U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Plutus

Rizikovost strategie je střední. Tato strategie obchoduje od měsíce červenec 2019 stylem Manual.

Informace se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte prosím na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit také vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním strategie (poplatek ze zisku, poplatek za správu a/nebo vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi vybraných strategií.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.