U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Purple Extreme Indikátor

Na finančních trzích se často objevují situace, kdy je trh tzv. „překoupený“, nebo naopak „přeprodaný“. K těmto situacím dochází ve chvíli, kdy po delší dobu na trhu převládali kupující a cena podkladového aktiva rostla, nebo naopak prodávající, kdy po delší dobu na trhu převládali prodávající a cena podkladového aktiva klesala. Často poté se stává, že již další účastníci trhu nejsou ochotni dále nakupovat za takto „drahé“ ceny (v případě překoupeného trhu), či naopak nejsou ochotni dále prodávat za takto „levné“ ceny (v případě přeprodaného trhu). Tím na trhu vznikne prudká změna směru vývoje ceny podkladového aktiva, kterou můžeme využít v náš prospěch.   

Právě na tomto principu jsme postavili náš nový, unikátní indikátor Purple Extreme. Stáhněte si ho zde.
 

Purple Extreme indikátor MT4


S velkou radostí vám tedy můžeme představit náš zbrusu nový Purple Extreme indikátor, který vyhledává výše popsané extrémní situace na trhu v podobě silně „přeprodaného“, nebo naopak silně „překoupeného“ trhu. Samotný indikátor je velmi snadný na pochopení a používání. Díky Purple Extreme indikátoru získáte skvělý přehled o tom, kdy cena na trhu potencionálně dosáhla svého vrcholu, nebo naopak dna. Pokud tyto situace dokážeme v tradingu dobře využít, mohou nám potencionálně přinést velmi ziskové obchody.

Na finančních trzích se velmi často stává situace, kdy jasně převládne strana kupujících (cena podkladového aktiva silně vzrůstá), nebo naopak jasně převládne strana prodávajících (cena podkladového aktiva silně klesá). Taková situace však netrvá zpravidla věčně, jelikož dříve či později dojde k vyčerpání síly jedné strany účastníků trhu a cena podkladového aktiva se prudce odrazí zpět do normálu. Onen „normál“ je v našem Purple Extreme indikátoru zobrazen bílou barvou (bílá zóna). Pokud se tedy indikující žlutá linka nachází v bílé zóně, síly na trhu jsou v rovnováze. Modrozelenou barvou (modrozelená zóna) je pak vyznačena oblast „překoupeného“ trhu a červenou barvou (červená zóna) je pak vyznačena oblast „přeprodaného trhu“. Řekněme si tedy o těchto zónách podrobněji…
 

Purple Extreme indikátor do pltformy MetaTrader 4


Indikátor je složen ze tří různých částí. Jakmile se žlutá linka nachází v modrozelené části indikátoru, na trhu panuje silný vzrůstající trend. Zároveň to však může značit možný obrat trendu, a tedy začátek klesajícího trendu. K takové situaci však nemusí dojít ihned. Vždy je lepší počkat na potvrzení, až žlutá linka opustí překoupenou modrozelenou část a začne směřovat dolů. V takovém případě je možné uvažovat o vstupu do obchodu. 

  • Bílá část indikátoru značí neutrální zónu, kdy je strana kupujících a prodávajících zhruba vyrovnaná. Nulová, přerušovaná linka poté značí bod zlomu, kdy začnou mít navrch kupující (bílá část nahoře od nulové linky), či prodávající (bílá část dole od nulové linky). Překročení nulové linky může být teoreticky použito jako signál pro vstup, nebo výstup z obchodu v alternativním použití indikátoru, či jako doplňující filtr k jinému indikátoru.
  • Pokud se žlutá linka nachází v červené části indikátoru, na trhu panuje silný klesající trend. Zároveň to však může značit možný obrat trendu, a tedy začátek vzrůstajícího trendu. K takové situaci však nemusí dojít ihned. Vždy je lepší počkat na potvrzení, až žlutá linka opustí přeprodanou červenou část a začne směřovat nahoru. V takovém případě je možné uvažovat o vstupu do obchodu.
     

Purple Extreme indikátor MT4

Na obrázku výše jsou černými kroužky znázorněny body, kdy je potencionálně vhodné otevřít obchodní pozici.

Mějte však prosím na paměti, že Purple Extreme indikátor není neomylný. Opuštění extrémní zóny (modrozelené a červené) žlutou linkou nemusí vždy znamenat změnu trendu! Speciálně pokud se jedná o trh, který se vyznačuje častými a dlouhými trendy. Naopak, Purple Extreme indikátor je velmi vhodný pro použití na hlavních měnových párech, které často mění směr pohybu ceny, a tedy žádná ze stran (kupující a prodávající) zde není příliš dlouho jasně dominantní.

Purple Extreme indikátor lze pochopitelně využít i jakýmkoliv jiným způsobem, který se bude hodit do vaší obchodní strategie. Lze jej tedy například libovolně kombinovat s ostatními indikátoru, či jej použít jako filtrující prvek do vaší obchodní strategie založené na principu Price-Action. Meze se v tomto v případě tedy nekladou a Purple Extreme indikátor můžete zařadit jako další prvek do vašeho trading arzenálu. 
 

Nastavení Purple Extreme indikátoru

Purple Extreme indikátor obsahuje taktéž několik uživatelských nastavení, které můžete libovolně měnit. Zde je jejich seznam:

Extreme period = jedná se o nastavení periody indikátoru, z kolika svíček nazpět má být výsledná hodnota kalkulována. Příklad: Pokud je zde nastavena hodnota 20, Purple Extreme indikátor bude brát v potaz posledních 20 svíček na trhu a dle těchto dat hodnotit aktuální situaci. Základní a doporučené nastavení je 20.

Oversold: Level = hodnota indikátoru se může pohybovat od -100 do +100. Hodnota -100 značí extrémně přeprodaný trh, hodnota +100 pak extrémně překoupený trh. Oversold Level pak označuje nastavenou hladinu přeprodané části. Tedy jaká hodnota již bude brána jako výchylka z normálu. Základní a doporučené nastavení je -70.

Oversold: Color = barva přeprodané zóny. Základní je červená.

Overbought: Level = hodnota indikátoru se může pohybovat od -100 do +100. Hodnota -100 značí extrémně přeprodaný trh, hodnota +100 pak extrémně překoupený trh. Overbought Level pak označuje nastavenou hladinu překoupené části. Tedy jaká hodnota již bude brána jako výchylka z normálu. Základní a doporučené nastavení je +70.

Overbought: Color = barva překoupené zóny. Základní je modrozelená.
 

Jak Purple Extreme indikátor zprovoznit?

  1. Zapněte naší obchodní platformu Purple Trading MT4
  2. Klikněte vlevo nahoře na záložku „Soubor“ a poté vyberte možnost „Otevřít Složku dat“
  3. Otevřete složku „MQL4“ a poté složku „Indicators“
  4. Právě do složky „Indicators“ vložte stažený soubor (indikátor)
  5. Vypněte a znovu zapněte naší obchodní platformu Purple Trading MT4
  6. Nyní je již Purple Extreme indikátor připravený k použití 
Chcete vidět, jak Purple Extreme Indikátor funguje? Podívejte se na video na našem YouTube kanálu.
Všechny indikátory si můžete stáhnou zde:
U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.