U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Brexit v týdnu od 7. 10. - 13. 10. 2019

Minulý týden nám nabídnul dostatek vzruchu, když ve čtvrtek a v pátek britská libra výrazně posílila o téměř 500 pipů  a to v důsledku prohlášení po schůzce mezi britským premiérem Borisem Johnsonem a  irským premiérem Leo Varadkarem, když bylo zmíněno, že dohoda o brexitu je možná.  Nadcházející super týden bude proto velmi důležitý, protože se definitivně rozhodne, zda brexit nastane 31. 10. 2019 či nikoli.   K tomu a k dalším událostem uvádíme podrobnosti v následujícím textu.

Fundamentální analýza

Schůzka mezi britským a irským premiérem, která se konala minulý týden 10. 10. 2019, přinesla do jednání o brexitu nečekanou vlnu optimismu.  Oba premiéři zmínili to, že dohoda o brexitu je možná.  Konkrétní odpovědi k tomu, zda Severní Irsko zůstane v Evropské celní unii či nikoli, zatím Boris Johnson nepotvrdil.  Zmíněno bylo pouze to, že oba premiéři vidí, že je možné se dohodnout, což však neznamená, že je dohoda již uzavřená. 

K návrhu dohody, který britská vláda poslala Evropské komisi zatím ze strany EU nebylo učiněno žádné oficiální stanovisko. V tomto návrhu je údajně uvedeno, že tzv. irská pojistka by měla být nahrazena celními opatřeními, která ale nepovedou k pevné hranici mezi Irskem a Severním Irskem.  Britská vláda chce údajně zavést celní kontroly v přístavech v Irském moři a dále pak mimo irskou a severoirskou hranici. 
Z makroekonomického pohledu byla v uplynulém týdnu reportována další data o vývoji HDP, kdy na meziroční bázi dosáhlo HDP úrovně 1.1 % v porovnání s předchozí hodnotou k 30. 9. 2019, která byla 1.3 %.  Dále byla prezentována data o změnách cen nemovitostí, kdy Halifax House Price Index na měsíční bázi k 30. 9. 2019 dosáhl hodnoty -0.4 %  (k 31. 8. 2019  to bylo 0.2 %).  
Výrobní produkce na měsíční bázi k 31. 8. 2019 dosáhla hodnoty – 0.7 % (k 31. 7. 2019 to bylo 0.4 %).  Výrobní produkce tvoří 80 % celkové průmyslové produkce ve Velké Británii.  Index měří změnu hodnoty vyrobených produktů.

Technická analýza k 6. 10. 2019

Měnový pár GBPUSD nám v uplynulém týdnu nabídnul opravdu výrazný pohyb.  Cena  otevřela na úrovni 1.23 a uzavřela na 1.265.  Dosažené high bylo dokonce 1.27.   Na týdenním grafu, viz obrázek č. 1, se nám tedy minulý týden vytvořila silná býčí svíčka, která prorazila první pásmo rezistence.  Tato svíčka by nám mohla naznačovat další směr trhu směrem nahoru.   

Picture1.png
Obrázek č.1: GBPUSD na týdenním grafu

Zároveň ale můžeme vidět, že je cena blízko dalšího pásma rezistence a také blízko klesající trendové čáry.  Aby tyto linie byly proraženy, musel by přijít hodně silný impuls, kterým by bylo definitivní prohlášení, že dohoda o brexitu je uzavřena. 

Na denním grafu, viz obrázek č. 2, vidíme, že  v uplynulém týdnu  cena nejprve klesla na hladinu supportu 1.22, na který jsme upozornili v minulém článku.  Poté cena ve čtvrtek a v pátek prudce rostla a prorazila jednak rezistenci, kterou tvořil klouzavý průměr SMA 100 a dále rezistenci, která byla tvořena posledním vyšším high na úrovni 1.257, která se nyní stala supportem.   
 
Nyní tedy máme vytvořeno vyšší high a vyšší low, což z pohledu price action znamená, že se předchozí klesající trend obrátil.  Do obrázku jsme zakreslili aktuální rostoucí kanál a aktualizovali jsme Fibonacciho úrovně.   

Picture2.png
Obrázek č. 2: GBPUSD na denním grafu

Protože je cena blízko hladin rezistencí,  bylo by nyní vhodné, aby došlo ke korekci, pokud bychom chtěli spekulovat ve směru long.  Například pokud by cena klesla ke spodní hladině rostoucího kanálu, zde by mohly být vstupy.

Rezistence 1 je na hladině kolem 1.270- 1.2770. 
Rezistence 2 je na úrovni přibližně 1.2850 – 1.290.  Zde je  souběh s Fibonacciho hladinou 61.8 a rezistencí, která vznikla 17. 5. 2019 proražením předchozího supportu, viz obrázek č. 1. 
Rezistence 3 je na hladině 1.3180-1.3200

Support 1 je nyní v zóně 1.2530-1.2570.
Support 2 je v pásmu kolem hladiny 1.2330.  Tato hladina je souběh spodní úrovně rostoucího kanálu a Fibonacciho úrovně 50.0 z obrázku č.2.
Support 3 je na úrovni 1.22, kde leží poslední vyšší low.  Pokud by cena klesla pod tuto úroveň, je možné očekávat znovu otestování úrovně 1.20.  Tento scénář by mohl nastat zejména v případě, že by dohoda nebyla uzavřena a hrozil by tvrdý brexit bez dohody.

V případě, že by došlo k oznámení, že Velká Británie se s EU definitivně shodla na upraveném znění brexitové dohody, je možné očekávat  další prudké posilování tohoto měnového páru. 
 

Co nás čeká v tomto týdnu?

Tento týden můžeme směle nazvat super týdnem, protože proběhnou dvě zásadní jednání, která definitivně rozhodnou o tom, zda brexit bude 31. 10. 2019 nebo zda bude odložen.  Závěry, které byly učiněny na základě schůzky mezi premiéry Johnsonem a Varadakarem je nyní třeba dále oficiálně potvrdit. Jednak je nutné aby na zasedání Evropské rady, které proběhne  17. a 18. 10., byl schválen návrh dohody, který předložila britská vláda. 

O víkendu pak bude jednat britský parlament.  Poprvé v tomto století budou jednání probíhat v sobotu a to konkrétně 19. 10. 2019.  Na tomto jednání se rozhodne, zda bude schválena dohoda, kterou premiér Johnson vyjednal s EU anebo nikoli.  Pokud bude dohoda schválena,  pak by brexit mohl nastat dne 31. 10. 2019.  Pokud schválena nebude, má podle zákona premiér povinnost požádat EU o odklad brexitu do 31. 1. 2019. 

V případě, že by dohoda nebyla britským parlamentem schválena, je možné, že dalším krokem bude pokus o vyjádření nedůvěry vládě Borise Johnsona. 

Z britských makroekonomických dat budou v tomto týdnu  nejprve v úterý reportována data o zaměstnanosti, konkrétně index o nezaměstnanosti,  dále změna počtu nezaměstnaných obyvatel (tzv. Claimant count change) a změna výše průměrných výdělků.  Ve středu budou reportována data o inflaci (CPI index) a ve čtvrtek pak budou prezentovány údaje o retailových prodejích. 

Na dopad měnového páru GBPUSD mohou mít vliv také data z USA.  V příštím týdnu budou ve středu prezentována data o retailových prodejích a dále ve čtvrtek informace o vývoji poptávky na trhu nemovitostí (tzv. U.S. Building permits). 

Důležité upozornění: v závislosti na rozhodnutí britského parlamentu o schválení či neschválení dohody o brexitu je možné při otevření trhu dne 20. 10. 2019 očekávat velký skok na všech měnových párech s GBP. 


Založte si účet a obchodujte měnové páry ještě dnes!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.