Jak zostać klientem profesjonalnym

Sprawdź, czy jesteś uprawniony do zostania profesjonalnym klientem i handlu z maksymalną dźwignią finansową do 1:500.

 

Rozporządzenie ESMA w sprawie rynku finansowego już obowiązuje. Pewna liczba inwestorów będzie musiała stawić czoła redukcji dźwigni finansowej do maksymalnej wielkości 1:30. Ograniczenie to nie musi jednak mieć zastosowania do wszystkich.
 

Uzyskaj status profesjonalnego klienta i ciesz się większą dźwignią finansową!
 

Ochrona środków finansowych profesjonalnego tradera

  • Bezpieczeństwo banku regulowanego w UE - wszystkie środki klientów są bezpiecznie deponowane na rachunku bankowym, prowadzonym w banku regulowanym w UE, gdzie są one ubezpieczone na kwotę 100 000,00 euro na wypadek ewentualnej niewypłacalności banku.
  • Oddzielny rachunek bankowy - środki pieniężne Klientów są ściśle oddzielone od aktywów Purple Trading na tzw. oddzielnym rachunku bankowym, gdzie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów handlowych Klienta, a nie do jakichkolwiek innych celów.
  • Ochrona przed ujemnym saldem - model STP Purple Trading pomaga zwiększyć bezpieczeństwo środków – jest to model wolny od wszelkich konfliktów interesów. Purple Trading wysyła wszystkie transakcje klientów na rynek międzybankowy. W przypadku niepożądanych warunków rynkowych, gdy na koncie klienta pojawi się ujemne saldo, Purple Trading zabezpieczy klienta, by uniknąć większych strat, przekraczających saldo klienta, a w rezultacie saldo na koncie wyniesie zero (nie mniej).

Maksymalny poziom dźwigni finansowej zależy od całkowitego salda kont handlowych klienta, patrz niżej:

Saldo do 10.000 € 1:500 max
Saldo do 100.000 € 1:200 max
Saldo w wysokości 100 000 EUR i wyższe 1:100 max

 

Dźwignia związana jest tylko z handlem parami forex, tabelę z dźwignią dla kontraktów CFD można znaleźć tutaj.
 

Jak zostać profesjonalnym klientem?

  1.  Otwórz konto handlowe - otwórz rzeczywiste konto handlowe
  2.  Wyślij wniosek o utworzenie konta PRO na adres e-mail zespołu wsparcia technicznego: support@purple-trading.com.
  3.  Spełnij 2 z 3 wymienionych poniżej wymagań:

Wymagania dotyczące uzyskania statusu klienta profesjonalnego (wystarczające do spełnienia 2 z 3):

  • klient przeprowadzał transakcje, w znacznych rozmiarach, na rynku właściwym, ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów,
  • wielkość portfela instrumentów finansowych klienta, zdefiniowanego jako obejmujący depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR*.
  • klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku zawodowym, które wymaga wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług

* Instrumenty finansowe - akcje, instrumenty pochodne (tylko depozyty/zyski gotówkowe), instrumenty dłużne i depozyty w środkach pieniężnych

 

Prosimy o zapoznanie się z polityką kategoryzacji klientów w naszym Regulaminie, aby uzyskać więcej informacji.

 

Należy pamiętać, że zmiany dźwigni finansowej dotyczą wyłącznie klientów zaklasyfikowanych jako detaliczni (podlegający regulacji ESMA) i nie mają zastosowania do klientów profesjonalnych

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  76,60 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.