U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Bull Group VIP

Táto stratégia sa vyznačuje vysokou komplexitou a odbornosťou, nakoľko náš tím pozostáva z viacerých traderov s dlhoročnými skúsenosťami. Systém Bull Group je denne monitorovaný a jeho parametre sú odborne vyhodnocované a optimalizované vývojovou a programátorskou skupinou s vynikajúcimi skúsenosťami.

Váš kapitál je ohrozený.

Stratégia pozostáva z dvoch primárnych režimov:

  1. Krátkodobé obchody s veľkými objemami - pri týchto typoch obchodov sa očakáva silná Price Action a na to, aby boli tieto obchody bezpečné, máme dopredu zadefinovaný TP a SL, aby sa predišlo nežiadúcim stratám. My v Bull Group si uvedomujeme, že obchodovanie na páku môže priniesť ako násobený zisk, tak násobenú stratu.
  2. Strednodobé a dlhodobé obchody - dôraz sa kladie na risk management, portfólio management a primárne ide o využívanie dlhších swingových trendov. V tomto režime sa primárne zameriavame na obchodovanie SP500 indexu, striebra a zlata, nakoľko je obchodovanie týchto inštrumentov efektívne na poplatky.

Každý režim má pridelenú časť portfólia, aby sa nestalo, že jeden režim by ovplyvnil fungovanie toho druhého.
 


Váš kapitál je ohrozený.

Váš kapitál je ohrozený.

Informácie uvedené vyššie a nižšie sa vzťahujú k minulosti; minulý vývoj však nie je zárukou či spoľahlivým indikátorom budúcich ziskov. Majte, prosím, na pamäti, že váš čistý zisk sa môže naďalej líšiť aj vplyvom poplatkov spojených s užívaním stratégie (Poplatok zo zisku, Poplatok za správu portfólia a / alebo Vstupných poplatkov), ale aj potenciálnymi rozdielmi medzi obchodovaním EUR, CZK či USD verziami tejto stratégie.
U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.