Právní dokumenty

České překlady

Podmínky poskytování služeb

Podmínky používání PAMM systému

Dodatek k podmínkám pro obchodování s ETF

Zásady vyřizování stížností klientů

Pravidla řešení střetu zájmů

Pravidla klasifikace klientů

Pravidla kompenzačního fondu investorů

Pravidla vykonávaní příkazů

Zásady ochrany osobních údajů

Politika Cookies

Varování a upozorňování na rizika

Informace o FATCA

Shromažďování osobních údajů

Politicky exponované osoby

Kategorie investičních rizik

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2018

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2017

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2016

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2015

KID FX

KID Indices

KID Commodities

KID Cryptocurrencies

KID - ETF - Ageing Population

KID - ETF - Core € Corp Bond

KID - ETF - EURO STOXX 50

KID - ETF - MSCI EM IMI

KID - ETF - S&P 500

KID - ETF - Edge MSCI World Quality Factor

KID - ETF - Healthcare Innovation

RTS28 report - 2018

RTS28 report - 2017

Obchodní podmínky Purple Trading Club

Execution Quality Summary Statement 2018
Anglické právně závazné originály

Terms and Conditions

PAMM System Terms

ETF Addendum Terms

Client Complaints policy

Conflicts of Interest Policy

Client Classification policy

Investor Compensation policy

Order Execution policy

Privacy policy

Cookies policy

Risk Warnings and Disclosures

FATCA

Collecting personal information

Politically Exposed Person

Investment risks categories

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2018

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2017

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2016

L.F. Investment Ltd. Pillar 3 Report 2015

KID FX

KID Indices

KID Commodities

KID Cryptocurrencies

KID - ETF - Ageing Population

KID - ETF - Core € Corp Bond

KID - ETF - EURO STOXX 50

KID - ETF - MSCI EM IMI

KID - ETF - S&P 500

KID - ETF - Edge MSCI World Quality Factor

KID - ETF - Healthcare Innovation

RTS28 report - 2018

RTS28 report - 2017

Terms and Conditions of Purple Trading Club

Execution Quality Summary Statement 2018