U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Atlantis Medium

Atlantis Medium je obchodná stratégia založená na vyhľadávanie prekúpených alebo prepredaných trhov. Na dôležitých cenových hladinách sa postupne umiestňujú protitrendové pozície, ktoré majú vopred určený scenár. Po dosiahnutí cieleného zisku sú zatvorené.Najdôležitejším parametrom stratégie je riadenie veľkosti pozícií. Sú jasne stanovené pravidlá pre pridávanie pozícií, kde sa prihliada na ekonomické či politické správy a na štruktúru sviečok. Môže byť otvorených až 12 obchodných pozícií. Nedochádza k hedgingu. Úspešnosť obchodov sa pohybuje nad 80%. Verzia Medium Risk je určená investorom hľadajúcim vyšší priemerný výnos.

Informácie uvedené vyššie a nižšie sa vzťahujú k minulosti; minulý vývoj však nie je zárukou či spoľahlivým indikátorom budúcich ziskov. Majte, prosím, na pamäti, že váš čistý zisk sa môže naďalej líšiť aj vplyvom poplatkov spojených s užívaním stratégie (Poplatok zo zisku, Poplatok za správu portfólia a / alebo Vstupných poplatkov), ale aj potenciálnymi rozdielmi medzi obchodovaním EUR, CZK či USD verziami tejto stratégie.

U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.