Specifikace obchodních symbolů

Symbol Swap nákup Swap prodej Typ swapu Velikost kontraktu Min. velikost obchodu Velikost ticku Hodnota ticku Dividendy
BRENT 0,5322 -1,1567 points 100 0,01 0,01 10
Ne
XAUUSD -4,75 -3,278 points 100 0,01 0,01 1
Ne
XAGUSD -0,8 -0,75 points 5000 0,01 0,001 5
Ne
XPTUSD -10,802 -9,247 points 50 0,1 0,01 0,5
Ne
XPDUSD -11,187 -9,086 points 100 0,1 0,01 1
Ne
CL -0,4197 -0,051 points 100 0,01 0,01 10
Ne
DAX -0,099 -0,231 by interest 10 0,01 0,1 2,5
Ne
CAC -0,099 -0,231 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
2.03.2021 2,08023 EUR
STOXX50 -0,099 -0,231 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Aktuálně nejsou žádné dividendy naplánovány.
FTSE -0,1899 -0,1356 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Aktuálně nejsou žádné dividendy naplánovány.
ASX -0,1595 -0,1705 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
2.03.2021 13,94398 AUD
NIKKEI -0,154 -0,176 by interest 10 0,01 1 1000
Rozpis
Aktuálně nejsou žádné dividendy naplánovány.
NSDQ -0,9075 -0,7425 by interest 2 0,01 0,1 2
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
2.03.2021 1,05038 USD
SP -0,9625 -0,6875 by interest 2 0,01 0,1 5
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
2.03.2021 1,04155 USD
DOW -0,385 -0,297 by interest 5 0,01 0,1 0,5
Rozpis
Aktuálně nejsou žádné dividendy naplánovány.
CL.i -0,4197 -0,051 points 100 0,01 0,01 10
Ne
BRENT.i 0,5322 -1,1567 points 100 0,01 0,01 10
Ne
*DAX je akciový index, jehož dividendy se reinvestují. Na vyplacené dividendy podkladových akcií se vztahuje srážková daň. Poskytovatelé likvidity potřebují tuto skutečnost vzít v potaz, aby mohli přesněji sledovat cenu podkladového aktiva. Vezměte prosím na vědomí, že po vypořádání dividend může dojít ke korekci na vašem obchodním účtu. To znamená, že pokud držíte pozici SELL, reverzní dividendu vám připíšeme na obchodní účet a naopak, pokud držíte pozici BUY, bude vám účtován záporný dividendový debet. Náš poskytovatel likvidity nám bohužel není schopný dopředu poskytnout informaci o tom, kdy dojde ke korekci a v jaké výši.


Dividendy akciových indexů

Pozor - u akciových indexů dochází k vypořádání dividend z důvodu změny kurzu podkladového aktiva v den vyplácení dividendy. Více informací najdete zde.

Dividendy budou na Váš účet připsány nebo z něj strženy v ex-dividend day, a to za pozici drženou z předchozího dne. Pokud držíte nákupní pozici (BUY), dividendu Vám připíšeme a v případě prodejní pozice (SELL) Vám bude dividenda účtována.

Pokud držíte otevřenou pozici déle než 1 den, doporučujeme sledovat dny, kdy dochází k vypořádávání dividend. Týdenní rozpis najdete v tabulce výše. Rozpis je pouze orientační a může docházet ke změnám.

Swap

Swapy jsou uvedeny v bodech (kromě akciových indexů, které jsou v procentech).

Důležité: Změny v našich úrokových sazbách a výpočtech swapu budou prováděny na základě vlastního uvážení společnosti a bez předchozího upozornění. Sazby se mohou rychle měnit v důsledku tržních podmínek (změny úrokových sazeb, volatility, likvidity atd.) a různých dalších důvodů souvisejících s rizikem, které je posuzováno firmou samotnou. Na váš účet pak mohou být odpovídající prostředky připsány, nebo z něj strženy.

Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.