U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Jakou roli hraje model brokera v otázce vaší ziskovosti?

Rozvržení obchodní infrastruktury brokera není téma, které by zajímalo příliš mnoho obchodníků. Věděli jste však, že překvapivě velké množství brokerů neposílá obchodní příkazy svých klientů do skutečného trhu, ale sami tvoří umělou protistranu, tzv. market makery? Vzniká tak motivace k manipulaci s objednávkami, což už je téma, které by obchodníky zajímat mělo.

Co je to model brokera?

Modelem brokera se myslí způsob, jakým je vystavěna obchodní infrastruktura brokera pro zpracování obchodních příkazů svých klientů. I když se to tak může při obchodování jevit, vámi do platformy zadaný příkaz nemusí vždy putovat na mezibankovní trh, kde se následně očekává jeho spárování s příkazem jiného obchodníka či instituce.

Existují totiž modely, které vaše obchodní příkazy na mezibankovní trh neposílají. Místo toho utvoří protistranu k vašemu příkazu sám a okamžitě, na své straně.

Market maker model (MM)

Brokeři tohoto typu patří mezi ty větší na scéně. Aby totiž mohli fungovat jako protistrana všem obchodům svých klientů, musí disponovat opravdu vysokou mírou likvidity. To jim však propůjčuje poměrně velkou kontrolu nad obchodními příkazy svých klientů. Což o to, kontrolu nad objednávkami klientů může mít i STP broker (druhý typ modelu, o kterém píšeme níže), market maker však může mít motivaci tyto příkazy kontrolovat. Pokud se jedná o ověřeného brokera bez temné minulosti, není patrně důvod k obavám. Jsou však známy případy, kdy i větší brokerské společnosti uměle navyšovaly skluzy, nastavovaly minimální úroveň stop loss intervalů nebo ovlivňovali transakce svých klientů jiným, podobným, způsobem.

Důvod pro toto jednání je přitom poměrně jasný. Veškeré ztrátové obchody klienta jdou totiž u market maker modelu zpět k brokerovi do kapsy (nikoliv na mezibankovní trh, kde by skončily u jiných modelů fungování brokera). Brokeři, vystavění na bázi MM modelu, tak mohou mít zájem na ztrátovosti vlastních klientů.
 

Schéma fungování MM brokera
Obrázek č. 1: Schéma fungování MM brokera

STP model

Z anglického “straight-through processing”. Brokeři tohoto typu mají infrastrukturu nastavenou takovým způsobem, že objednávky svých klientů mohou pouze párovat s objednávkami od tzv. poskytovatelů likvidity na mezibankovním trhu. Broker si v tomto případě účtuje na každém obchodu komisi ve formě mírně vyššího spreadu a klienty spojuje se subjekty na reálném trhu.

Poskytovatelé likvidity (liquidity providers = LP)

Kvalitu STP brokera z velké části utváří povaha poskytovatelů likvidity, se kterými spolupracuje.
 

  1. Jiný broker fungující na bázi market maker modelu či banka.

  2. MFT - multilateral trading facility - určitý typ burzy, na které jsou mezi sebou spojování různí participanti.

  3. Prime of primes - tento poskytovatel sbírá ceny z mezibankovního trhu a kombinuje je s dalšími nabídkami finančních institucí. Tento LP má tak možnost poskytnout klientům brokera nejvýhodnější ceny.
 

Market maker vs. STP broker

Obrázek č. 2: Rozdíl mezi STP a MM modelem brokera​
 

Hybridní model

Kombinace STP a MM modelů. Broker na bázi hybridního modelu má možnost část klientských objednávek posílat do mezibankovního trhu a u další části zase fungovat jako protistrana. Tento broker tak má možnost “zbavit” se profitabilních klientů tím, že posílá jejich objednávky k externí entitě.

Jak poznat, na kterém modelu je broker vystavěn?

Rozeznat model brokera nemusí být na první pokus zrovna jednoduché a vyžaduje to alespoň částečnou orientaci na webových stránkách brokera. Sázkou na jistotu je však ověřit si přímo licenci brokera na webových stránkách regulátora. Informaci o modelu infrastrury zde máte uvedenou černě na bílém. Stačí vyhledat, zda je broker oprávněn k tzv. “dealing on own account”, u STP brokera tuto informaci nenajdete.

Ukázka typů služeb, které může podle své licence vykonávat Purple Trading
Obrázek č.3: Ukázka typů služeb, které může podle své licence vykonávat Purple Trading (zdroj:https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/72454/)

Jakou roli hraje model brokera ve vaší ziskovosti?

Ačkoliv ani v nejmenším nelze klást rovnítko mezi model brokera a ziskovost jeho klientů, určitých věcí si nelze nevšimnout. Zatímco STP broker má stejnou míru výdělku, ať už je váš obchod úspěšný či nikoliv (protože profituje ze spreadů), MM a hybridní model už z vašich případných neúspěchů těžit mohou. Zmiňme také fakt, že tím, že tito brokeři sami utváří protistranu k vašim obchodům, mají potenciálně motivaci manipulovat s vaší objednávkou. Jako obchodník si tak logicky musíte klást otázku, zda broker, který má v ruce takovéto nástroje, jich nezneužívá k obohacení na váš úkor.

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.