Optimus

Strategie je vhodná pro retailové klienty

  • Maximální velikost páky je 1:30.
  • Počet případů, ve kterých strategie dosáhla úrovně CapitalGuard od února 2022: 0.
  • Strategie je zveřejněna v PurpleZone od března 2021.
  • Strategie používá stop loss pro každý obchod v platformě MT4: NE.
  • Mimo platformu MT4 může strategie používat jiné nástroje ochrany před riziky, které však společnost Purple Trading nemusí být schopna monitorovat.
  • Tato strategie může držet otevřené pozice i přes víkend: ANO.
  • Maximální expozice (celkový součet objemů všech otevřených pozic najednou) v nominální hodnotě v amerických dolarech, kterou může strategie použít při majetku 10 000 amerických dolarů: Mezi 120 000 až 300 000 USD při majetku 10 000 amerických dolarů.

Upozornění pro investory
Informace zde poskytnuté vycházejí z dat z minulosti a nejsou tedy garancí ani spolehlivým ukazatelem budoucích zisků. Neměla by tudíž být jediným faktorem při výběru investice. Vezměte prosím na vědomí, že Růst strategie zobrazuje pouze výsledky uzavřených obchodů. Růst zahrnuje veškeré náklady spojené s obchodováním, tj. spready, ECN komise (v příslušných případech) a swapy, a vypočítává se reinvestováním všech předchozích zisků. Vezměte prosím na vědomí, že vaše čisté výnosy se mohou dále lišit v důsledku vlivu poplatků za používání této strategie (poplatek za výkon, poplatek za správu a/nebo front fee) a také v důsledku potenciálních rozdílů mezi obchodováním na EUR, CZK nebo USD verzi této strategie.

Purple Trading monitoruje strategie nabízené investorům. V důsledku takového monitorovacího procesu může Purple Trading v průběhu času změnit parametry strategie a/nebo její rizikový profil. Investorům se důrazně doporučuje, aby sami sledovali samotné obchodování strategie, protože poskytnuté informace jsou pouze orientační a skutečné obchodování se může od popisu lišit. V případě, že se investor domnívá, že strategie pro něj již není vhodná, může se rozhodnout přehodnotit své rozhodnutí a od strategie se odpojit.

Právní informace a varování před rizikem
Obsah každé strategie uvedené výše nepředstavuje finanční nebo investiční doporučení. Používáním strategie klienti berou na vědomí, že tyto jsou vytvářeny třetími stranami. Používání strategií podléhá zásadám ochrany osobních údajů, varováním před rizikem, smluvním podmínkám a podmínkám systému PAMM.
Potvrzujete, že budete používat obchodní strategie, indikátory, pluginy, signály, automatické obchodní systémy nebo jakékoli jiné produkty k obchodování podle vlastního uvážení a na vlastní riziko, a společnost Purple Trading nepřijme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, jakýchkoliv ušlých zisků, které mohou přímo nebo nepřímo vyplývat z používání takových systémů.

Obsah této webové stránky a strategii se může změnit a je poskytován výhradně za účelem asistence traderům činit nezávislá investiční rozhodnutí. Společnost Purple Trading přijala přiměřená opatření k zajištění funkčnosti webových stránky a nepřijme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout přímo nebo nepřímo z vaší nemožnosti přístupu na webovou stránku, za jakékoli zpoždění nebo selhání přenosu nebo přijetí jakéhokoliv pokynu nebo oznámení zaslaného prostřednictvím této webové stránky.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,60 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.