U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Monesty Tolar VIP

  • Strategie používá stop loss pro každý obchod v platformě MT4: NE
  • *Mimo platformu MT4 může strategie používat jiné nástroje ochrany před riziky, které však společnost Purple Trading nemusí být schopna monitorovat.Tato strategie může držet otevřené pozice i přes víkend: ANO
  • Maximální expozice (celkový součet objemů všech otevřených pozic najednou) v nominální hodnotě v amerických dolarech, kterou může strategie použít při majetku 10 000 amerických dolarů: Více než 300 000 USD
Purple Trading sleduje strategie nabízené investorům. V důsledku takového monitorovacího procesu může Purple Trading v průběhu času změnit parametry strategie a/nebo její rizikový profil. Investorům se důrazně doporučuje, aby sami sledovali výkonnost strategie, protože poskytnuté informace jsou pouze orientační a skutečné obchodování se může od popisu lišit. V případě, že se investor domnívá, že strategie pro něj již není vhodná, může se rozhodnout přehodnotit své rozhodnutí a od strategie se odpojit.

Uvedené informace se vztahují k historické výkonnosti strategie a ta není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Vezměte prosím na vědomí, že vaše čisté výnosy se mohou dále lišit v důsledku vlivu poplatků za používání této strategie (poplatek za výkon, poplatek za správu a/nebo provize za vklad) a také v důsledku potenciálních rozdílů mezi obchodováním na EUR, CZK nebo USD verze této strategie.
Obsah každé strategie uvedené výše nepředstavuje finanční nebo investiční poradenství. Používáním strategie klienti berou na vědomí, že tyto jsou vytvářeny třetími stranami. Používání strategií podléhá těmto zásadám ochrany osobních údajů, prohlášením o vyloučení odpovědnosti, smluvním podmínkám a podmínkám systému PAMM.

Potvrzujete, že budete používat obchodní strategie, indikátory, pluginy, signály, expertní poradce nebo jakékoli jiné obchodní produkty podle vlastního uvážení a na vlastní riziko, a společnost Purple Trading nepřijme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoliv ušlých zisků, které mohou přímo nebo nepřímo vyplývat z používání takových systémů.

Obsah této webové stránky a strategie se mohou změnit a jsou poskytovány výhradně za účelem pomoci obchodníkům činit nezávislá investiční rozhodnutí. Společnost Purple Trading přijala přiměřená opatření k zajištění funkčnosti webových stránek a nepřijme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout přímo nebo nepřímo z vaší nemožnosti přístupu na webové stránky, za jakékoli zpoždění nebo selhání přenosu nebo přijetí jakéhokoliv pokynu nebo oznámení zaslaného prostřednictvím této webové stránky.
U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.