Jak se stát profesionálním klientem

Zjistěte, zda můžete získat status profesionálního klienta a obchodovat s maximální pákou až 1:500

 

Regulace finančních trhů podle nařízení ESMA je tady. Mnoho obchodníků postihne redukce finanční páky na maximální velikost 1:30. Toto omezení se však nemusí dotknout každého.

Získejte status profesionálního klienta a využívejte vyšší finanční páku!
 

Ochrana prostředků profesionálního obchodníka

  • Bezpečí EU regulované banky - Všechny klientské vklady jsou bezpečně uloženy na bankovním účtu vedeném u EU regulované banky, kde jsou pojištěny do celkové výše 100 000 €  proti případnému úpadku banky.
  • Segregovaný bankovní účet - Prostředky klientů jsou striktně odděleny od majetku Purple Trading na tzn. segregovaném bankovním účtu, kde mohou být použity pouze k obchodování klienta a nikoliv na jiné účely.
  • Ochrana před negativním zůstatkem - Zabezpečení financí také zvyšuje STP model poskytovaných služeb Purple Trading, tedy model bez konfliktu zájmů. Purple Trading zasílá všechny obchody klientů přímo do mezibankovního trhu. V případě, že se účet klienta dostane vlivem nepříznivých tržních podmínek do negativního zůstatku, Purple Trading ochrání klienta, aby mu nevznikla vyšší ztráta, než je jeho zůstatek, a účet bude vynulován.

Maximální velikost finanční páky se odvíjí od celkového zůstatku obchodních účtů klienta, viz tabulka níže
 

Zůstatek do 10 000 EUR  1:500 max
Zůstatek do 100 000 EUR 1:200 max
Zůstatek 100 000 EUR a výše  1:100 max

 

(Páka se vztahuje pouze na obchodování měnových párů, tabulku s fixní pákou pro CFDs najdete zde.

 

Jak se stát profesionálním klientem?

  1.  Založte si obchodní účet – založit reálný obchodní účet
  2.  Pošlete e-mailovou žádost o PRO účet našemu support týmu: support@purple-trading.com
  3.  Splňte 2 ze 3 podmínek níže:

Podmínky pro získání statusu profesionálního klienta (stačí splnit 2 ze 3):

  • Obchodník za poslední čtyři čtvrtletí provedl na relevantním trhu transakce ve značné výši s průměrnou frekvencí 10 transakcí za čtvrtletí
  • Portfolio finančních nástrojů, definované jako zahrnující vklady hotovosti a finanční nástroje, překračuje 500 000 EUR*
  • Obchodník pracuje nebo pracoval ve finančním sektoru po dobu nejméně jednoho roku na odborné pozici, která vyžaduje znalosti týkající se předpokládaných transakcí nebo služeb

*Finanční nástroje - akcie, deriváty (pouze hotovostní vklady/zisky), dluhové nástroje a vklady v hotovosti

 

Přečtěte si více informací o zásadách kategorizace klientů v našich Obchodních podmínkách.

 

Vezměte prosím na vědomí, že změny pákového efektu se týkají pouze retailových klientů (kteří podléhají regulaci ESMA) a nevztahují se na profesionální klienty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,60 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.