Autochartist - Raporty

Wielu traderów rozpoczyna swoją podróż handlową z przeświadczeniem, że siedzenie przy komputerze przez cały dzień zagwarantuje, iż nie przegapią oni żadnej okazji handlowej i tym samym zwiększą swoje szanse na sukces. Wkrótce jednak zdają sobie sprawę, że ten styl handlu jest wyzwaniem psychicznym i powoduje raczej straty niż zyski. Ale jak inaczej trader może zapewnić sobie przegląd interesujących możliwości handlowych bez ciągłego monitorowania ruchów cen na MetaTraderze?

Jedno z rozwiązań jest oferowane przez Autochartist. Umożliwia on zamówienie raportów z aktualnymi sygnałami, które są przesyłane bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Gdziekolwiek jesteś, z Autochartist będziesz zawsze na bieżąco z aktualnymi okazjami na rynku, bez konieczności ciągłego śledzenia instrumentów na platformie.
 

Autochartist generuje i wysyła trzy rodzaje raportów e-mailem:

 
 • Raport rynkowy dotyczący sesji azjatyckiej, europejskiej lub amerykańskiej
 • Alarm korelacyjny (raport zawiadamiający o zbiegu dwóch sygnałów)
 • Wiadomości o dużym wpływie (lista ważnych wiadomości)


Raport rynkowy

Raport rynkowy jest najbardziej kompleksowym raportem, jaki generuje Autochartist. Raport ten jest sporządzany trzy razy dziennie przed rozpoczęciem handlu w Tokio, Londynie i Nowym Jorku. Raport rynkowy zawiera przegląd technicznych perspektyw rynkowych na następne 24-48 godzin i można go otrzymać na skrzynkę pocztową przed otwarciem handlu w tych dużych centrach finansowych.

Przykład tego raportu otrzymanego w skrzynce pocztowej pokazano na rysunku 1:
 
Rysunek 1: Raport rynkowy w wiadomości e-mail

Po kliknięciu na przycisk tutaj, który znajduje się na górze wiadomości e-mail, zostaniesz przeniesiony/a do wersji online raportu, która znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej Autochartist, patrz Rysunek 2. Tutaj można zmienić wersję językową raportu.
Rysunek 2: Internetowa wersja raportu rynkowego

Raport składa się z trzech głównych części. Sekcja poświęcona wydarzeniom gospodarczym podsumowuje główne wiadomości o dużym wpływie oczekiwanym w danym dniu. Śledzenie ważnych wiadomości jest ważne i wielu inwestorów woli nie handlować w czasie, gdy ważne wiadomości są ogłaszane, ponieważ mogą one wywołać nagłe i nieoczekiwane zmiany cen instrumentów finansowych.

Następna sekcja to podsumowanie ruchów na rynku, które pokazuje aktualną zmianę wobec poziomu sprzed 24 godzin.
 

Najważniejsza część raportu składa się z analizy technicznej i prognozy cen. Dla każdego instrumentu wymienionego w analizie, trader może wyświetlić:

 
 • Przewidywaną cenę,
 • Czas, w którym oczekuje się osiągnięcia ceny,
 • Identyfikację wzorca cenowego z krótkim opisem aktualnego stanu,
 • Identyfikację poziomu wparcia i oporu. Średnia ruchoma i RSI są obliczane na podstawie 34 świec.

To, jak wiarygodne są prognozy, można pokazać w powyższym przykładzie z parą walutową AUDUSD, która zgodnie z raportem powinna spaść do ceny 0,6463 w ciągu najbliższych 12 godzin, patrz rysunek 3:
 
Rysunek 3: Sygnał z raportu rynkowego w rzeczywistej sytuacji pary walutowej AUDUSD na MetaTraderze.

Punkty 1, 2, 3 i 4 definiują kanał zniżkowy zgodnie z Raportem Rynkowym. Sygnał Raportu Rynkowego znajduje się wtedy w punkcie B. Możemy uzupełnić analizę Raportu Rynkowego o wybrane wskaźniki. Na naszym obrazku mamy średnie ruchome EMA 50 - linia pomarańczowa oraz SMA 100 - linia niebieska. W punkcie A, szybsza średnia spadła poniżej SMA 100, co jest punktem, w którym nastąpiło pierwsze potwierdzenie trendu spadkowego.

Dodatkowo, na wykresie można zaobserwować wskaźnik Purple Strike, gdzie niebieskie kropki wskazują punkt, od którego można oczekiwać wzrostu ceny, a czerwone kropki wskazują punkt, od którego można oczekiwać spadku ceny. W punkcie B, wskaźnik ten pokazał, że cena powinna wzrosnąć, więc w tym momencie bylibyśmy w konflikcie z tym, co mówi Raport Rynkowy. Z drugiej strony, wskaźnik Purple Strike potwierdził, że cena może spaść w punkcie C. W tym momencie weszlibyśmy do handlu po cenie 0,6508. Ustawilibyśmy stop lossa powyżej ostatniego szczytu na poziomie 0,6538.

W punkcie D cena osiągnęła oczekiwany cel przewidziany w Raporcie rynkowym. Trwało to jednak dłużej niż przewidywane 12 godzin, a cena nie zmieniła się natychmiast w oczekiwanym kierunku, lecz rosła przez pewien czas. Widzimy również, że cena przesunęła się znacznie dalej niż oczekiwana cena docelowa, a gdybyśmy utrzymali handel do momentu osiągnięcia punktu E, gdzie wskaźnik Purple Strike zmienił niedźwiedzi sygnał na byczy, zanotowalibyśmy znacznie większy zysk.

Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? Dobrze jest popatrzeć na sygnały z Raportu Rynkowego z pewną wnikliwością. Błędem byłoby natychmiastowe rozpoczęcie handlu w oparciu o nie bez znajomości analizy technicznej. Sygnały Autochartist nie zawsze są wiarygodne i należy z nich korzystać po nabraniu odpowiedniego doświadczenia. Należy zrozumieć, kiedy mogą one działać, a kiedy nie, testując je na kilku przykładach. 
 

Alarm korelacyjny


Innym interesującym raportem, który możesz otrzymać na swoją skrzynkę e-mail, jest Alert Korelacyjny. Jest to raport, w którym można zobaczyć okazję handlową, w której występuje zbieżność wzorca cenowego i sygnału na kluczowym poziomie wsparcia lub oporu. Różnica czasu pomiędzy tymi dwoma sygnałami wynosi maksymalnie 5 świec w momencie ich wygenerowania. Kolejnym parametrem jest to, że przewidywanie, gdzie cena może się poruszać, musi wynosić co najmniej 20 pipsów. Ze względu na połączenie dwóch sygnałów, raport ten daje silniejsze sygnały niż Raport Rynkowy.

Rysunek 4 przedstawia pierwszą część tego raportu w wiadomości e-mail. W tej części podany jest symbol, do którego odnosi się sygnał oraz inne parametry, takie jak kierunek, oczekiwana cena docelowa i prawdopodobieństwo. 
 
Rysunek 4: Alarm korelacyjny - część 1

W drugiej części wiadomości e-mail znajduje się wzorzec cenowy oraz kluczowe poziomy wsparcia lub oporu. Patrz Rysunek 5
Rysunek 5: Alarm korelacyjny - część 2

W naszym przypadku wzór klina wznoszącego się identyfikowany jest w dwóch przedziałach czasowych, a mianowicie 30 min i 60 min, gdzie przełamana została dolna linia trendu. Jednocześnie wyświetlany jest poziom wsparcia, który został już przełamany w przypadku wykresu 30-minutowego. W przypadku wykresu 60-minutowego, istnieje inne wsparcie, do którego cena ma się zbliżyć. Czerwony prostokąt pokazuje zaś obszar ceny docelowej.


Wiadomości o dużym wpływie


Ostatni raport, który można otrzymać od Autochartist, to raport Wiadomości o Dużym Wpływie. Raport ten zawiera przegląd istotnych wiadomości, które zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych 8 godzin i mogą wywołać nasiloną zmienność. Będziesz otrzymywać raporty dla wybranych przez siebie sesji. 
 
Rys. 6: Raport Wiadomości o Dużym Wpływie.

Rysunek 6 przedstawia przykład raportu Wiadomości o Dużym Wpływie w skrzynce pocztowej. Zaletą jest to, że można po prostu dodać poszczególne wydarzenia do kalendarza w Google Calendar lub Outlooku, gdzie można ustawić przypomnienia. 

 

Z tego rozdziału zapamiętamy:

 • Autochartist pozwala na wysłanie trzech raportów bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.
 • Raport rynkowy zawiera analizę możliwości handlowych na najbliższe 24-48 godzin.
 • Raport Alarm Korelacyjny pokazuje tylko takie sygnały handlowe, dla których występuje zbieżność formacji cenowej z kluczowym poziomem wsparcia lub oporu.
 • Raport Wiadomości o Dużym Wpływie przedstawia przegląd ważnych wiadomości, które zostaną opublikowane w ciągu najbliższych 8 godzin i mogą wywołać nasiloną zmienność. 
Polityka dotycząca plików cookie: Strona internetowa Purple Trading używa plików cookie i kontynuując korzystanie z niej, użytkownik wyraża na nie zgodę. Ostrzeżenie przed ryzykiem: Produkty wykorzystujące dźwignię handlową, takie jak Forex i CFD, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału. Proszę przeczytać pełne Ostrzeżenia o ryzyku.