CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  67,30 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Plutus

Rizikovost strategie je střední. Tato strategie obchoduje od měsíce červenec 2019 stylem Manual.

Informace se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte prosím na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit také vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním strategie (poplatek ze zisku, poplatek za správu a/nebo vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi vybraných strategií.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.