U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Jak do svého tradingu vnést objektivitu

Publikováno: 12.09.2023

Velké množství obchodních přístupů je založených na vyhodnocování subjektivního úsudku obchodníka. Na tom není nic špatného, pokud může obchodník svůj úsudek opřít o léta tradingové praxe. Pokud nemůže, má mnohdy zaděláno na problém. Dnes vám proto ukážeme obchodní strategii, díky které nebude ve vašem tradingu na subjektivní úsudky prostor.

V tak kompetitivním prostředí jako jsou finanční trhy, kde jedni vítězí na úkor druhých, je potřeba mít v něčem navrch. Zejména začínající obchodníci často spoléhají na tradingové techniky, které jsou z velké části založeny na jejich subjektivním úsudku. Na tom není nic zlého, pokud je váš úsudek podložený dlouholetými zkušenostmi. Avšak pokud není, můžete se velmi rychle připravit o peníze. V dnešním článku si proto shrneme základní rozdíly mezi objektivními a tzv. diskrečními tradingovými přístupy a na konci si také budete moci stáhnout ebook se strategií založenou na objektivním přístupu.

Diskreční vs. objektivní obchodování

Než se dostaneme k samotným specifikům strategie s objektivními předpoklady, pojďme si vysvětlit, jaký je vlastně rozdíl mezi objektivním a diskrečním obchodním přístupem. Mnoho z vás si to totiž možná ani neuvědomuje, ale subjektivita je v tradingu poměrně velkým problémem.
 

  • Diskreční obchodování je proces otevírání a zavírání příkazů na základě pocitů, tj. intuice a víry v naše zkušenosti, schopnosti myslet komplexně, průběžně vyvozovat závěry a pohotově reagovat na změny. Je to obchodování založené na subjektivním obrazu trhu. Obchodníci a obchodnice se v tomto případě rozhodují na základě zkušeností, které mají s trhem oni a mnohdy také bohužel na základě domnělé intuice, která bývá často jen převlečenými emocemi.

    Na tom nemusí být vůbec nic špatného, pokud jsou takoví obchodníci a obchodnice odolní vůči stresovým situacím a trhy mají za ta léta skutečně “nakoukané”. Jenže pokud tomu tak není, používání diskrečního systému může být nevhodné. Jak známo, práce pod tlakem vede k unáhleným a často chybným rozhodnutím. Nezřídka se tak stává, že obchodníci používající diskreční obchodní strategie často otevírají pozice příliš brzo či pozdě.
     

  • Objektivní obchodování je založeno na souboru podmínek či pravidel, jejichž splnění nepodléhá subjektivnímu posuzování obchodníka. Strategie Price Action + MACD od zahraničního obchodníka Dariusze Darga, kterou jsme exkluzivně pro české tradery přeložili do češtiny a vydali jako ebook, spadá do tohoto stylu obchodování. Je vystavěná tak, aby si obchodníci či obchodnice před samotným vstupem do trhu museli odpovědět na 3 otázky, jejichž odpověď najdou v grafu a datech. Pokud si třikrát odpoví “ano”, mohou otevřít pozici.

    U objektivních strategií zkrátka nejde odpovídat “pravděpodobně ano” či “nejspíš ne”. Pokud by k takové situaci došlo a obchodník by měl pochybnosti, tak se nejedná o objektivní strategii.

Subjektivní předpoklad, objektivní předpoklad - příklady

Pojďme si tedy ukázat, které z často používaných tradingových technik či ukazatelů jsou založeny na subjektivních předpokladech a které na těch objektivních.
 

Subjektivní předpoklad

Na subjektivních předpokladech jsou založeny například Fibonacciho úrovně, Elliott waves či vyznačování trendových linií. Dávají totiž obchodníkům volnost, co se týče interpretace dění na grafu.
 

Fibonacciho úrovně

V různých časových intervalech jsou Fibo úrovně na různých místech. Obchodník se musí rozhodnout, které úrovně bude na základě svých zkušeností a znalostí považovat za vhodné.

 

Velmi subjektivní prvek strategie

Které úrovně budete zvažovat, abyste splnili své strategické předpoklady? Ty na D1, nebo ty na H4?


Trendové linie

Trendové linie můžou být nakresleny jakýmkoliv způsobem, vše záleží na obchodníkovi. Které body v grafu považuje za důležité a kterých si nevšiml, či je za důležité nepovažuje? Subjektivita je zde zcela evidentní. Trendové linie zde mohou doplňovat strategii, ale neměly by být rozhodující při otevírání obchodní pozice.


Princip Elliottových vln

Která vlna je ta, co otevře objednávku? Je to ta nejvýš, nebo možná ta nejnižší? Sestavení strategie založené na Elliot waves vede k obtížným, subjektivním rozhodnutím.

Objektivní předpoklady

Breakout z vnitřního, nebo vnějšího pin baru; vznik divergence S/R úrovní - potvrzeno opakovaným testováním; breakout z Bollingerových pásem. Pokud je předpokladem strategie breakout z inside baru, pak je posouzení, zda je cena mimo jeho rozsah, čistě objektivní. Není zde totiž prostor pro uvážení, nebo subjektivitu - cena je buď mimo inside bar, nebo ne.

 

Pokud je ve strategických odhadech úroveň S/R, která byla opakovaně testována, potom zde není co řešit. Cena se vrátila na tuto úroveň a opakované testování se buďto stalo skutečností, nebo ne. Tak jako tak, tato úroveň nebude hrát žádnou roli při rozhodování o obchodu.

Divergence, Over Balance - je, nebo není - jednoduché a přímočaré.


Breakout ze svíčkových formací

Breakout z inside (nebo outside) baru je potvrzen, pokud uzavřením breakoutové svíčky mimo oblast patternu. Žádné subjektivní domněnky, pouze přímý fakt.


Divergence

Když se cena pohybuje v opačném směru než indikátor (MACD), nazýváme tuto situaci divergentní. Signálem, který nám oznamuje, že vznikla divergence, je změna směru na histogramu – v tomto případě změna barvy ze zelené na červenou.


S/R úrovně

Pokud je úroveň S/R po prolomení důkladně otestována, můžeme ji považovat za objektivní složku strategie.

Price Action + MACD Strategie založená na objektivních předpokladech

Pokud po přečtení tohoto článku cítíte potřebu vnést do svého obchodování objektivitu, vůbec se vám nedivíme. Právě naopak, máme pro vás kompletní obchodní strategii, kterou jsme zde již několikrát zmínili.

Tato strategie je založená na kombinaci základních principů Price Action a na divergenci klouzavých průměrů. Její autor Dariusz Dargo s ní již několik let sklízí úspěchy jak doma v Polsku, tak i na mezinárodní tradingové scéně, kde jej sleduje více než 30 000 obchodníků a obchodnic. My jsme pro vás tuto strategii jako první přeložili do češtiny a sepsali formou ebooku, který si můžete stáhnout zcela zdarma!

Přečtěte si také

U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.