U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Risk Reward Ratio a možné způsoby výplat

 

Poměr mezi rizikem a odměnami (RRR - Risk Reward Ratio) je všeobecně uznávaným nástrojem sloužícím k optimalizaci a následnému měření potenciální výkonnosti strategie v čase. Samotné Risk Reward Ratio obchodníci nejčastěji využívají k určení pozic, kam umisťovat čekající příkazy, tedy stop-loss a take-profit.

 

Nicméně, sám o sobě poměr rizika a odměn obchodníkům poskytuje jen velmi málo. Pouze s použitím tohoto ukazatele je totiž téměř nemožné správně analyzovat, zda bude určitá strategie v čase udržitelná a samozřejmě i zisková.

Ano čtete dobře, je to tak! Udržitelná opravdu nemusí znamenat zisková, protože strategie, která se v čase pohybuje okolo nuly, je sice udržitelná, ale není zisková.

K tomu, aby bylo možné s rizikem a odměnami tedy začít pracovat, je třeba přizvat i další ukazatele, jakými například mohou být: počet ziskových/ztrátových obchodů, průměrný zisk z obchodu, atd.

Jenže Forex to je především práce a od práce každý očekává patřičnou odměnu ve formě výplaty. Hlavní otázkou proto zůstává, jak ve forexu stanovit velikost výplaty tak, aby byla strategie i nadále udržitelná a v čase progresivní?

 

Možnosti výplat

Ukazatel Hodnota
Risk Reward Ratio (RRR) 1:1
Obchodů celkem 10
Ztráty celkem 8% (4 obchody = počet ztrát. obchodů)
Zisky celkem 12% (6 obchodů = počet zisk. obchodů)
Průměrná ztráta ze ztrátové pozice 2% (ztráty celkem/počet ztrátových obchodů)
Průměrný zisk ze ziskové pozice 2% (zisky celkem/počet ziskových obchodů)
Úspěšnost strategie 60% (počet zisk. obchodů/obchodů celkem)

 

Upozornění: Pro jednodušší pochopení bude v rámci všech následujících ukázek pracováno s hodnotami z výše uvedené tabulky

 

 1. Možnost - Pravidelné výplaty
  Jedná se o jeden z nejoblíbenějších způsobů, který obchodníkům umožňuje pravidelně vybírat peníze, jež mohou následně sloužit například nejen k pokrytí fixních nákladů, ale může se také v případě přebytku již jednat o prostředky sloužící například k volnočasovým aktivitám.

  Jak stanovit výši pravidelné výplaty:
  Velikost pozice = 10 000 USD
  Průměrný zisk z pozice = (Zisky celkem-Ztráty celkem)/Obchodů celkem= (12%-8%)/10 = 0,4%
  Koeficient výplaty = 0,5 (velikost výplaty vůči průměrnému zisku z pozice)
  Výplata = Velikost pozice*(průměrný zisk z pozice*koeficient výplaty)= 10 000*0,2%= 20 USD
   
  Bez ohledu na to, zda daná pozice dosáhla zisku, či ztráty, tak k výplatě vždy dochází po ukončení každé pozice. Dobře nastavený koeficient výplaty společně s dlouhodobou ziskovostí totiž zajišťuje, že se obchodní účet dříve nebo později dostane nejen na svou původní výši, ale v čase bude nakonec také růst.  

  Poznámka: Koeficient výplaty by v případě pravidelné výplaty neměl nikdy přesáhnout 80% z průměrného zisku z pozice.
   

 2. Možnost - Výplaty při dosažení určitého zisku
  S největší pravděpodobností je toto nejjednodušší a zároveň i velmi kvalitní způsob, jak je možné vybírat zisky. K výplatě totiž dochází až po splnění podmínky, tedy tehdy, když obchodní účet dosáhne určitého zhodnocení, v našem případě například 20%.

  Stanovení výplaty:
  Podmínka: Aktuální výše účtu >= Počáteční velikost účtu*(100%+Potřebné zhodnocení)
  Počáteční velikost účtu = 100 000 USD
  Potřebné zhodnocení = 20%
  Koeficient výplaty=0,8
  Výplata = Počáteční velikost účtu*Potřebné zhodnocení*Koeficient výplaty=16 000 USD
   
  Nová počáteční velikost účtu = (Počáteční velikost účtu*Potřebné zhodnocení)-Výplata= 104 000 USD

  Poznámka: K zachování progresivního vývoje strategie v čase by ani zde koeficient výplaty neměl nikdy přesáhnout 80%, tedy hodnotu 0,8.
   

 3. Možnost - Výplaty po dokončení subjektivně stanoveného počtu pozic
  Další výplatní systém, který nehledí na aktuální výkonnostní situaci, nezáleží tedy na tom, zda je účet aktuálně v zisku, či naopak.

  Výpočet výplaty:
  Počáteční velikost účtu= 10 000 USD
  Počet pozic = 10 (počet realizovaných pozic, po kterém dochází k výplatě)
  Průměrný zisk z pozice= (Zisky celkem-Ztráty celkem)/Obchodů celkem= (12%-8%)/10 = 0,4%
  Koeficient výplaty= 0,75 (velikost výplaty vůči průměrnému zisku z pozice)
   
  Výplata = Počáteční velikost účtu*(průměrný zisk z pozice*koeficient výplaty*počet pozic)= 10 000*2%= 300 USD

  Zajisté existují i další možnosti, jak určit velikost výplat, my jsme si zde však uvedli jedny z těch nejběžnějších a z našeho pohledu nejpoužívanějších způsobů.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.