*/

Jackson Capital Fund

Algorytmiczny system handlu walutami oparty na nastrojach rynkowych. Podstawową funkcją systemu jest gromadzenie i agregowanie danych dotyczących handlu detalicznego pochodzących od wiodących światowych firm z branży walutowej oraz wykorzystywanie tych cennych, niepublicznych informacji do podejmowania decyzji handlowych. Ten system badający nastroje rynkowe sprawdza się najlepiej w okresach dużej zmienności i wykorzystuje rygorystyczne parametry zarządzania ryzykiem i pieniędzmi w celu ograniczenia spadku kapitału okresach niskiej zmienności.

Handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.

Potrzebujesz wsparcia?
Zapytaj nasz dział pomocy technicznej.

info@purple-trading.com
+44 14 46 506 711 Pon - Piąt, 8-16h (CET)
Polityka dotycząca plików cookie: Strona internetowa Purple Trading używa plików cookie i kontynuując korzystanie z niej, użytkownik wyraża na nie zgodę. Ostrzeżenie przed ryzykiem: Produkty wykorzystujące dźwignię handlową, takie jak Forex i CFD, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału. Proszę przeczytać pełne Ostrzeżenia o ryzyku.