U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Tato strategie vás naučí číst v pohybech velkých hráčů

Dokážete z čistého grafu odhadnout, jak pravděpodobně smýšlí velcí hráči a jakým směrem se tak bude ubírat vývoj ceny vámi obchodovatelného instrumentu? Strategie Patrika Klempára to zvládá a její nejhorší výsledky byly podle jejího autora 38 % zisku p.a. Pojďte se s námi podívat, jak ji obchoduje.
 

Kdo jsou velcí hráči na finančních trzích

Velkými hráči na finančních trzích označujeme subjekty, které disponují takovou likviditou, že jejich objednávky mají potenciál doslova pohnout s trhy. Patří sem banky, různé finanční instituce, ale třeba i hedge fondy. Vzhledem k nepoměru sil, který na trzích panuje mezi drobnými retailovými obchodníky, jako jsme my, a těmito velkými hráči, nemáme jinou možnost, než snažit se obchodovat ve stejném směru jako ti větší. Avšak pokud se nám to podaří, můžeme si přijít na potenciálně velmi zajímavý zisk.

Forexová Strategie Patrika Klempára z ForexNation založená na impulsivních a korektivních pohybech

Slovy autora této Forexové strategie: “Pokud velcí hráči prodávají, chci prodávat taky, pokud nakupují, chci dělat to samé”. A přesně takto “jednoduše” tento způsob obchodování funguje. Obchodník, který zvládne rozeznat pár základních scénářů, dokáže z čistého grafu určit, kdy velcí hráči nakupují/prodávají a tohoto poznatku využít ve svůj prospěch.
 

Základním pilířem této forexové strategie jsou 2 druhy pohybů:

 
 1. Impulzivní pohyb

  Jedná se o prudké vychýlení poměru sil na trhu, ke kterému dojde zpravidla po odeslání velkých objednávek. Tyto pohyby se vyznačují velkými svičkami a jsou pro obchodníky velmi atraktivní. Jsou to právě impulzivní pohyby, které se v rámci Forexové obchodní strategie Patrika Klempára snažíme obchodovat.

   

  Impulzivní pohyby
  Obrázek č. 1: ukázka impulzivních pohybů
 2. Korektivní pohyb

  Přesný opak impulzivního pohybu. Cena se pohybuje do strany, svíčky jsou malé a střídají barvy. Během korektivního pohybu dochází na straně velkých hráčů k akumulaci likvidity, proto ve velkém počtu případů přichází krátce na to k pohybu impulzivnímu.

   

  Střídání korektivních a impulzivních pohybů
  Obrázek č. 2: střídání korektivních a impulzivních pohybů

   

Patrik Klempár
Zakladatel Forexnation.cz a profesionální trader
Tato strategie je součástí systému, jehož nejhorší roční výsledek byl 38 % zisku.

Klíč k úspěchu: Přečíst kontext trhu

Jak už mnozí z vás tuší, gró této obchodní strategie zpočívá v časném rozpoznání vznikajícího impulzivního pohybu (tedy odeslání velkých objednávek na trh) a následné svezení se s ním. Obchodník, kterému se toto podaří, má šanci na potenciálně velice zajímavý zisk. Jenže to není tak jednoduché...

Pro úspěšnou exekuci této obchodní strategie je potřeba “vcítit se” do kontextu trhu. A přesně o tom bravurně přednášel Patrik Klempár na naší Purple Trading konferenci. Ti z vás, kteří mají zájem, naučit se jeho strategii dopodrobna, mají nyní unikátní příležitost, protože záznam celé přednášky nyní v Purple Trading nabízíme zcela zdarma.

Záznam této obchodní strategie by vás měl zajímat, pokud:

Hledáte strategii s názornou ukázkou vstupů a výstupů do/z trhů

Upřednostňujete technickou analýzu za použití minima podpůrných nástrojů

Obchodujete Forex

Naučte se, jak číst kontext trhu, stáhněte si záznam přednášky Patrika Klempára

U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.