U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Jak správně identifikovat boční trend

Publikováno: 12.02.2024

Přesná identifikace bočního trendu od začátku do konce vám pomůže lépe načasovat vstupy a výstupy z trhu či přesněji umístit stop loss a take profit úrovně. Když k tomu navíc přidáte ještě ten správný indikátor od Purple Trading, může to s vašimi výsledky udělat opravdové divy.

Cena na finančních trzích cena neustále kolísá v cenových kanálech řízených silami nabídky a poptávky. Když se tyto síly vyrovnají, cena se ustálí a pohybuje bočně v "chop" fázi. Naopak, trendové fáze, kdy trh buď stoupá k novým maximům, nebo klesá k novým minimům, naznačují dominanci kupců, nebo prodejců.

Rozpoznání těchto fází je pro obchodníky zcela klíčovou dovedností. Dává jím to totiž výhodu při předvídání budoucího vývoje trhu a jeho zobchodování. Oči zkušených obchodníků tuto dovednost po letech praxe zvládají skoro automaticky, avšak pokud s obchodování začínáte, vyplatí se mít nějakou pomůcku v podobě indikátoru. Jedním z nejlepších indikátorů v tomto ohledu je náš Purple Magnets indikátor.

Jak funguje Purple Magnets indikátor

Purple Magnets indikátor dokáže pomocí analýzy pohybu trhu za poslední 1 až 5 dnů velmi přehledně a zcela jasně rozklíčovat celou strukturu trhu. Tu následně zobrazí tak, aby se v ní vyznali také začínající obchodníci. Na základě svých analýz poté predikuje cenové hladiny, ve kterých se trh s největší pravděpodobností bude pohybovat v chopu.

Purple Magnets indikátor tedy na základě historických dat predikuje cenové hladiny, na kterých může dojít k silným střetnutím mezi kupci a prodejci.

Purple Magnets indikátor na bočním trendu

Purple Magnets indikátor na bočním trendu

 

Jak můžete vidět na grafu výše, indikátor analyzuje několik dní nazpět (znázorněné plnou čárou) a poté předpovídá chování trhu v různých cenových hladinách (znázorněné přerušovanou čárou a procenty). Nejžádanější cenová hladina pro obě skupiny, tedy kupce a prodejce je zde označena jako 100 %. Dále se podle automatického výpočtu dopočítávají ostatní cenové hladiny, kdy platí přímá úměra k cenové hladině se 100 %.

Čím menší procento, tím menší bariéra pro pohyb ceny pryč z této cenové zóny a menší šance na zastavení trhu v této cenové zóně.

Pokud bude cenová hladina označena jako 50 %, můžeme očekávat jen poloviční boj mezi kupci a prodejci. Pro větší přehlednost jsou cenové hladiny s vysokou šancí na zastavení trhu znázorněny více do červena.

Jak je vidět na ukázce výše, pohyb trhu potvrdil předpoklad indikátoru a pohyboval se v červených cenových hladinách. Jakmile však tuto zónu opustí (ať už jakýmkoliv směrem), lze předpokládat vznik trendu a delší pohyb ve směru. Jelikož po cestě není překážka v podobě kumulovaných cenových hladin (červených zón), o které bude zájem obou zde účastněných stran.

To nám jako traderům dává celkem jasný signál k tomu, že jakmile se trh nakonec nějakým směrem vydá, nejspíše ho po nějakou dobu také udrží. Na což můžeme krásně vymyslet obchodní strategii.

Další ukázky fungování Purple Magnets indikátoru

 
Demonstrace Purple Magnets indikátoru na svíčkovém grafu

Demonstrace Purple Magnets indikátoru na svíčkovém grafu

 

Druhý graf nám opět ilustruje krásný příklad fungování indikátoru. Cena na trhu nejprve vyjela mimo testované zóny, poté se rychle vrátila zpět a celkem bez odporu pokračovala až na hranici kolem 100 %, kde se trh zastavil a nejspíše zde přejde do chopu. Všechny dolní, nízké hodnoty byly (jak indikátor správně předpokládal) proraženy velmi snadno.
 

Vysoké hodnoty na Purple Magnets indikátoru

Vysoké hodnoty na Purple Magnets indikátoru

 

Na třetím grafu indikátor opět naznačuje zafungování vysokých hodnot. Trh se nejdříve chvíli logicky držel kolem vysoké hodnoty 81 %, aby poté učinil prudký pohyb dolů, následovaný prudkým pohybem vzhůru. A to až k vysokým hodnotám kolem 80 % až 100 %. Opět i v tuto chvíli jsme jako tradeři mohli předpokládat, že pokud se trh ode dna odrazí zpět do testované zóny, nejspíše snadno projede nízkou hodnotou 23,3 % a zastaví se až kolem vysokých hodnot.

Jak nastavit Purple Magnets indikátor

Indikátor Purple Magnets je vytvořen pro co nejjednodušší používání. Proto obsahuje pouze jedno jediné nastavení "Days". Toto nastavení lze nastavit od hodnoty 1 do hodnoty 5 a představuje počet kalkulovaných (testovaných) dnů nazpět.
 

V závislosti na svém obchodním stylu si Purple Magnets nastavte na:

Každé nastavení vám jednoduše ukáže jinak dlouhodobě důležité cenové hladiny, které budou určeny pro různě dlouhé obchody.

Proč využít Purple Magnets indikátor

Tento indikátor patří mezi profesionální ukazatele struktury trhu a pokud chápete jeho smysl, lze jej pro vlastní trading výborně využít. Indikátor přímo nenaznačuje budoucí směr trhu, ale perfektně predikuje chování ceny v daných cenových hladinách. Můžeme jej tedy využít hlavně k tomu, abychom detekovali, kde se cena na trhu nejspíše zastaví, či naopak kde projede dál v rozjetém trendu bez překážky. To nám může zásadně pomoci jak v predikci vstupů do trhu, tak v predikci výstupů z trhu. Tedy kam ideálně nastavit SL a TP.

Vyzkoušejte si Purple Magnets indikátor na demo či reálném účtu od Purple Trading na platformách MT4 i cTrader

 
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.