CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  67,30 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Rendit FX

Stratégia využíva k vstupu do obchodu niekoľko ukazovateľov. Základom je price action a dôležité cenovej úrovne S a R v kombinácii s technickými indikátormi. Hlavný cieľ stratégie je generovať stabilný výnos za udržanie nízkeho Draw down (pokles majetku). Preto stratégia využíva pevne daného Stop Lossu pri každej transakcii. V prípade, že to vývoj trhu dovolí, sú obchody zaistené funkciou trailing stop. Obvykle je obchod uzavretý v priebehu jedného dňa, maximálne dňa nasledujúceho. Jedným z cieľov stratégie je nedržať transakcie otvorené cez víkend.

Informácie uvedené vyššie a nižšie sa vzťahujú k minulosti; minulý vývoj však nie je zárukou či spoľahlivým indikátorom budúcich ziskov. Majte, prosím, na pamäti, že váš čistý zisk sa môže naďalej líšiť aj vplyvom poplatkov spojených s užívaním stratégie (Poplatok zo zisku, Poplatok za správu portfólia a / alebo Vstupných poplatkov), ale aj potenciálnymi rozdielmi medzi obchodovaním EUR, CZK či USD verziami tejto stratégie.