U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Strategie pro obchodování drahých kovů při zaměstnání či studiu

Publikováno: 07.08.2023

Láká vás obchodování drahých kovů, ale kvůli studiu či zaměstnání nemáte čas vysedávat u obchodní platformy? Máme pro vás strategii, která vám naprosto sedne do vašeho životního stylu!

Pokud máte práci na plný úvazek či studujete, rychlé obchodování jako je scalping, které vyžaduje sledování obrazovky několik hodin denně, pro vás rozhodně nebude to pravé.

Existuje ovšem i další obchodní styl, který je určen právě pro tyto situace. Říká se mu swingové obchodování a mezi obchodníky je velice oblíbený zejména pro svoji časovou nenáročnost. Zároveň je vhodný i pro začátečníky a při správném zacházení může umožnit také zajímavé zhodnocení účtu. Pojďme se tedy podívat na to, co to swingové obchodování je a jak jej použít pro obchodování vzácných kovů.

Co je swingová strategie?

Swingové obchodování (či swing trading) je obchodní přístup, který se zaměřuje na krátkodobé výkyvy cenových pohybů aktiv. Cílem swingového obchodování je využít těchto krátkodobých odchylek a získat zisk vstupem do obchodů ve směru long (spekulace na nárůst ceny) nebo short (spekulace na pokles ceny). Pro swing trading strategie je typické, že v rámci nich obchodníci hledají výrazné cenové pohyby (větší než je denní průměr) a mají tendenci držet své pozice otevřené několik dnů nebo i týdnů.

 

Jaký časový rámec byste měli zvolit?

Pokud chcete obchodovat při studiu či zaměstnání, a to swingovým stylem, je vhodné vycházet z časových rámců D1/H4/H1. Proč zrovna tyto 3 časové rámce?

  • Denní graf (D1): Tento graf slouží pro identifikaci hlavního trendu. Z denního grafu určíte, jestli je vzácný kov v rostoucím, klesajícím nebo bočním trendu. Obchody s největší pravděpodobností úspěchu jsou pak ty, které jsou v rámci směru hlavního trendu.
  • H4 graf: Jedna svíčka se na něm vykresluje 4 hodiny. Je tedy možné posouvat stop loss ve směru zisku, a tak si uzamknout část zisku. Je také možné H4 graf využít pro identifikaci krátkodobého trendu.
  • Hodinový (H1) graf: Tento časový rámec bude sloužit k identifikaci signálu, podle kterého je vhodné vstoupit do pozice.

Jak začít?

Analýza začíná na vyšším časovém rámci, tedy v případě swingového obchodování na D1 grafu. Jak to provést, si ukážeme na zlatě.
 

Zlato na D1 časovém rámci
Zlato na D1 časovém rámci

 

Vysvětlivky:

  • LH: lower high (nižší high)
  • LL: lower low (nižší low)
  • EL: equal low (stejné low)
  • HH: higher high (vyšší high)
  • HL: higher low (vyšší low)


Princip je, že dokud trh vytváří nižší low a nižší high, tak je v klesajícím trendu. Pokud naopak trh vytváří vyšší high a vyšší low, pohybuje se instrument v rostoucím trendu. Vrcholy a dna můžeme spojit trendovou čarou, aby byl trend názornější.

Zásada u swingového obchodování je, že pokud je trh býčí, je výhodnější spekulovat long. Pokud je trh medvědí, pak jsou obchody s vyšší pravděpodobností úspěchu ve směru short.

Jinou možností, jak určit směr trendu pro swingové obchodování, je s využitím klouzavých průměrů. Na obrázku máme zlato na grafu H4 s klouzavými průměry EMA 100 (modrá) a SMA 200 (zelená).

Začínáte s tradingem? Vyzkoušejte také:

 

Záznam webináře: Jak obchodovat na burze

Co byste měli znát, než otevřete svůj první obchodní účet.

 

Ebook: Jak obchodovat Forex

Povinná četba pro všechny začínající tradery.

Zlato na H4 grafu

Zlato na H4 grafu


Princip je, že pokud je rychlejší průměr EMA 100 nad pomalejší SMA 200 (bod A), tak je rostoucí trend a pak je výhodnější hledat obchody ve směru long. Pokud je EMA 100 pod SMA 200 (bod B), pak máme klesající trend a obchody s vyšší pravděpodobností úspěchu budou ve směru short.

  • Pro obchody ve směru long pak hledáme odrazy od supportů. Supporty mohou být horizontální linie (obchod č.1), kde support vznikl proražením předchozího high, u kterého byla rezistence. Průrazem rezistence se z ní stává support. Další možností pro identifikaci supportu je tzv. býčí fair value gap (FVG), což je vzdálenost, která vznikne mezi high první svíčky a low třetí svíčky (obchod č.2). Pokud jsou vám S/R úrovně stále trochu neznámé, doporučujeme zdarma shlédnout záznam webináře na supporty a rezistence.
  • Pro obchody ve směru short postupujeme obdobně jen s tím rozdílem, že hledáme odrazy od rezistencí. Kromě odrazů od horizontálních linií, což jsou obchody 3 a 4, jsou za rezistenci brány také medvědí fair value gapy, které určuje vzdálenost mezi low první svíčky a high třetí svíčky. To je případ obchodu číslo 5.

Za support a rezistence je také možné využít klouzavé průměry. Zejména SMA 200 bývá silnou oblastí, od které má cena tendenci se odrazit ve směru trendu.

Jakmile máme určenou oblast, kde bychom chtěli vstupovat a cena se k oblasti přiblíží, nastává otázka upřesnění vstupu. To provedeme na H1 grafu, kde pro potvrzení můžeme využít obratové svíčkové formace nebo již zmíněné fair value gapy.
 

Zlato na H1 grafu - ukázka obchodu long
Zlato na H1 grafu - ukázka obchodu long
 

V tomto případě máme obchodní pozici č.1, kterou jsme naznačili na H4 grafu. Cena se přiblížila k supportu a nějakou dobu zde konsolidovala.

Na H1 grafu pak hledáme náznak, který by nám indikoval, že se cena odrazí zpět nahoru. V tomto případě nám v bodě 1 vznikl býčí fair value gap (viz modrý obdélník). Vstup do obchodu pak je na horní hraně tohoto gapu se stop lossem pod low uvedené konsolidace. Za signál vstupu je možno chápat také svíčku typu býčí engulfing, která zde rovněž vznikla. Tento obchod by přinesl zisk 4R (kde R je jednotka přijatého risku). Pokud 1R bylo 1 % ze stavu účtu, pak by zisk byl 4 %.

Na dalším příkladě máme ukázku short obchodní pozice, která na zmíněném H4 grafu měla číslo 3.
 

Zlato na H1 grafu - ukázka obchodu short

Zlato na H1 grafu - ukázka obchodu short


V tomto případě cena krátce prorazila rezistenci v bodě 3 a rychle se vrátila pod ní. Na H1 grafu se vytvořila svíčka typu pin bar, která by nám signalizovala odraz od rezistence. Spekulace k nejbližšímu supportu by přinesla zisk téměř 3R.

Závěr

Swingové obchodování je komfortní styl, který nabízí obchodníkovi dostatek času. Z tohoto důvodu se jedná o strategii, která je vhodná pro časově zaneprázdněné tradery anebo pro začátečníky. Pokud si chcete swingové obchodování zlata nebo jiného vzácného kovu zkusit nanečisto, můžete tak učinit naprosto zdarma na našem demo účtu, který můžete mít k dispozici po neomezenou dobu.

Přečtěte si také

Klíčové termíny

Medvědí trh
Ukázat odpověď
Je to označení pro klesající trh.
Býčí trh
Ukázat odpověď
Je to označení pro rostoucí trh.
Svíčka
Ukázat odpověď
Grafické znázornění pohybu změny ceny v rámci zvoleného časového rámce. Například jedna svíčka na denním časovém rámci představuje pohyb ceny za jeden den. Jedna svíčka na hodinovém časovém rámci představuje pohyb ceny za jednu hodinu. Jedna svíčka zobrazuje otevírací, uzavírací, nejvyšší a nejnižší cenu v rámci daného časového rámce.
Svíčkové formace
Ukázat odpověď
Svíčkové formace se skládají z jedné nebo několika svíček. Většina svíčkových formací je tvořena max pěti svíčkami. Jsou používány pro krátkodobé predikce cenových pohybů nebo slouží jako potvrzení pro vstup do obchodu.
Intradenní trading
Ukázat odpověď
Je to strategie, kdy obchodník vstoupí do obchodu v jeden den a tentýž den obchod ukončí.
Long (dlouhá pozice)
Ukázat odpověď
Dlouhá pozice (long spekulace) je obchod do kterého trader vstoupí když očekává růst trhu. Dané aktivum tedy bude trader nakupovat (anglicky BUY). Pozice se bude zhodnocovat v případě kdy cena instrumentu poroste.
Rezistence
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Scalping
Ukázat odpověď
Typ obchodních strategií, ve kterých je využíváno minimálních tržních pohybů k dosažení zisku při vyšší frekvenci realizovaných obchodů.
 
Short (krátká pozice)
Ukázat odpověď
Short spekulace je obchod, kdy trader předpokládá pokles trhu. Takže dané aktivum bude trader prodávat (anglicky SELL).
Support
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Trendová čára
Ukázat odpověď
Trendová čára je nástroj technické analýzy. Jedná se o přímku, která vznikne spojením minimálně dvou bodů na ceně instrumentu. Může být klesající nebo rostoucí. Používá se k určení trendu anebo supportů a rezistencí v rámci trendu.
U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.