U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Bull Group VIP

Táto stratégia sa vyznačuje vysokou komplexitou a odbornosťou, nakoľko náš tím pozostáva z viacerých traderov s dlhoročnými skúsenosťami. Systém Bull Group je denne monitorovaný a jeho parametre sú odborne vyhodnocované a optimalizované vývojovou a programátorskou skupinou s vynikajúcimi skúsenosťami.

Stratégia pozostáva z dvoch primárnych režimov:

  1. Krátkodobé obchody s veľkými objemami - pri týchto typoch obchodov sa očakáva silná Price Action a na to, aby boli tieto obchody bezpečné, máme dopredu zadefinovaný TP a SL, aby sa predišlo nežiadúcim stratám. My v Bull Group si uvedomujeme, že obchodovanie na páku môže priniesť ako násobený zisk, tak násobenú stratu.
  2. Strednodobé a dlhodobé obchody - dôraz sa kladie na risk management, portfólio management a primárne ide o využívanie dlhších swingových trendov. V tomto režime sa primárne zameriavame na obchodovanie SP500 indexu, striebra a zlata, nakoľko je obchodovanie týchto inštrumentov efektívne na poplatky.

Každý režim má pridelenú časť portfólia, aby sa nestalo, že jeden režim by ovplyvnil fungovanie toho druhého.
 

Základné informácie:

 
Základné informácie

Minimálny vklad
Výber nie je spoplatnený

1000 €
Poplatok z vkladu 2 %
Manažérsky poplatok 2 %
CapitalGuard 35 %
Performance fee
Bez viazanosti
30 %
Typy obchodov

Forex, komodity, indexy, Bitcoin, Ethereum

Zisk/strata sú pripisované ihneď po uzavretí obchodu
  

Informácie uvedené vyššie a nižšie sa vzťahujú k minulosti; minulý vývoj však nie je zárukou či spoľahlivým indikátorom budúcich ziskov. Majte, prosím, na pamäti, že váš čistý zisk sa môže naďalej líšiť aj vplyvom poplatkov spojených s užívaním stratégie (Poplatok zo zisku, Poplatok za správu portfólia a / alebo Vstupných poplatkov), ale aj potenciálnymi rozdielmi medzi obchodovaním EUR, CZK či USD verziami tejto stratégie.
U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.