody. Dennis předpokládal, že tento nedostatek výrazně zvýší ceny kávy. Proto zaujal dlouhou pozici na futures kontrakty na kávě a svezl se s prudkým růstem cen.
 

Obchod se stříbrem

Richard Dennis obchodoval nejen s měnami a zemědělskými komoditami. Koncem 70. let si všiml příležitosti na trhu se stříbrem. Byl přesvědčen, že tento drahý kov je podhodnocený, a proto zaujal dlouhou pozici na futures. Když se zvýšily obavy z globální inflace a investoři hledali bezpečná aktiva, cena stříbra prudce vzrostla. Dennisovi se jeho předvídavost bohatě vyplatila a na býčí vlně cen stříbra výrazně vydělal.
 

Výrazný růst ceny stříbra ke konci 70. let. Zdroj: Macrotrends
Výrazný růst ceny stříbra ke konci 70. let. Zdroj: Macrotrends

Naučte se obchodovat s ebooky od Purple Trading

Ebook: Jak obchodovat drahé kovy

Ebook: Jak obchodovat Forex
 

Ebook: Jak obchodovat ropu
 

Experiment Turtle Trading - ze začátečníka hvězdou tradingu

Na počátku 80. let se Richard Dennis pustil do pozoruhodného experimentu, který měl způsobit revoluci ve světě obchodování. Věřil, že úspěšným obchodníkem se může stát každý, kdo má správný trénink a disciplínu. Aby svou teorii dokázal, vybral skupinu jedinců, známou jako "Turtle Traders", kteří neměli téměř žádné předchozí zkušenosti s obchodováním. Dennis jim poskytl soubor pravidel a pokynů, které tvořily základ jeho obchodní strategie.

 

Cílem experimentu Turtle Trading bylo ukázat, že úspěch v obchodování se dá naučit a není vrozeným talentem. Dennis věřil, že úspěšné obchodování vyžaduje systematický přístup založený na pevných principech. Obchodníci Turtle Traders prošli intenzivním školením, kde se učili o velikosti pozic, řízení rizik a významu dodržování předem stanovených pravidel. Tento experiment ukázal, že disciplinovaná obchodní metodika založená na pravidlech může přinést nadprůměrné výsledky.

 

Výsledky experimentu Turtle Trading byly vynikající. V průběhu několika let dosáhli tito “želví obchodníci” značné ziskovosti. Mnozí z nich pokračovali v úspěšné obchodní kariéře a stali se známými osobnostmi v oboru tradingu. Mezi významné Turtle Traders patřili například Jerry Parker, Paul Rabar a Curtis Faith, kteří založili vlastní úspěšné hedge fondy nebo tradingové společnosti. Jejich úspěchy ukázaly účinnost strategie Turtle Trading a sílu disciplinovaného a na pravidlech založeného přístupu k obchodování.

 

Je však důležité poznamenat, že ačkoli experiment Turtle Trading přinesl působivé výsledky, ne všichni účastníci dosáhli stejné úrovně úspěchu. Někteří obchodníci měli potíže s účinnou implementací strategie nebo se jim nedařilo důsledně dodržovat předem stanovená pravidla. Celkovým závěrem experimentu však bylo, že se správným tréninkem, disciplínou a dodržováním osvědčené obchodní metodiky mohou obchodníci dosáhnout značných zisků a dlouhodobého úspěchu.

Odkaz Richarda Dennise

Vliv Richarda Dennise na svět tradingu je nezměrný. Jeho odvážný experiment s Turtle Traders ukázal sílu disciplinované a na pravidlech založené obchodní metodiky. Svými průkopnickými strategiemi Dennis zbořil představu, že úspěšné obchodování je vyhrazeno jen pro pár vyvolených. Jeho moudrost a lekce stále inspirují obchodníky po celém světě a zdůrazňují význam celoživotního vzdělávání, řízení rizik a systematického přístupu k obchodování.

Obchodování není jen pro hrstku vyvolených. Zkuste to i vy s Purple Trading

Váš kapitál je vystaven riziku.

Inspirujte se dalšími příběhy úspěšných traderů

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.