CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 69,50 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Forex a regulace – základy, o kterých je dobré vědět

Na forexovém trhu je denně proobchodováno více než pět biliónů USD, což z něho činí jeden z nejlikvidnějších trhů světa. To je samozřejmě dobrá zpráva pro všechny, kteří mají zde zájem zkusit své štěstí, protože likvidita je tu opravdu vysoká a začít v dnešní době s forexem může bez nadsázky téměř každý, což znamená, že každý tu může vydělat a přijít si na své.
 

Nicméně, než se kdokoliv rozhodne jít po této jedinečné cestě velkých příležitostí, měl by vždy v první řadě myslet na ochranu finančních prostředků, které sem hodlá investovat. Touto ochranou však není myšlena ochrana investic před ztrátami plynoucích z nevydařených obchodů, ale formální ochrana investičních prostředků z pohledu jejich svěření do „špatných“ rukou.
 

Co říkají čísla

Přestože je velmi složité určit přesné procento, tak se odhaduje, že méně než 10% brokerských společností je regulováno některým z uznávaných regulačních orgánů. V přeneseném slova smyslu to znamená, že nad převážnou většinou brokerských společností dnes neprobíhá dostatečný dohled, což s sebou samozřejmě přináší i jistá rizika, že se takovéto společnosti nemusí chovat vždy zcela korektně a v zájmu svých vlastních klientů.
 

Rizika plynoucí z obchodování s neregulovaným brokerem

Jedním z největších rizik, které mohou při obchodování s neregulovaným brokerem obchodníky postihnout, je bezpochyby zpronevěra. Přestože se může zdát, že je většina brokerů dostatečně regulována a obchodníci díky tomu mají zajištěny určité záruky, tak pravda bývá často zcela opačná.

Mnohé pochybné, ale také menší brokerské společnosti bývají sice „na oko“ regulované nějakým regulačním orgánem, ale tyto regulace často vůbec nechrání uživatele před případnou zpronevěrou, a ani nekalými obchodními praktikami, jelikož jsou vydány v místech, kam ani mezinárodní právo a ani nejrůznější úmluvy už obvykle nesahají.
 

Regulátoři a organizace vytvářející vysoký stupeň ochrany

CFTC – Americký dozorový orgán dohlížející na obchodování s futures kontrakty na komoditních trzích.

NFA – Americký regulační orgán pro futures trhy a deriváty

CySec – Kyperský regulační orgán

FCA – Organizace zabývající se regulací finančních služeb a finančních institucí ve Velké Británii

 

Výhody regulovaného forexu

  • určitý typ záruky morálního chování a jednání, nejen ze strany brokerů, ale i dalších účastníků
  • povinnost brokerů, bank a dalších společností dodržovat pravidla vydané regulačním orgánem, kterému podléhají
  • v případě pochybení, je možné společnosti pokutovat, či omezit jejich činnost pro daný trh
  • regulované společnosti podléhají pravidelným kontrolám
  • dobře nastavené regulace dokáží obchodníky chránit proti zpronevěře

Otázky a odpovědi na závěr

Je CFTC to samé jako NFA?
Ukázat odpověď

Ne není.

CFTC – hlavním úkolem této organizace je dozor nad obchodováním s futures na komoditních trzích. Podle předpisů CFTC májí téměř všechny společnosti registrované zde, povinnost (až na některé výjimky) být i členy NFA.

NFA – jedná se o amerického regulátora s futures a deriváty, jehož povinností je vytváření předpisů a obchodních pravidel, bojuje proti podvodům a v neposlední řadě se také stará o kontrolu arbitráží a ochranu investorů.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.