CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  67,30 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Atlantis Medium

Atlantis Medium je obchodná stratégia založená na vyhľadávanie prekúpených alebo prepredaných trhov. Na dôležitých cenových hladinách sa postupne umiestňujú protitrendové pozície, ktoré majú vopred určený scenár. Po dosiahnutí cieleného zisku sú zatvorené.Najdôležitejším parametrom stratégie je riadenie veľkosti pozícií. Sú jasne stanovené pravidlá pre pridávanie pozícií, kde sa prihliada na ekonomické či politické správy a na štruktúru sviečok. Môže byť otvorených až 12 obchodných pozícií. Nedochádza k hedgingu. Úspešnosť obchodov sa pohybuje nad 80%. Verzia Medium Risk je určená investorom hľadajúcim vyšší priemerný výnos.

Informácie uvedené vyššie a nižšie sa vzťahujú k minulosti; minulý vývoj však nie je zárukou či spoľahlivým indikátorom budúcich ziskov. Majte, prosím, na pamäti, že váš čistý zisk sa môže naďalej líšiť aj vplyvom poplatkov spojených s užívaním stratégie (Poplatok zo zisku, Poplatok za správu portfólia a / alebo Vstupných poplatkov), ale aj potenciálnymi rozdielmi medzi obchodovaním EUR, CZK či USD verziami tejto stratégie.