U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Skvělé tipy, jak budovat kvalitní money management

Každý finanční trh, a stejně tak náš jedinečný Forex, s sebou přináší určitá rizika, která není nikdy radno podceňovat. A právě kvůli rizikovým faktorům věnuje většina profesionálů značné úsilí do jejich snížení či do případné eliminace některých z nich.

Money management, též správa peněz, je pak tím přístupem, který pomáhá traderům tato rizika minimalizovat a řídit finance tak, aby v čase nedocházelo ke zbytečným ztrátám a nesmyslným ohrožováním obchodních účtů, ke kterým jinak běžně bez tohoto přístupu dochází.

Na co bychom tedy neměli zapomínat při budování kvalitního money managementu?

 • Neriskovat více, než na co nám stačí kapitál
 • Opatrné zacházení s pákovým efektem
 • Využívání limitních příkazů k ochraně kapitálu
 • Trading měnových párů s negativní, či nulovou korelací
 
 1. Neriskovat více, než na co nám stačí kapitál

  Hlavním cílem každého, kdo se rozhodne začít s Forex tradingem, je nesporně uspět a vydělat peníze. Bohužel v počátcích si to mnozí představují tak, že ve Forexu a celém světě tradingu stačá dbes k získání pohádkového bohatství pouze kliknout a počkat. Takto to samozřejmě nefunguje, i když nepopíráme, že některým opravdovým šťastlivcům se tímto způsobem zbohatnout podařilo. Na druhou stranu většina snaživců tohoto smýšlení skončila naopak s vynulovanými účty.

  Důvod je obvykle ve všech těchto případech podobný. Pro potenciálně rychlé zbohatnutí jsou tito lidé schopni extrémně riskovat, díky tomu otevírají veliké pozice, které za nedlouho dostávají obchodní účet na samé dno a „hra“ financí pro ně tímto okamžikem často končí.

  K tomu, aby k těmto situacím nedocházelo slouží právě money management. První pravidlo money managementu tvrdí, že obchodník by neměl nikdy riskovat více, než si může dovolit a také, že by maximální potenciální ztráta z otevřené pozice nikdy neměla přesáhnout více než určitý počet procent obchodního účtu (obvykle to bývá 2-5 %).
   

 2. Opatrné zacházení s pákovým efektem

  Pákový efekt bývá obecně velkým pomocníkem při pozitivně se vyvíjejících pozicích a doslova také noční můrou, když otevřené pozice zaznamenávají ztráty.

  Pákový efekt umožňuje pokrytí marže s pomocí cizích finančních prostředků. Například pákový efekt 1:10 pomáhá obchodníkům otevřít pozici o objemu 1000USD, i když disponují pouze financemi ve výši 100USD. Již zmíněnou výhodou takto otevřené pozice je, že pokud například stoupne hodnota měnového kurzu o 10 %, tak trader získá 10 % z 1000USD (zisk=100USD), analogicky stejně to však platí i pro ztráty a proto je potřeba vždy s pákovým efektem zacházet velmi opatrně.
   

 3. Využívání limitních příkazů k ochraně kapitálu

  Využívání limitních příkazů typu Stop-Loss a Take-Profit je další ukázkou toho, jak je možné s kvalitně nastaveným money managementem chránit finanční kapitál.

  Stop-Loss - obecně slouží k tomu, aby pozice, která dosáhne určité ztráty, byla neprodleně ukončena (k ukončení dojde automaticky).
  Take-Profit - je jakýmsi opačným ochráncem kapitálu, který ukončí pozici naopak tehdy, když dosáhne určitého zisku. Výhodou je, že příkaz Take-Profit funguje stejně jako předchozí příkaz také zcela automaticky.
   

 4. Trading měnových párů s negativní, či nulovou korelací

  Posledním dnešním tipem, se kterým je možné docílit kvalitního money managementu, je výběr takových měnových párů, které budou v rámci portfolia dosahovat v čase značně různorodých výsledků.

  Ke zjištění, zda se měnové páry pohybují v čase stejným směrem, či nikoliv, nám slouží měnová korelace. Hodnota korelace se udává v rozmezí od +1,00 do -1,00. Čím více se pak hodnota blíží +1,00, tím více se měnové páry v čase pohybují ve stejném směru, naopak -1,00 znační že se pohybují protichůdně. Nula nakonec znamená, že měnové páry vůči sobě nekorelují a v čase se vyvíjí náhodně.

  Z hlediska snížení rizik se může jevit jako velmi vhodné, aby korelace obchodovaných měnových párů nenabývaly kladných hodnot, protože jen tak je možné zvýšit šance, že v případě negativního vývoje na jednom měnovém páru, nedojde ke stejnému vývoji i u všech ostatních obchodovaných párů.

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.