Czas czytania: 5 minutes

Pozwól swoim klientom kopiować transakcje specjalistów

I unikaj ryzyk większych niż te, na które są przygotowani dzięki CapitalGuard.
 
Zaoferuj swoim klientom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Pokaż im Kopiowanie Handlu! Umożliwi im to kopiowanie transakcji profesjonalnych traderów Forex. Mogą oni wybierać spośród wielu strategii inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka i potencjale zysku.

Ponadto, dzięki siatce bezpieczeństwa reprezentowanej przez technologię CapitalGuard, mogą oni być pewni, że potencjalna strata związana z ich inwestycją w daną strategię nie spadnie do poziomu większego niż klient może tolerować. Każda z tych strategii ma indywidualny limit strat. Jeśli osiągnie ona określony poziom, CapitalGuard natychmiast odłączy wszystkie rachunki klientów od strategii, unikając w ten sposób wysokich strat. Oznacza to, że oferujemy możliwość obliczenia tolerowanego poziomu strat u Twoich klientów i podjęcia decyzji, w którą strategię zainwestować.

Zapewnimy Ci, jako naszemu partnerowi, comiesięczną zapłatę prowizji, jak również opłat, tak jak podano poniżej:

 
  • Opłata z góry - udział za zawieranie transakcji handlowych

  • Opłata za zarządzanie - udział za zarządzanie portfelem

  • Opłata za wyniki - udział za osiąganie zysku netto strategii

 

Płatność dokonywana jest na początku każdego miesiąca. Możesz oczekiwać, że wypłata z rachunku prowizyjnego zostanie zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego.


 

Zainwestuj w strategie

Oto przykłady naszych strategii

Nie posiadasz jeszcze rachunku w Purple Trading?


Twój kapitał jest zagrożony.
Polityka dotycząca plików cookie: Strona internetowa Purple Trading używa plików cookie i kontynuując korzystanie z niej, użytkownik wyraża na nie zgodę. Ostrzeżenie przed ryzykiem: Produkty wykorzystujące dźwignię handlową, takie jak Forex i CFD, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału. Proszę przeczytać pełne Ostrzeżenia o ryzyku.