U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Legendy tradingu (4. díl): Zakladatel Market Profile

Publikováno: 14.08.2023

Přinášíme vám další díl ze série legendy tradingu, tedy inspirativních článků o lidech, kteří se nesmazatelně zapsali do historie obchodování. Dnes se podíváme na Petera Steidlmayera, průkopníka analýzy Market Profile a zároveň prozradíme, kde se Market Profile naučit.

Od zemědělství k revoluci v tradingu

Ačkoliv Steidlmayerův odkaz se točí především kolem vývoje obchodní strategie Market Profile, jeho cesta k obchodování byla poměrně netradiční a také stojí za zmínku. Než se totiž Peter Steidlmayer stal průkopníkem obchodování stylem Market Profile, vydal se na dráhu zemědělského inženýra. To však nebylo vůbec na škodu.

Díky svému vzdělání v oblasti zemědělství si totiž Steidlmayer vytvořil jedinečný pohled na nabídku, poptávku a dynamiku trhu. Právě tento netradiční pohled ho přivedl k tomu, že začal vidět paralely mezi chováním trhu a přerozdělováním komodit v zemědělství a v hlavě se mu začala rodit myšlenka na neotřelý způsob obchodování, později pojmenovaný jako Market Profile.. Postupem času se tak vrhnul do obchodního světa po hlavě a získal místo tradera na komoditní burze v Chicagu. Zde pak působil dlouhých 26 let.

Tato jeho cesta vyvrcholila objevem analýzy Market Profile, která využívá grafického znázornění cenových a časových vztahů. Tím poskytuje unikátní vhled do dynamiky trhu. Market profile vychází ze zásady, že trhy jsou řízeny vzájemným působením kupujících a prodávajících a klíčem k porozumění dynamice trhu je tak pochopení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na různých cenových úrovních. Market Profile prezentuje tyto informace graficky a vytváří tak histogram, který vizualizuje četnost cenových pohybů na různých úrovních v určitém časovém období.


Znázornění indikátoru Market Profile na páru USD/JPY. Zdroj: cTrader
Znázornění indikátoru Market Profile na páru USD/JPY. Zdroj: cTrader

Jak využít Market profile?

Pro obchodníky, kteří chtějí proniknout hlouběji do jednotlivých cenových úrovní a získat tak potenciální konkurenční výhodu, je zásadní pochopit, jak efektivně používat Market profile. Níže je stručný přehled klíčových kroků pro využití tohoto nástroje.
 

 1. Identifikace důležitých oblastí - Market profile upozorňuje na cenové úrovně, kde trh strávil nejvíce času. Tyto oblasti, známé jako hodnotové oblasti, mohou poskytnout náhled na potenciální úrovně supportu a rezistence.

 2. Rozpoznání rovnováhy a nerovnováhy - šířka histogramu Market profile může naznačit, zda je trh ve vyváženém stavu, nebo zda existuje nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícími. Nerovnováha často signalizuje potenciální příležitosti k proražení nebo zvratu.

 3. Analýza TPO a POC - TPO (Time Price Opportunities) a POC (Point of Control) nabízejí pohled na oblasti vysoké obchodní aktivity a na místa, kde trh tráví nejvíce času. Ty mohou sloužit jako referenční body pro budoucí cenové pohyby.

 


Znázornění využití Market Profile na páru USD/JPY včetně stanovení důležitých úrovní a potenciální možnosti vstupu do pozice. Zdroj: cTrader

Znázornění využití Market Profile na páru USD/JPY včetně stanovení důležitých úrovní a potenciální možnosti vstupu do pozice. Zdroj: cTrader

Nejvýznamnější obchody

Do historie obchodování se skvělými výsledky a vydělanými miliony dolarů zapsalo mnoho traderů. Jen málokdo se však může pochlubit vytvořením vlastní úspěšné obchodní strategie. A právě zde Steidlmayer vyčnívá nad většinou ostatních úspěšných obchodníků. Strategie Market profile přivedla Petera Steidlmayera k mnoha úspěšným obchodům a upevnila jeho pověst mistra v obchodování.

Mezi jeho nejvýznamnější obchody patří shortování státních dluhopisů na konci 70. let, kdy využil svého porozumění dynamice trhu k určení vhodného vstupu do pozice. Tento obchod nejen ukázal jeho zběhlost v analýze Market profile, ale také prokázal účinnost jeho obchodní strategie.

Steidelmayerův přístup je zaměřen na přijímání nejistoty a přizpůsobování strategie neustále se měnícím podmínkám na trhu. Zdůrazňuje, že je důležité obchodovat spíše to, co člověk vidí, než to, čemu věří. Tato filosofie ho v průběhu let vedla k mnoha obchodním úspěchům. Veřejnosti pak byla detailně strategie Market profile představena až v roce 1985 jako součást produktů burzy v Chicagu. Dnes je však již dostupná pro všechny účastníky trhu a díky Purple Trading můžete mít tento indikátor zcela zdarma v rámci platformy cTrader.

Tipy Petera Steidelmayera pro obchodníky

 1. Využívejte analýzu Market profile

  Ústředním bodem Steidlmayerova přístupu je nepříliš překvapivě právě využití analýzy Market profile. Obchodníci mohou těžit z toho, že se naučí číst a interpretovat grafické znázornění rozložení cen, porozumí hodnotovým oblastem a rozpoznají rozvíjející se trendy.

 2. Zaměřte se na proces obchodování

  Steidlemayer zdůrazňuje, že je důležité soustředit se na proces obchodování a ne na zisky. Realizací dobře definovaného obchodního plánu a dodržováním svých strategií mohou obchodníci zmírnit emotivní rozhodnutí a zlepšit konzistenci.

 3. Buďte přizpůsobiví

  Úspěch spočívá ve schopnosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Obchodníci by měli zůstat flexibilní a upravovat své strategie podle toho, jak se vyvíjejí okolnosti na trhu.

 4. Řízení rizik je klíčové

  Zachování kapitálu je při obchodování to nejdůležitější. Steidlmayer radí obchodníkům, aby si pro každý obchod stanovili přísné parametry rizika a vyhnuli se nadměrnému riskování. O přesné velikosti pozic a preferovaném RRR Petera Steidlmayera bohužel není mnoho informací.

 5. Psychologická odolnost je základ

  Emoce mohou zatemnit úsudek. Steidlmayer radí, abyste si vypěstovali psychickou odolnost tím, že oddělíte emoce od obchodních rozhodnutí a zachováte si disciplinované myšlení. To se samozřejmě snadno řekne, ale hůře koná. Je tak vhodné si odolnost vybudovat obchodováním s menším objemem a postupně své pozice navyšovat. Jak obchodovat s menším kapitálem vám poradí náš ebook.

 6. Neustále se učte

  Stejně jako Steidlmayerův úspěch pramenil z jeho zvědavosti a neustálé snahy porozumět chování trhu, měli by se obchodníci zavázat k neustálému učení a sebezdokonalování. K tomu vám právě rádi pomůžeme v Purple Trading, kde v rámci Trading Room webinářů klademe důraz na vzdělávání traderů.


Přínos Petera Steidlmayera pro svět tradingu je doslova obrovský. Ač ve své kariéře nedosáhl takového bohatství jako například Larry Williams, tak jeho strategii můžeme označit za doslova revoluční. Vývoj Market Profile poskytl obchodníkům velmi mocný nástroj k pochopení chování trhu. Dodržováním jeho postřehů a strategií mohou obchodníci získat hlubší porozumění dynamice trhu a zlepšit svou celkovou obchodní výkonnost.

Inspirujte se dalšími příběhy úspěšných traderů

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.